DUMNI Z DZIEŁA

Abp Henryk Nowacki poświęcił odnowiony kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Oleśnie.
Wniedzielę 25 lipca parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Oleśnie przeżywała uroczystość poświęcenia odnowionej świątyni oraz trzech dzwonów, z których najstarszy ma prawie 100 lat.