KIERMASZ DLA SZYMKA

W Niedziele Palmową odbyła się kolejna akcja wsparcia leczenia naszego parafianina Szymka Kolano. Pod kościołem będzie można było nabyć wielkanocne wypieki ofiarowane przez: Piekarnie Sokołowski z Gruszowa Wielkiego, Piekarnie Oleś ze Swarzowa i Olesna, Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Olesno oraz rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Oleśnie. Złożone ofiary zostały przeznaczone na koszty leczenia Szymka.

WSKAZANIA BISKUPA TARNOWSKIEGO NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 DLA DIECEZJI TARNOWSKIEJ

W kontekście zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19 przypominam o udzielonej dyspensie ogólnej od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (z dn. 16.10.2020), która nadal obowiązuje. Proszę wiernych świeckich, aby podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia wzięli pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła, z powodu nałożonych limitów osób, które mogą w nim przebywać jednocześnie. Zachęcam więc do łączenia się duchowo z tymi celebracjami za pośrednictwem różnego rodzaju transmisji. Ponadto w trosce o dobro duchowe oraz zdrowie fizyczne zarówno wiernych, jak i duszpasterzy, ustanawiam następujące normy dla Diecezji Tarnowskiej:

DROGI KRZYŻOWE 2021

W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 19:00 młodzież naszej Parafii przygotowuje i prowadzi Drogę Krzyżową. Dzięki wieczornej godzinie, mogą w niej uczestniczyć osoby pracujące, które nie mają możliwości wziąć udział w ogólnej Drodze Krzyżowej o godz. 17:00.  Każde nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest inne, rozważania, sposób przygotowania, sposób prowadzenia. Całość skłania do głębszego przeżywania treści przekazywanych w rozważaniach.

WSPÓLNY KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA I SEKRETARZA GENERALNEGO KEP

Tylko nasze wspólne odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzania kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa – podkreślili minister zdrowia Adam Niedzielski i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński we wspólnym komunikacie po spotkaniu, które odbyło się 24 marca b.r. w Warszawie.