Niemy Świadek

W „Porta fidei” Benedykt XVI zachęca, by wierni zwłaszcza w Wielkim Poście przyglądali się Jezusowi. Sącz czyni to dosłownie.

Do 17 lutego w sądeckim kościele pw. św. Kazimierza można było oglądać wierną kopię Całunu Turyńskiego w skali 1 do 1. – To niemy świadek tajemnicy. Możliwość spotkania z całunem u progu Wielkiego Postu może być przyczynkiem do pogłębienia naszej wiedzy religijnej i naszej wiary – mówi ks. dr Jan Siedlarz, proboszcz parafii. Kopia całunu została pożyczona z parafii w Oleśnie koło Dąbrowy Tarnowskiej.

W Sączu ekspozycji towarzyszył ewangeliarz otwarty na tekście męki Chrystusa  wg św. Jana, a także dwie plansze: jedna objaśniająca elementy całunu, druga poświęcona relikwiom męki Jezusa. Kiedy całun był wystawiony, w parafii głoszono kazania na jego temat, była też projekcja filmu o nim. – Spotykamy się z naszym Zbawicielem w sposób duchowy, kiedy czytamy Pismo Święte, rozważamy prawdy wiary. W kontakcie z całunem patrzymy na materialny ślad, jaki – jak wierzymy – nam Jezus zostawił. Obraz, coś widzialnego, wielu ludziom pomaga kontemplować tę wielką tajemnicę naszej wiary – dodaje ks. Lesław Wąchała, wikariusz z par. św. Kazimierza. Stąd przy całunie znalazły się też klęczniki.

Źródło: Gość Niedzielny, nr 7 rok LC, 17 lutego 2013