Boże Narodzenie 2020

 

 

 

Podnieś rękę Boże Dziecię,

błogosław Ojczyznę miłą…” 
– błogosław całą Parafię w Oleśnie,

jej mieszkańców i wszystkich Gości.

 

 

Gdy się Chrystus rodzi

i na świat przychodzi
ciemna noc w jasności

promienistej brodzi …”

Kochani Parafianie !

 

       Po raz kolejny Dobry Bóg dał nam łaskę przeżywania na nowo Uroczystość Bożego Narodzenia. Wcielenie Słowa Bożego, czyli Boże Narodzenie jest najpiękniejszym świętem, pełnym miłości, zgody i ciepła rodzinnego. Podczas wieczerzy wigilijnej w gronie rodzinnym, a także nieraz z przyjaciółmi łamiemy się Opłatkiem – „symbolem” Jezusa, który tak, jak dobry, dzielony Chleb daje człowiekowi siłę i moc do dalszego życia – wzmacniając nas „w drodze do nieba” i uzdalnia nas, abyśmy stawali się coraz lepsi, otwarci na Pana Boga i drugiego człowieka – taka jest przeogromna moc tej odrobiny śnieżnobiałego Opłatka. W tym też okresie śpiewamy przepiękne polskie kolędy, które pomagają nam lepiej zrozumieć tę odwieczną Prawdę, że „… Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami…”

 

        Po raz pierwszy mam ten wielki zaszczyt jako Proboszcz w Oleśnie, parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w imieniu własnym oraz Księży Wikariuszy złożyć z serca płynące życzenia świąteczne. Wszystkim Parafianom oraz Gościom spędzającym u nas Święta, życzę błogosławieństwa od Bożej Dzieciny, a przede wszystkim: zdrowia, szczęścia, nadziei, spokoju ducha i radości oraz wszelkich pomyślności w nadchodzącym Nowym 2021 Roku. Niech nowo narodzone Dziecię znajdzie godne mieszkanie w Waszych sercach.


WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Z darem modlitwy
Ks. Jan Panek – Proboszcz