You are currently viewing PROGRAM NAWIEDZENIA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W NASZEJ PARFII 10-12 CZERWCA

PROGRAM NAWIEDZENIA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W NASZEJ PARFII 10-12 CZERWCA