ZMARŁA PANI MARIA KOGUT

31 marca odeszła do wieczności śp. Pani Maria Kogut, w 84 roku swojej ziemskiej pielgrzymki.

 

Przez dziesiątki lat opiekowała się kaplicą na Podborzu i niczym ewangeliczna prorokini Anna spędzała tam cały swój czas. Z największą dbałością i troską dbała o piękno kaplicy i jej wystrój.

 

Jako obecnie pracujący duszpasterze parafii chcemy podziękować pani Marii za jej bezinteresowną pracę i posługę dla Domu Bożego. Wszyscy z tej pracy – zarówno parafianie jak i kapłani – korzystaliśmy. Bóg zapłać pani Mario. Odeszła do wieczności w Wielkim Tygodniu i już w innej rzeczywistości będzie przeżywać wielkie misteria zbawienia. Ufamy, że tajemnica Zmartwychwstania stanie się już Jej udziałem.

 

Módl się za nami, za naszą parafię i wypraszaj nam wiele łask u Boga, któremu tak wiernie przez całe życie służyłaś.

 

Pogrzeb pani Marii odbędzie się we wtorek 6 kwietnia, O godz. 11.00.

 

Ks. Jan Panek – proboszcz

Księża Współpracownicy