You are currently viewing RÓŻANIEC MISYJNY PRZYGOTOWANY PRZEZ DSM

RÓŻANIEC MISYJNY PRZYGOTOWANY PRZEZ DSM

W tygodniu misyjnym 27 października nabożeństwo różańcowe w intencji misji świętych prowadziła grupa dziewcząt z parafialnej grypy DSM.