You are currently viewing PPT W TYM ROKU TAKŻE W FORMIE SZTAFETY

PPT W TYM ROKU TAKŻE W FORMIE SZTAFETY

„Eucharystia daje życie” to hasło XXXIX Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej do Częstochowy. Nasze pielgrzymowanie rozpocznie się 17 VIII 2021 r. Eucharystią o godz. 7.30 sprawowaną w Katedrze Tarnowskiej, a zakończy 25 VIII na Jasnej Górze.

 

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego pielgrzymka w tym roku będzie miała formę sztafety tzn. każdego dnia 3 grupy będą przemierzały wyznaczony odcinek trasy i realizowały program pielgrzymki. Pielgrzymi będą dowożeni autokarami, a po apelu wieczornym wrócą do domu. Swoje pielgrzymowanie będą kontynuować poprzez uczestnictwo w codziennej Eucharystii w swoim lub innym kościele. Pielgrzymi będą mogli również realizować program dnia korzystając z transmisji radiowych i internetowych oraz specjalnej aplikacji pielgrzymkowej w telefonie.

 

Zapisy prowadzone są przez ks. Przewodnika danej grupy lub wyznaczone przez niego osoby.

 

W ostatnim dniu wszyscy spotykamy się przy Katedrze Częstochowskiej, aby alejami dojść na Jasną Górę i stanąć przed obliczem Matki.