BUDUJEMY STUDNIE W KRAJACH MISYJNYCH – ZBIÓRKA NIEPOTRZEBNYCH i ZEPSUTYCH TELEFONÓW