You are currently viewing NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH NA CMENTARZU

NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH NA CMENTARZU

Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju.

Tradycyjnie już, jak co roku 1. listopada o godzinie 19:00 spotkaliśmy się na cmentarzu, aby modlić się wspólnie za zmarłych. Młodzież naszej Parafii poprowadziła Koronkę do Bożego Miłosierdzia wraz z rozważaniami. Naszą modlitwą objęliśmy zmarłych kapłanów, poległych w obronie Ojczyzny, nienarodzone dzieci, oraz wszystkich bliskich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.