13-go października 2011 roku nasza parafia przeżywała uroczyste powitanie figury Matki Bożej Fatimskiej. Figura Matki Bożej została poświęcona w Fatimie. Różaniec, który trzyma Maryja w dłoniach został pobłogosławiony przez Ojca Świętego Benedykta XVI podczas Mszy Świętej kończącej obchody Światowych Dni Młodych w Madrycie.

 

Nabożeństwa fatimskie, które odbywają się każdego 13-go dnia miesiąca nawiązują one do objawień Matki Bożej w Fatimie. Każde Nabożeństwo ma charakter ekspiacyjny i obejmuje wspólne odmawianie Różańca. Nabożeństwo to jest odpowiedzią na wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Każdorazowo odmawia się jedną z czterech części różańca. Nabożeństwo rozpoczyna się Eucharystią, podczas dziękczynienia dzieci fatimskie odmawiają modlitwę Anioła, po niej rozpoczyna się liturgia światła. następnie wszyscy zebrani, modlą się na różańcu przed figurą Pani Fatimskiej. Piąty  dziesiątek odmawiany jest idąc w procesji wokół kościoła, w miesiącu maju i październiku procesja różańcowa odbywa się ulicami Olesna.

 

Chcemy w dalszym ciągu odpowiadać na prośbę Matki Bożej i już teraz zapraszamy na kolejne nabożeństwa, będziemy modlić się w intencjach Ojca św., o pokój na świecie, o ducha pokuty i wzajemnego przebaczenia, oraz o Boże błogosławieństwo dla wszystkich uczestników.

 

Opracował: ks. Krzysztof Trzepacz