W parafii

W pierwsza niedzielę Wielkiego Postu 2012 roku Ks. Proboszcz podczas nabożeństwa Gorzkich Żali uroczyście poświęcił kopie Całunu Turyńskiego, pierwszą w diecezji tarnowskiej. W sumie w Polsce znajduje się dotąd niewiele ponad 20 kopii Cudownego Całunu.

Wierni naszej parafii zostali przygotowani do tego wydarzenia przez wysłuchanie kazania o całunie wygłoszonego przez ks. Krzysztofa Trzepacza. Przez cały okres Wielkiego Postu oraz oktawę Wielkanocy wszyscy chętni mogli zapoznać się z wystawą mówiącą o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa w oparciu wizerunek z Całunu. Już  wtedy do naszej świątyni przyjeżdżały wierni z poza parafii, nawet z odległych miejscowości, aby móc pomodlić się przed kopią Świętej Relikwii kontemplując jeden z najbardziej wstrząsających znaków cierpiącej miłości Odkupiciela

Jako wspólnota parafialna możemy się cieszyć ogromnym zainteresowaniem Kopią Całunu Turyńskiego, przez okres Wielkiego Postu kopia ta, pielgrzymowała do kilku miejsc: do parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu, do Wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie przełożeni, klerycy, profesorowie oraz młodzież tarnowskich szkół modliła się przed Całunem. Kolejnym przystankiem była parafia Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim – diec. rzeszowska, następnie parafia św. Józefa w Zalipiu, która przeżywała swoje rekolekcje w oparciu o całun wygłoszone przez ks. Krzysztofa.

Poza okresem Wielkiego Postu i oktawy Wielkanocnej Całun, znalazł godne miejsce w kaplicy Bożego Miłosierdzia. Życzliwie przyjęta kopia Całunu umacnia kult Bożego Miłosierdzia w naszej parafii, wierni wypowiadając słowa „Koronki”- „dla Jego bolesnej Męki…” mogą tę Mękę wizualnie adorować i przeżywać w znakach odbitych na Całunie.

To bardzo ważne, żeby rodzina parafialna miała niejako swój obraz przewodni, określający jej charakter i wskazujący jej drogę. Obraz Jezusa Miłosiernego, pozostawia na zawsze odczucie dobroci Boga i ciepła Kościoła. Kopia Całunu Turyńskiego jest niejako dopełnieniem tego wizerunku.

 

Opracował: ks. Krzysztof Trzepacz