Modlitwa

Modlitwa do Najświętszego Oblicza z Całunu

Szczerze żałuję za każdy grzech śmiertelny i powszedni, za wszystkie grzechy popełnione od mego dzieciństwa aż do chwili obecnej. Przebacz mi o Panie wszystkie moje grzechy: grzechy mej młodości, grzechy wieku dojrzałego, grzechy mego ciała i mojej duszy, moje grzechy lenistwa i zaniedbania, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy które pamiętam i te których nie pamiętam, grzechy które tak długo taiłem i te które uszły mej pamięci. W pokorze mego serca składam Ci Boski Zbawicielu doskonały akt żalu i skruchy. O Jezu! Tyś nam na świętym Całunie, którym było owinięte Twoje Przenajświętsze Ciało, zostawił znaki swej Męki, spraw miłościwie, abyśmy przez pokutę, pokorę i miłość otrzymali łaskę Twego miłosierdzia.

O mój Jezu, daruj mi wszystkie moje grzechy i zaniedbania i nie pamiętaj jakim byłem. Przez Twą tak okrutną i gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze, którego obraz pozostał na Całunie, błagam Cię, racz mnie uwolnić od więzów zła które mnie krępują. Wiem, że moje grzechy boleśnie zraniły Twoje czułe Serce o mój Zbawicielu Miłosierny!

O mój Jezu, daruj mi wszystkie moje grzechy i zaniedbania i nie pamiętaj jakim byłem. Przez Twą tak okrutną i gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze, którego obraz pozostał na Całunie, błagam Cię, racz mnie uwolnić od więzów zła które mnie krępują.

Ochraniaj mnie na wszystkich mych drogach i doprowadź szczęśliwie do Niebieskiej Ojczyzny gdzie Ty królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Niech odtąd każda chwila mego życia będzie na Twoja chwałę. Przemień moją duszę i rozpal me serce ogniem Twej miłości.Daruj i oczyść moją duszę ze wszystkich błędów i wad, wzmocnij mego ducha darami Twej łaski i bądź miłosierny dla mnie biednego grzesznika.

Amen.