Rycerstwo Niepokalanej

„Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi”

św. Maksymilian Maria Kolbe

Rycerstwo Niepokalanej (Milicja Niepokalanej, w skrócie MI – od nazwy łac. Militia Immacultae), powstało dnia 16 października 1917 r. w Rzymie, „dla obrony kościoła w imię Niepokalanej”. Założył je franciszkanin polski – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894- 1941), jako maryjno-apostolski ruch w kościele, który według słów Założyciela „poprzez całkowite oddanie Niepokalanej… stara się wszystko przeniknąć i w duchu zdrowym uleczyć”: jednostki, instytucje, stowarzyszenia, całe społeczeństwo do duchowej odnowy wszystkich i wszystko. Otwarte dla świeckich i duchownych ma być sprawnym narzędziem dla obrony i rozszerzenia królestwa Serca Jezusowego. Już za życia Założyciela Rycerstwo Niepokalanej, błogosławione przez papieży i biskupów, zatwierdzone przez kościół w 1922 roku jako „pobożny związek” (prawo kanoniczne nie znało innej formy, bardziej zbliżonej do pojęcia masowego ruchu), stało się międzynarodowym ruchem katolickim, liczącym milion wiernych. Prowadząc, z wielką korzyścią  dla kościoła, liczne dzieła apostolskie, zwłaszcza w Polsce i Japonii, przez papieża Piusa XII została uznane „instytucją opatrznościową”. Dnia 17 października 1997 r. w 80. rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej kościół uznał je za publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych.

W Polsce Rycerstwo Niepokalanej rozwija się od 1919 roku. Do dziś – według ksiąg prowadzonych w Niepokalanowie – do MI zapisało się ok. 1,8 mln osób. Na świecie Rycerstwo Niepokalanej obecne jest w 46 krajach na pięciu kontynentach, posiada liczne kanonicznie erygowane siedziby i 27 central narodowych (Niepokalanowów). Szacuje się, że liczba jego członków sięga 4 mln. Czasopismo „Rycerz Niepokalanej ” ukazuje się w ponad 20 językach.

Warunki wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej:

1.Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach. „Istotą Rycerstwa Niepokalanej – pisał Św. Maksymilian – jest należeć do Niepokalanej pod każdym względem całkowicie. Stąd członkowie MI w akcie poświęcenia proszą Niepokalaną: „. Twórca MI dodaje: „Dusza tak Jej oddana bezwiednie wpływa na otoczenie, promienieje dookoła i innych do naśladowania pociąga. Ale to jej nie wystarcza. Ona pragnie dla Niepokalanej zrobić wszystko, co może, i dlatego w dalszym ciągu, w tym akcie poświęcenia błaga:”. Swoje oddanie się Niepokalanej potwierdzamy i wyrażamy przede Wszystkim w praktyce życia katolickiego na co dzień.

2. Nosić cudowny medalik. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej powinni nosić z pobożnością Cudowny Medalik, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rycerstwa Niepokalanej oraz praktykować szczególnie codzienne odmawianie aktu strzelistego: „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie”.

3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w Niepokalanowie lub w miejscu, gdzie MI jest kanonicznie założone

Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie http://mi-polska.pl/, gdzie można również dokonać wpisu do Rycerstwa.

Członkowie Rycerstwa Niepokalanej naszej parafii w każdą I sobotę miesiąca pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną zbierają się na modlitwie różańcowej.

Akt strzelisty

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie. 

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NMP

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwasza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty jesteś tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

*Dozwól mi chwalić Cie, Panno Przenajświętsza. 

*Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim

Biografia św. Maksymiliana Marii Kolbego

Urodził się w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 roku. Jego rodzice – Juliusz i Marianna – byli ubodzy, ale bardzo bogobojni. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund. W 1907 roku wstąpił do seminarium franciszkańskiego we Lwowie, a po trzech latach –  do nowicjatu, gdzie przyjął imię Maksymilian. W roku 1912 udał się do Rzymu. Tam studiował filozofię i teologię i doktoryzował się. Podczas składania uroczystej profesji zakonnej przybrał imię Maria. Kapłanem został w roku 1918.

Ponieważ bardzo gorliwie otaczał kultem Najświętszą Marię Pannę, założył dzieło swego życia, czyli Milicję Niepokalanej, która była stowarzyszeniem ludzi, którzy całkowicie oddali się apostołowaniu pod jej patronatem. W roku 1919 powrócił do kraju, gdzie równolegle uczył w Krakowie kleryków franciszkańskich i zajmował się Milicją. W roku 1922 zaczął wydawać pismo „Rycerz Niepokalanej”, po niedługim czasie przenosząc wydawnictwo do Grodna. Pięć lat później, przez cały czas wydając „Rycerza”, tworzył nowicjat i zainicjował Małe Seminarium Maryjne, które nazwał Niepokalanów.

W roku 1930 wyruszył do Japonii, gdzie zaczął wydawać tamtejszą wersję polskiego periodyku oraz założył japońskie seminarium maryjne. W planach miał otwarcie podobnych ośrodków w Indiach i Szanghaju, jednak realizacji przeszkodził brak środków. Od 1936 objął kierownictwo w Niepokalanowie, chcąc tworzyć nowe ośrodki w Belgii i na Łotwie. Jednak 19 września 1939 roku został aresztowany wraz z kilkoma zakonnikami przez Niemców, a następnie wywieziony do Ostrzeszowa.

Po raz drugi ojciec Maksymilian aresztowany został w 1941 roku i przez kilka miesięcy więziony na Pawiaku, później przewieziony do Oświęcimia. Tam ofiarował się na śmierć głodową w zamian za człowieka, który był ojcem rodziny, a który miał być ukarany za ucieczkę z więzienia. Uśmiercono go zastrzykiem trucizny 14 sierpnia.

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe już w czasie wojny otaczany był czcią, po jej zakończeniu jego życie i męczeńska śmierć stawały się głośne w świecie. Dość szybko rozpoczęty proces beatyfikacyjny zakończony został uroczystością 17 października 1971 roku, której dokonał papież Paweł VI. Kolbe został kanonizowany na męczennika 10 października 1982 roku przez Jana Pawła II.

Ojciec Maksymilian jest patronem energetyków (14 sierpnia) i krwiodawców (22 maja). Zgodnie z uchwałą Senatu RP rok 2011 ogłoszony został Rokiem Świętego Maksymilian Marii Kolbego.

LITANIA DO ŚW. MAKSYMILIANA,RYCERZA NIEPOKALANEJ

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Maksymilianie, módl się za nami.

Święty Maksymilianie, wielki miłośniku Boga,

Święty Maksymilianie, nieustraszony rycerzu Niepokalanej,

Święty Maksymilianie, apostole Niepokalanej Pośredniczki Łask,

Święty Maksymilianie, założycielu Rycerstwa Niepokalanej,

Święty Maksymilianie, apostole Cudownego Medalika,

Święty Maksymilianie, mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,

Święty Maksymilianie, wzorze życia zakonnego,

Święty Maksymilianie, pragnący śmierci męczeńskiej,

Święty Maksymilianie, gorliwy apostole Japonii,

Święty Maksymilianie, pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych,

Święty Maksymilianie, zdobywco dusz dla Niepokalanej,

Święty Maksymilianie, ukazujący ludziom ideał życia,

Święty Maksymilianie, miłośniku modlitwy,

Święty Maksymilianie, wzorze niezachwianej ufności,

Święty Maksymilianie, pociągający ludzi dobrocią i radością,

Święty Maksymilianie, pragnący nawrócenia grzeszników,

Święty Maksymilianie, pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,

Święty Maksymilianie, pragnący nawrócenia pogan,

Święty Maksymilianie, kochający bliźnich dla Boga,

Święty Maksymilianie, miłośniku umartwienia i pokuty,

Święty Maksymilianie, przykładzie posłuszeństwa,

Święty Maksymilianie, miłośniku ubóstwa i prostoty,

Święty Maksymilianie, wzorze anielskiej czystości,

Święty Maksymilianie, obrońco dobrych obyczajów,

Święty Maksymilianie, głosicielu odrodzenia Narodu Polskiego,

Święty Maksymilianie, obrońco wiary świętej,

Święty Maksymilianie, apostole prasy katolickiej,

Święty Maksymilianie, apostole dobrego przykładu,

Święty Maksymilianie, wzorze znoszenia cierpień,

Święty Maksymilianie, przykładzie przebaczenia wrogom,

Święty Maksymilianie, umacniający współwięźniów na duchu,

Święty Maksymilianie, ofiarujący swe życie za rodzinę,

Święty Maksymilianie, spieszący z kapłańską posługą skazańcom,

Święty Maksymilianie, męczenniku Oświęcimia,

Święty Maksymilianie, chlubo polskiej ziemi,

Święty Maksymilianie, wsławiony po całym świecie,

Święty Maksymilianie, wielki nasz orędowniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Maksymilianie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce świętego Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa, rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

LITANIA DO ŚW.MAKSYMILIANA, MĘCZENNIKA MIŁOŚCI

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami!

Niepokalana Pośredniczko łask,

Święty Maksymilianie,

Rozmiłowany w Bogu,

Kochający modlitwę,

Wytrwale strzegący cnoty czystości,

Heroicznie posłuszny przełożonym,

Realizujący ducha ubóstwa i prostoty,

Żyjący w umartwieniu i pokucie,

Wierny ideałowi ewangelicznej doskonałości,

Oddany na własność Niepokalanej,

Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,

Twórco Rycerstwa Niepokalanej,

Apostole Cudownego Medalika,

Głoszący Ewangelię przy pomocy radia i prasy,

Pałający pragnieniem zdobycia świata dla Niepokalanej,

Misjonarzu Japonii,

Pragnący męczeńskiej śmierci,

Niezachwiany w ufności,

Miłujący nieprzyjaciół,

Mężny w znoszeniu zniewag i cierpienia,

Duszpasterzu współwięźniów,

Ofiaro heroicznej miłości bliźniego,

Starty na proch dla Niepokalanej,

Uwieńczony dwiema koronami,

Męczenniku Auschwitz,

Sławiony na całym świecie,

Chlubo polskiej ziemi,

Patronie trzeźwości,

Patronie rodziny,

Patronie naszych trudnych czasów,

Wielki orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Zmiłuj się nad nami!

K: Nikt nie ma większej miłości.

W: Od tego, kto oddaje swoje życie za przyjaciół swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty rozpaliłeś św. Maksymiliana taką miłością do Niepokalanej, że stał się Jej wielkim rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego królestwa. Rozgrzej i nasze serca ofiarną miłością do Maryi, abyśmy naśladując Jej przykład i wsparci Jej pomocą służyli Tobie w braciach naszych i w ten sposób wypełnili największe przykazanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Opracował: ks. Krzysztof Trzepacz