PRZY WIGILIJNYM STOLE


Na odświętnie przygotowanym wigilijnym stole układamy Pismo święte, świecę oraz opłatki.
W odpowiedniej porze cała rodzina gromadzi przy tym stole. Wigilijną wieczerzę należy rozpocząć od modlitwy rodzinnej. Modlitwę można poprowadzić według następującego wzoru:

 1. Domownicy na rozpoczęcie śpiewają kolędę: Gdy się Chrystus rodzi.
 2. Po odśpiewaniu kolędy jedno z dzieci lub inny z domowników zapala święcę i mówi: Światło Chrystusa, zaś zebrani odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. W tym momencie dzieci zapalają również światła na choince.
 3. Ojciec lub matka zaczynają modlitwę od znaku krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha ŚwiętegoAmen.
 4. Wyznaczona wcześniej osoba czyta z Pisma świętegofragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Mówi: wysłuchajmy słów Ewangelii św. Łukasza o tym, że Pan Jezus narodził się ponad dwa tysiące lat temu. Następnie odczytuje fragment z Ewangelii: Łk 2,1-14.
 5. Po wysłuchaniu Ewangelii ojciec lub matka odczytują prośby, na które wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

  Dobry Boże, dziękujemy Ci za tę noc, w czasie której narodził się Twój Syn, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Z ufnością kierujemy do Ciebie nasze prośby:
      a. Za naszą rodzinę: o pokój, zgodę, miłość i wiarę. Ciebie prosimy…
      b. Za naszych sąsiadów i przyjaciół: o potrzebne dla nich łaski. Ciebie prosimy…
      c. Za samotnych, chorych, biednych i głodnych: o potrzebną dla nich pomoc oraz życzliwość bliźnich. Ciebie prosimy…
      d. Za dzieci nienarodzone: o to, by wszystkie mogły się narodzić. Ciebie prosimy…
      e. Za naszą Ojczyznę: by rozwijała się w zgodzie i pokoju. Ciebie prosimy…
      f. Za naszych zamarłych (należy wymienić ich z imienia): o radość życia wiecznego dla nich. Ciebie prosimy…
 6. Ojciec lub matka rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz.
 7. Po modlitwie następuje łamanie się opłatkiem połączone z życzeniami. Ojciec lub matka mówi: Teraz połamiemy się opłatkiem, który jest chlebem miłości. W tym geście wyrazimy naszą miłość do siebie nawzajem. Niech Bóg błogosławi naszym życzeniom!Wszyscy składają sobie życzenia i łamią się opłatkiem. Warto do życzeń dołączyć prośbę o wybaczenie błędów i popełnionego w minionym roku zła.
 8. Po złożeniu sobie życzeń wszyscy śpiewają kolędę: Wśród nocnej ciszyi zajmują miejsca przy stole, zaś ojciec lub matka wypowiadają słowa modlitwy: Pobłogosław, Panie, nas, pobłogosław dary wigilijnej wieczerzy, które będziemy spożywać, pobłogosław tych, którzy je przygotowali. Niech ten wigilijny stół będzie wyrazem naszej wdzięczności za Narodzenie się Pana Jezusa wśród nas. Amen. W rodzinnej atmosferze rozpoczyna się wieczerza wigilijna. Nie zapominajmy o pustym miejscu przy stole jako wyrazie pamięci o tych, którzy nie mogli zasiąść z nami przy wigilijnym stole oraz gotowości przyjęcia kogoś, kto być może tego wieczoru zapuka do naszych drzwi.
 9. Po zakończeniu wieczerzy ojciec lub matka wypowiadają słowa dziękczynienia: Dziękujemy Ci Panie za dary, które spożyliśmy w czasie tej wigilijnej wieczerzy. Ucz nas zawsze dzielić się z innymi chlebem i miłością. Pomóż nam wytrwać w zgodzie i miłości rodzinnej nie tylko tego wieczoru, ale w każdym dniu naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 10. Wspólne kolędowanie. Warto zatroszczyć się o teksty śpiewanych kolęd dla wszystkich domowników.