You are currently viewing Komunikat dziekana WTST

Komunikat dziekana WTST

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie zaprasza na studia magisterskie z teologii. Studia te, przeznaczone dla osób świeckich i zakonnych, służą nie tylko pogłębieniu wiary i chrześcijańskiej formacji, lecz także przygotowują do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej.

Od 1 października 2021 r. rozpoczną się także studia podyplomowe: „Katecheza przedszkolna”, które są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne. Podyplomowe studia „Katecheza przedszkolna” pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do nauczania religii w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych.


Zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

Sekretariat WTST

ul. Piłsudskiego 6

33-100 Tarnów

tel. 146223331

wt.diecezja.tarnow.pl

email: wteol@diecezja.tarnow.pl