You are currently viewing PODZIĘKOWANIA ZA ROK 2020

PODZIĘKOWANIA ZA ROK 2020

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa.”  (Ef 5, 20)

Idąc za słowem Bożym, które wychowuje nas do wdzięczności za wszystko, co otrzymujemy, składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w mijającym roku dołożyli szlachetną cząstkę dobra dla ubogacenia bliźnich i wspólnoty parafialnej. 

 • Mojemu poprzedniemu Proboszczowi ks. Prałatowi Janowi Rybakowi, za jego bezgraniczne poświęcenie i 19 letnią pracę dla dobra duchowego i materialnego naszej parafii.
 • Wikariuszom ks. Jackowi i Ks. Grzegorzowi za gorliwość duszpasterską, radosne kapłaństwo, bezinteresowną pomoc i wprowadzenie mnie we wszystkie sprawy parafii.
 • Pracownikom parafii: pani Ewie Marek, p. Organiście Marcinowi Paskowi i siostrze Teresie zakrystiance – za to, że zawsze i wszędzie można na nich liczyć.
 • Siostrom Służebniczkom za świadectwo życia zakonnego, prowadzenie katechizacji i nieustanną modlitwę w naszej intencji.
 • Radzie Duszpasterskiej – za dobre inspiracje, dorady i harmonijną we wszystkim współpracę, za gotowość podjęcia współpracy.
 • Parafialnemu Zespołowi Synodalnemu – za wszelkie dobre myśli, uwagi, pochylanie się nad tematami synodalnymi i szczerą troskę o kościół diecezjalny
 • Liturgicznej Służbie Ołtarza: ministrantom, lektorom, Dziewczęcej Służbie Maryjnej i Grupie młodzieżowej – za nieoceniony wkład w piękno sprawowanej liturgii i pomoc uczestnikom liturgii w jej godnym przeżywaniu.
 • Zelatorkom i Zelatorom Żywego Różańca wraz ze wszystkimi członkami Róż parafialnych – za umiłowanie modlitwy różańcowej.
 • Ofiarodawcom na składkę inwestycyjną w 3 niedzielę miesiąca za ofiarność, dzięki której możemy upiększać naszą świątynię i prowadzić inwestycję parafialne. Przed nami wielkie wyzwania i mamy głęboką ufność, że wspólnie razem uda nam się je zrealizować.
 • Ofiarodawcom składającym ofiary na kurię diecezjalną, hospicja, Dzieło Nowego Tysiąclecia, misje i Kościół na Wschodzie, Seminarium Duchowne, uczelnie katolickie i z innych okazji.
 • Samorządowi Gminnemu i Powiatowemu – za dobrą współpracę
 • Wszystkim Parafianom – za świadectwo wiary, pobożności, modlitwy, przywiązania do Kościoła, za dbałość o piękno parafialnej świątyni, za wielką ofiarność. Wszystkim, również tym niewymienionym, serdecznie dziękujmy za każdą pomoc i wyświadczone dobro. Bóg zapłać!

Ks. Jan Panek – Proboszcz