Modlitwy fatimskie

Matka Boża, a wcześniej Anioł Pokoju, nauczyli dzieci fatimskie pewnych modlitw. Najważniejszą z nich jest oczywiście różaniec. Ponadto Matka Boża nauczyła dzieci dodatkowej modlitwy na zakończenie dziesiątków różańca, a także modlitwy odmawianej przy ofiarowywaniu Bogu dobrych uczynków, cierpień i umartwień.

Modlitwy  przekazane dzieciom przez Anioła Pokoju

Akt uwielbienia Boga:

Boże mój, wierzę w Ciebie. Uwielbiam Ciebie! Ufam Tobie i miłuję  Ciebie! Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie wielbią, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej:

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję, ofiaruje Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego, Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Amen.

Modlitwy przekazana dzieciom przez Matkę Bożą

Akt wynagrodzenia odmawiany po każdym dziesiątku różańca:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Ofiarowanie dobrych uczynków cierpień i umartwień:

O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, w intencji nawrócenie grzeszników,  oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Serce Maryi.

 

Modlitwy odmawiane przez dzieci z Fatimy

 Akty strzeliste: 

Boże mój, kocham Cię z całą

wdzięcznością za wszystkie łaski,

jakimi mnie obdarzyłeś.

O Jezu, kocham Ciebie!

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Niepokalane Serce Maryi, nawróć grzeszników, wybaw dusze od piekła.

Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony Przenajświętszy Sakramencie Eucharystii, błogosławiony i święty owocu Przeczystej Dziewicy, Świętej Maryi.

 

Opracował: ks. Krzysztof Trzepacz