MSZE ŚWIĘTE ZAMÓWIONE ZA ŚP. KS. PROBOSZCZA PRAŁATA JANA RYBAKA [AKTUALIZACJA – 20.12.2020]

Lp.

Śp. Ks. Jan Rybak

1

Od siostry Bernadetty i DSM ( 10 grudnia)

2

Od LSO (13 grudnia)

3

W 7 dniu po śm. od wspólnoty Sióstr Służebniczek (9 grudnia)

4

Od rodziny Jurczyk (2 grudnia)

5

Od Celiny i Piotra Rodak

6

Od członkiń róży różańcowej Heleny Wąż

7

Od członków róży Leszka Dojki

8

Od Celiny i Józefa Kmieć

9

Od Agnieszki i Marka Sarat

10

Od klubu parafii Olesno i Dąbrówki Breńskie w Chicago

11

Od Leokadii i Roberta Panterów

12

Od Michaliny i Kazimiery Cholewów

13

Od Barbary, Edwarda i Huberta Cholewów

14

Od Marka i Doroty Sajdera z dziećmi

15

Od mieszkańców Podborza

16

Od rodziców ks. Marcina Kwietnia

17

Od rodziny Wiśniewskich

18

Od Krystyny Misiaszek-Pawlina z D. Tarnowskiej

19

Od Marty i Tadeusza Kilian

20

Od Małgorzaty Zielińskiej i syna Pawła

21

Od rodziny Zacharów

22

Od Barbary i Andrzeja Sowa z Siedlisk

23

Od rodziców ks. Grzegorza Kowalskiego

24

Od Małgorzaty i Mariusza Golemo

25

Od Stanisława i Genowefy Rzemińskich ze Swarzowa

26

Od Jolanty Cholewa

27

Od Elżbiety Fryz

28

Od Witolda Sosin z Rodziną

29

Od Iwony i Mariusza Słonka

30

Od Urszuli i Adama Nalepka  rodziną

31

Od Alicji i Artura Ziemian

32

Od Renaty i Stanisława Kwapień

33

Od Danuty i Kazimierza Ziemian

34

Od chrześniaka Grzegorza Czuban z rodzina

35

Od Janiny i Stanisława Czuban z rodziną

36

Od Stowarzyszenia „Sami Swoi” z Olesna

37

Od Beaty i Jacka Morelewskich

38

Od Anny i Ryszarda Dorosz

39

Od Marty i Eugeniusza Szczebak

40

Od Dyrektora i pracowników Ośrodka Zdrowia w Oleśnie i Zalipiu

41

Od Anny i Krzysztofa Janas

42

Od mieszkańców Wielopola-Bobrek (5 Mszy świętych)

43

Od mieszkańców Wielopola-Bobrek

44

Od mieszkańców Wielopola-Bobrek

45

Od mieszkańców Wielopola-Bobrek

46

Od mieszkańców Wielopola-Bobrek

47

Od zakładu kamieniarskiego Piotra Wabno z Dąbrówek Breńskich (5 Mszy świętych)

48

Od zakładu kamieniarskiego Piotra Wabno z Dąbrówek Breńskich

49

Od zakładu kamieniarskiego Piotra Wabno z Dąbrówek Breńskich

50

Od zakładu kamieniarskiego Piotra Wabno z Dąbrówek Breńskich

51

Od zakładu kamieniarskiego Piotra Wabno z Dąbrówek Breńskich

52

Od Jolanty i Piotra Wabno (2 Msze święte)

53

Od Jolanty i Piotra Wabno Msze święte gregoriańskie

54

Od Heleny, Krzysztofa i Marzeny Czuban z rodziną

55

Od Emilii Kluby z Łomnej

56

Od Andrzeja Kluby z Bochni z rodziną

57

Od Krystyny Czuban z synem Markiem z Łomnej

58

Od Konrada Stabrawa z rodziną z Łomnej

59

Od Elżbiety, Jana i Krzysztofa Stabrawa z Łomnej

60

Od rodziny Cierniaków Kaczmarskich

61

Od Marzeny i Bolesława Kochanek

62

Od mieszkańców bloku w Oleśnie

63

Od Danuty i Kazimierza Zych

64

Od prezesa OSP Ćwików

65

Od Elżbiety i Jarosława Marczyk z rodziną

66

Od rady sołeckiej z Ćwikowa

67

Od OSP Ćwików

68

Od Zofii Sarota

69

Od Doroty i Krzysztofa Bębenek

70

Od Urszuli i Wojciecha Marczyk

71

Od Anny i Jakuba Sarota

72

Od Marii i Stefana Sopata

73

Od kuzynek Lucyny i Barbary

74

Od Łukasza Słonka

75

Od rodziny Marców i Jaroszów

76

Od rodziny Ciepiela z Oleśna

77

Od Dyrekcji Przedszkola Publicznego  i Szkoły Podstawowej w Zalipiu

78

Od OSP Pilcza Żelichowska

79

Od Bożeny i Józefa Zelek z Brzeźnicy

80

Od Beaty i Grzegorza Wojtoń z Wiśnicza

81

Od Kazimierza Kaczmarczyka z rodziną z Bochni

82

Od Grażyny, Ryszarda i Kamila Pikul

83

Od Pracowników Banku Spółdzielczego w Oleśnie

84

Od Anny i Adama Rzemińskich

85

Od Rodziny Szajor z Ćwikowa

86

Od Grażyny i Bogdana Sosin

87

Od Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Dziecięcej Drużyny Strażackiej

88

Od Moniki i Tomasza Dojka

89

Od Marka Dańca

90

Od Józefa Dańca

91

Od Małgorzaty i Edwarda Stachoń

92

Od Danuty i Mariana Liszka z rodziną

93

Od Michała i Andrzeja Bakalarz z rodzinami

94

Od Lucyny Kądzielawa z rodziną

95

Od róży kobiet Teresy Motyka

96

Od Justyny i Kamila Wójcik z dziećmi

97

Od Marty i Bogdana Sarat

98

Od Pracowników Centrum Usług Wspólnych w Oleśnie

99

Od Rady Parafialnej Olesno

100

Od rodziny Masłoniów z Olesna

101

Od Angeliny i Konrada Wójcik z dziećmi

102

Od Róży Matek Teresy Bednarz z Ćwikowa

103

Od właściciela i pracowników Kompleksowe Utrzymanie Dróg

104

Od Małgorzaty Kozaczki  i Marty Kochanek z rodzinami

105

Od Małgorzaty i Leszka Polak z rodziną

106

Od Barbary i Kazimierza Wójcik

107

Od pewnej rodziny z Ćwikowa

108

Od Rady Gminy Olesno

109

Od ministrantów z Podborza

110

Od rodziny Szczebaków

111

Od Doroty i Sławomira Latocha

112

Od rodziny Dynaków

113

Od Elżbiety i Pawła Latocha

114

Od pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleśnie

115

Od Katarzyny i Marka Rzepka

116

Od Marii i Augustyna Rzepka

117

Od  Barbary i Józefa Wesołowskich z dziećmi

118

Od Krystyny i Wojciecha Sarat

119

Od Moniki i Grzegorza Sarat

120

Od Daniela Sarat

121

Od Zygmunta Oleś z rodziną

122

Od Janiny i Mariana Dojka z rodziną

123

Od Joanny i Mieczysława Węgiel z Pilczy

124

Od Mariusza, Anny Konieczny z rodziną

125

Od Agaty i Jerzego Oleś z rodziną

126

Od rodziny Nowaków i Gierałtów

127

Od pracowników Urzędu Gminy Olesno  (2 Msze święte)

128

Od pracowników Urzędu Gminy Olesno

129

Od Ewy i Andrzeja Łoś

130

Od Marii i Edwarda Słonka

131

Od Anny i Marcina Imiołek z Nowego Wiśnicza

132

Od kuzynki Ewy z mężem z rodziną z Nowego Wiśnicza

133

Od Ewy Marek

134

Od Stanisława i Cecylii Marek

135

Od Dariusza Marka z rodziną

136

Od Piotra Marka z rodziną

137

Od róży Ewy Marek

138

Od grupy modlitewnej

139

Od mieszkańców ulicy Adamierskiej (2 Msze święte)

140

Od mieszkańców ulicy Adamierskiej

141

Od mieszkańców Adamierzy (8 Mszy świętych)

142

Od mieszkańców Adamierzy

143

Od mieszkańców Adamierzy

144

Od mieszkańców Adamierzy

145

Od mieszkańców Adamierzy

146

Od mieszkańców Adamierzy

147

Od mieszkańców Adamierzy

148

Od mieszkańców Adamierzy

149

Od Dyrekcji i pracowników Centrum Polonii Ośrodka Kultury, Turystyki i rekreacji w Brniu

150

Od rodziny Leżoniów

151

Od siostry Marii

152

Od siostry Elżbiety z mężem

153

Od siostrzeńca Grzegorza z rodziną

154

Od siostrzeńca Piotra z rodziną

155

Od siostrzeńca Szczepana z rodziną

156

Od siostrzenicy Marii z mężem

157

Od siostrzeńca Macieja

158

Od Anny Stalmarskiej

159

Od Natalki z narzeczonym

160

Od rodziny Piechników

161

Od rodziny Brydniaków z Królówki

162

Od rodziny Nowaków z Królówki

163

Od rodziny Anastazji  i Michała Jońców

164

Od Marianny Trzaski z rodziną

165

Od Knapików i Sumeckich z Podborza (kapl.)

166

Od rodziny Jadwigi i Jana Lech z dziećmi z Olesna

167

Od członkiń Róży Zofii Dojka z Ćwikowa

168

Od Rady Sołeckiej Olesno (4 Msze święte)

169

Od Rady Sołeckiej Olesno

170

Od Rady Sołeckiej Olesno

171

Od Rady Sołeckiej Olesno

172

Od mieszkańców Wielopola (4 Msze święte)

173

Od mieszkańców Wielopola

174

Od mieszkańców Wielopola

175

Od mieszkańców Wielopola

176

Od Anny Morawiec

177

Od mieszkańców Dąbrówki Gorzyckiej (5 Mszy świętych)

178

Od mieszkańców Dąbrówki Gorzyckiej

179

Od mieszkańców Dąbrówki Gorzyckiej

180

Od mieszkańców Dąbrówki Gorzyckiej

181

Od mieszkańców Dąbrówki Gorzyckiej

182

Od Wirginii i Jarosława Bartoń z rodziną

183

Od dyrekcji, nauczycieli  i pracowników Szkoły Podstawowej w Oleśnie

184

Od Grupy Synodalnej

185

Od uczniów SP w Oleśnie i dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Ćwikowie i Wielopolu

186

Od Urszuli  i Jarosława Kmieć

187

Od dyrekcji, nauczycieli i pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich

188

Od pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie

189

Od Grażyny i Benedykta Owierczuk

190

Od rodziców i dzieci Przedszkola Publicznego w Oleśnie

191

Od dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Przedszkola Publicznego w Oleśnie

192

Od wspólnoty Sióstr Służebniczek

193

Od Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich pronacji tarnowskiej

194

Od Dziewczęcej Służby Maryjnej i ich rodzin

195

Od Ireny Karyta, Barbary i Lucjana Szado, od rodziny Ubasów

196

Od Eweliny Mikrut z rodziną

197

Od Starostów Powiatu Dąbrowskiego

198

Od Franciszka Morawiec

199

Od kuzynki Pelagii Nalepka

200

Od rodziny Stefańczyk

201

Od firmy SASPOL Marii i Mieczysława Sas z rodziną

202

Od Zofii i Grzegorza Badowskich z Nowego Wiśnicza

203

Od rodziny Światłowskich

204

Od Jerzego i Doroty Polak z rodziną

205

Od rodziny Sadko z Olesna

206

Od Mariusza Odon

207

Od Haliny i Adama Barszcz

208

Od rodziny Węglów

209

Od rodziny Stempniowskich

210

Od Koła Gospodyń Wiejskich w Podborzu

211

Od Marii i Zbigniewa Trzepacz (2 Msze święte)

212

Od Marii i Zbigniewa Trzepacz

213

Od Janiny i Stanisława Świątek z Łomnej

214

Od Izabeli i Stanisława Prokop z rodziną z Łomnej

215

Od mieszkańców Łomnej (2 Msze święte)

216

Od mieszkańców Łomnej

217

Od rodziny Gaczoł

218

Od Doroty i Janusza Morawiec z rodziną

219

Od właścicieli Zakładu Szat Liturgicznych w Kierlikówce

220

Od Agaty i Tomasza Banaś

221

Od Małgorzaty i Wojciecha Janiszewskich z rodziną

222

Od Małgorzaty Jasielec z dziećmi

223

Od Kazimiery i Józefa Boryczka

224

Od Anny i Mariusza Toczek z rodziną

225

Od rodziny Furgałów

226

Od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie

227

Od Sołtysa i Rady Sołeckiej w Pilczy Żelichowskiej

228

Od Ks. Proboszcza par. Kiełków Marka Wójtowicza, Rady Parafialnej i wszystkich parafian z Kiełkowa

229

Od parafian Pilczy Żelichowskiej (10 Mszy świętych)

230

Od parafian Pilczy Żelichowskiej

231

Od parafian Pilczy Żelichowskiej

232

Od parafian Pilczy Żelichowskiej

233

Od parafian Pilczy Żelichowskiej

234

Od parafian Pilczy Żelichowskiej

235

Od parafian Pilczy Żelichowskiej

236

Od parafian Pilczy Żelichowskiej

237

Od parafian Pilczy Żelichowskiej

238

Od parafian Pilczy Żelichowskiej

239

Od Anny i Jana Nalepka

240

Od rodziny Duchów (2 Msze święte)

241

Od rodziny Duchów

242

Od Renaty i Kazimierza Czosnyka z rodziną

243

Od kleryka Piotra Zielińskiego

244

Od rodziny Kądzielawa i Zachara z Ćwikowa

245

Od Sławomira Kaczmarczyka z Wiśnicza

246

Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnie

247

Od Zygmunta Widełka z rodziną

248

Od Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalipiu

249

Od Grupy Młodzieżowej z Olesna

250

Od rodziny Izabeli i Mieczysława Leus

251

Od grabarza Antoniego Golemo

252

Od Karoliny i Antoniego Golemo z rodziną

253

Od rodziny Drożdżów z ul. Leśnej

254

Od Druhów OSP Dąbrówki Breńskie

255

Od Moniki i Stanisława Błachut z rodziną

256

Od Aliny i Jana Musiał z rodziną

257

Od wychowawcy i kolegów z Technikum Mechanicznego w Bochni  (7 Mszy świętych)

258

Od wychowawcy i kolegów z Technikum Mechanicznego w Bochni

259

Od wychowawcy i kolegów z Technikum Mechanicznego w Bochni

260

Od wychowawcy i kolegów z Technikum Mechanicznego w Bochni

261

Od wychowawcy i kolegów z Technikum Mechanicznego w Bochni

262

Od wychowawcy i kolegów z Technikum Mechanicznego w Bochni

263

Od wychowawcy i kolegów z Technikum Mechanicznego w Bochni

264

Od rodziny Dybowskich

265

Od Krystyny i Jerzego Streb

266

Od dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Brniu

267

Od Marii Kaczmarczyk z Wiśnicza

268

Od Jana Tęczar z rodziną

269

Od członków Akcji Katolickiej dekanatu Dąbrowa Tarnowska

270

Od rodziny Migaczów z Gródka

271

Od Beaty i Romana Wajda z rodziną

272

Od rodziny Kalita i Swędowskich

273

Od mieszkańców Brnia (3 Msze święte)

274

Od mieszkańców Brnia

275

Od mieszkańców Brnia

276

Od Anny Gabriel, Marty i Stanisława Lebica z rodzinami

277

Od Agnieszki i Marcina Pasek

278

Od Ewy i Sławomira Bułat

279

Od Moniki Brzychczy (2 Msze święte)

280

Od Moniki Brzychczy

281

Od rodziny Gnoińskich

282

Od rodziny Faliszków (3 Msze święte)

283

Od rodziny Faliszków (1 pop. lub w nd.)

284

Od rodziny Faliszków

285

Od mieszkańców Ćwikowa

286

Od Anny i Witolda Bołtuć

287

Od Staszka Króla

288

Od Grażyny i Adama Ziemian

289

Od całej rodziny Golemów: Cecylii, Tomasza i Jarosława z Ćwikowa

290

Od Krystyny i Wiesława Musiał

291

Od Róży Matek ze Swarzowa

292

Od Marii Waś (2 Msze święte)

293

Od Marii Waś

294

Od parafian ze Swarzowa (3 Msze święte)

295

Od parafian ze Swarzowa

296

Od parafian ze Swarzowa

297

Od rodziny Golemów

298

Od Róży Ewy Marek

299

Msze święte gregoriańskie od Agaty Oleś

300

Od Aleksandra i Danuty z rodziną z Ćwikowa

301

 Od Janiny i Jana Ciepiela

Jeżeli któraś intencja została pominięta lub źle napisana prosimy o kontakt.

Ks. Proboszcz swoim parafianom zostawił w testamencie następujące słowa:

„Wszystkich moich braci w Kapłaństwie, krewnych, parafian i przyjaciół proszę o pamięć w modlitwie. Jeśli kogoś skrzywdziłem lub obraziłem proszę o darowanie mi winy nadmieniając, że świadomie nigdy tego nie chciałem. Pieniądze, które pożyczyłem różnym ludziom w potrzebie niech według własnego sumienia roztropnie wykorzystają, dzieląc się z ubogimi i zamówią kilka Mszy za moją duszę. Moim drogim parafianom w testamencie szczególnie pozostawiam zwrócenie uwagi na Tajemnicę Zmartwychwstania pokładając wszelką nadzieję i wiarę na wspólne zmartwychwstanie.”