PODZIĘKOWANIE ZA KOLĘDĘ

W związku z zakończeniem Odwiedzin Duszpasterskich, zwanych Kolędą – składamy Wam, Drodzy Parafianie – gorące podziękowania.

Dziękujemy za Waszą obecność w domu w gronie rodzinnym, za wspólną modlitwę i adorację Krzyża św., za okazaną życzliwość, za liczne uwagi dotyczące życia parafialnego i wspólną troskę o wzrost świętości ludu Bożego. Pragniemy lepiej zrozumieć Wasze problemy życiowe: brak pracy, brak środków materialnych, brak zdrowia i różne nieszczęścia, problem alkoholizmu ojców, mężów i synów, rozbicie niejednej rodziny i trudności wychowawcze, osłabienie wiary w sercu niejednego z parafian.

Pragniemy jako Wasi Duszpasterze – wspierać Was swoimi modlitwami.

Niech Dobry Bóg udziela obfitych łask w ciągu tego Roku, abyście Drodzy Parafianie mogli prowadzić życie wg Ewangelii Chrystusowej prowadzące do wiecznego zbawienia.

Wiemy, że nasza obecność w Waszych domach sprawiła Wam wielką radość. Przejawem tej radości jest piękny rysunek ofiarowany nam po kolędzie przez jedną z najmłodszych naszych parafianek. Dziękujemy.