Procedura uzyskiwania sakramentu małżeństwa:

  1. Narzeczeni winni zgłosić się w biurze parafialnym na 3 miesiące przed planowanym ślubem.
  2. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo Chrztu świętego, ukończenia nauki religii, przyjęcia sakramentu Bierzmowania, ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
  3. Na podstawie dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
  4. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszej kancelarii.
  5. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pojednania i uczestniczyć w naukach przedślubnych.
  6. Przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej.
  7. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii obrączki, kartki świadczące o spowiedzi, zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.