You are currently viewing NAJLICZNIEJSZE W DIECEZJI TARNOWSKIEJ SZKOLNE KOŁO CARITAS POWSTAŁO W OLEŚNIE

NAJLICZNIEJSZE W DIECEZJI TARNOWSKIEJ SZKOLNE KOŁO CARITAS POWSTAŁO W OLEŚNIE

BEATA MALEC-SUWARA /FOTO GOŚĆ

Nie dość, że wolontariuszy jest dużo, to już działają prężnie.

 

Wkościele parafialnym w Oleśnie 27 września podczas Mszy św. pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Majerczaka, zastępcy dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej, zostało powołane 249. w diecezji tarnowskiej Szkolne Koło Caritas. Tworzy je 95 uczniów Szkoły Podstawowej w Oleśnie, a opieki nad nim podjęło się troje nauczycieli. Asystentem kościelnym koła z ramienia parafii jest ks. Michał Pierz. Kołu patronuje bł. Stefan Wyszyński.

 

Ks. Krzysztof Majerczak nazwał wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas specjalistami od zaspokajania głodu. Tłumaczył, że równie ważne, jak dzielenie się chlebem i czymś do niego z potrzebującymi, jest też zaspokajanie różnych innych głodów, które dotykają ludzi. Uwrażliwiał uczniów na samotność rówieśników i ich kłopoty, problemy, trudy, ale też na problemy osób starszych. Mówił, że równie ważnym wśród ludzkich potrzeb jest głód miłości, ciepła, dobroci, zrozumienia i akceptacji. – To jest misja Caritas! Bycie dobrym i pomocnym nie tylko dla tych, którzy są daleko, ale też bycie serdecznym dla kolegów i koleżanek. Poświęcenie czasu na rozmowę z drugim człowiekiem, otwarcie się na potrzeby ludzi starszych – tłumaczył.

Ks. Krzysztof Majerczak, gratulując uczniom decyzji, życzył, by okazywane dobro wracało do nich po stokroć. Sam obdarował ich pudłem słodkości. BEATA MALEC-SUWARA /FOTO GOŚĆ

Szkolnemu Kołu Caritas w Oleśnie dziękował za już podejmowane działanie na rzecz potrzebujących, jakim jest obecnie prowadzona w szkole akcja Caritas „Kolega Koledze”, polegająca na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z Syrii i Libanu. Gratulował, zauważając, że są najliczniejszym Szkolnym Kołem Caritas w diecezji tarnowskiej, a także życzył, by okazywane dobro wracało do nich stokrotnie. Uzmysławiał, jak wiele zyskują, dając innym coś od siebie.

 

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas otrzymali specjalne legitymacje, koszulki z logo Caritas, linijki z patronką SKC – bł. Karoliną i modlitewniki, by pamiętali, że ich misją jest także modlitwa za innych.

Dyrektor szkoły w Oleśnie Jarosław Bartoń prezentuje otrzymany akt założycielski Szkolnego Koła Caritas i obraz patronki SKC - bł. Karoliny. BEATA MALEC-SUWARA /FOTO GOŚĆ

Powołanym Szkolnym Kołem Caritas cieszy się dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie Jarosław Bartoń. Podkreśla, że to nie przypadek, że jest tak liczne. Skąd w tylu uczniach w Oleśnie jest ta chęć do czynienia dobra? O tym będzie można przeczytać w tarnowskiej edycji papierowego wydania „Gościa Niedzielnego”, który ukaże się na następną niedzielę 8 października.