You are currently viewing POŚWIĘCENIE TABLICY

POŚWIĘCENIE TABLICY

W dzisiejszą niedzielę 5 grudnia na Mszy św. o godz. 11.00 została poświęcona pamiątkowa tablica ku czci ks. Prałata Jana Rybaka. 1 grudnia minął dokładnie rok od jego odejścia.

Epitafium poświęcił ks. Bp Jan Piotrowski – Ordynariusz diecezji kieleckiej.

Podczas tej uroczystości Ochotnicza Straż Pożarna z Olesna i Ćwikowa oraz Młodzieżowa i Dziecięca Drużyna Pożarnicza pełniły wartę honorową.