Intencje mszalne przekazane o. Ryszardowi Wajdzie

+ Bogusława Borzęcka

1.     od Bożeny i Michała Tobiasz

2.     od Małgorzaty i Janusza Morawiec

3.     od Renaty i Witolda Morawiec

4.     od r. Szostak

5.     od Teofilii Trędota

6.     od Agnieszki i Michała Krzysztofińscy

7.     od Gabrieli i Franciszka Kozioł z r.

8.     od Lucyny i Ryszarda Skrzyniarz

9.     od r. Kmiecik

10. od Joanny Zachara

11. od Krzysztofa Krupa

12. od r. Huczek

13. od r. Kaczmarskich

14. od koleżanki Doroty Szeląg z r. z Olesna

15. od Lidii Panek z r.

16. od Heleny i Zdzisława Krupa

17. od Anny i Piotra Kaczor

18. od Haliny i Jerzego Majocha

19. od Doroty i Jacka Orszulak

20. od Bronisława Chmura

21. od Grażyna i Krzysztofa Górny z r.

22. od Ryszardy Burzec z mężem

23. od Bernadety i Mariusza Pytka z r.

24. odr. Golemo i Gajda z Adamierzy

25. od sąsiadów Gierałt

26. od Antoniny i Jana Golonki

27. od Anny i Henryka Szpilscy z r.

28. od Roberta Dymon z r.

29. od Haliny i Mariana Słonka

30. od Renaty i Stanisława Zycha

+ Danuta Rozkuszka

1.     od Anny i Mariusza Toczek z córkami

2.     od Danuty i Piotra Ozimek

3.     od Haliny i Wacława Głód

4.     od Heleny Toczek z r.

5.     od Wiktorii Kaczówka

6.     od Marii i Marka Wilk z Luszowic

7.     od r. Rozkuszków z Grądów

8.     od Celiny i Piotra Rodak

9.     od Elżbiety i Czesława Kupiec

10. od Pawła Łach

11. od Anny i Adriana Janas

12. od Marii i Henryka Sznajderów

13. od Zespołu Szkół im Baczyńskiego w DT

14. od Janiny i Czesława Ryk

15. od Bożeny i Pawła Walusów z r.

16. od Zofii Nadolskiej z r.

17. od Krystyny i Jerzego Streb

18. od Haliny i Mieczysława Wardzała z r.

19. od r. Dybowskich

20. od Ewy i Kazimierza Piaseckich

21. od Zofii i Krzysztofa Rzepeckich

22. od Krystyny i Janusza Wątrobów

23. od Grażyny i Andrzeja Jędrzejowskich

24. od Danuty i Andrzeja Kurańskich

25. od Anny Margosiak

26. od Heleny Plata i Marii Sarat

27. od Barbary i Andrzeja Szczebak

28. od Bernadety Zachara

29. od Urszuli i Marka Banasiów

30. od przyjaciół zięcia Jana

31. od Domu Pogrzebowego Derus

32. od kuzyna Krzysztofa i Izabeli Sarat

33. od Anny i Eugeniusza Popera

34. od Małgorzaty i Bolesława Kotapka

35. od koleżanek z pracy córki Bogumiły

36. od koleżanek z pracy córki Bogumiły

37. od Haliny Sułowska

38. od Teresy i Stanisława Bogaczów

39. od Bogumiły i Leszka Morawiec

40. od Marty i Tadeusza Kiljan

41. od Julii i Eugeniusza Koziara

42. od Anny i Bogdana Plata

43. od Eugeniusza i Danuty Ziemian

44. od Danuty i Stanisława Zawalskich

45. od r. Chabin

46. od Tadeusza Dudy z r.

47. od r. Mucha

48. od Renaty i Janusza Piątek

49. od Kazimierza Anny Kiljan z r.

50. od Janiny Zachara

51. od Justyny i Tomasza Chmura

52. od Anny i Damiana Zachara

53. od Krzysztofa Leżoń

54. od Lidii Kurka

55. od kuzynki Bożeny Leżoń

56. od Janiny i Jana Plata

57. od r.Majka

58. od Bernadety i Adama Bułat

59. od sąsiadów Bułatów

60. od wnuczki Eweliny

61. od wnuczki Eweliny

+ Bronisław Białas

1.     od Małgorzaty i Janusza Morawiec

2.     od współpracowników córki Beaty z Przychodni

3.     od Heleny i Jana Koszyk

4.     od Elżbiety i Andrzeja Koszyk

5.     od Bogusławy Smoczyńskiej z Dębicy

6.     od Wiesławy i Krzysztofa Chmury z r.

7.     od Małgorzaty Baran

8.     od Małgorzaty i Jarosława Majchrowskich

9.     od Aleksandra i Janiny Surowiec

10. od Janiny Chwałek z USA

11. od Elżbiety i Stanisława Dymon z Bolesławia

12. od Danuty i Andrzeja Kurańskich

13. od Grażyny i Andrzeja Jędrzejowskich

14. od Haliny i Zygmunta Panek z r.

15. od Katarzyny i Roberta Sural z dziećmi

16. od Andrzeja i Anieli Kinel z r.

17. od r. Pawlaków

18. od r. Aniołów

19. od r. Merchutów z Żabna

20. od Zdzisława Platy z r.

21. od Krzysztofa Platy z r.

22. od Marii i Romana Kłos z Gręboszowa

23. od Kazimierza Gizy

24. od Doroty Marka Kmieć

25. od od sąsiadów Zychów z r.

26. od Zofii i Adama Pilas

27. od Małgorzaty i Jerzego Gleniów

28. od r. Zdybek z Dębicy

29. od przyjaciół córki Beaty z Dębicy z ul. Tysiąclecia

30. od Anny i Waldemara Plata, Danuty i Marka Golonka

31. od r. Gruchałów

32. od r. Domaradzkich

33. od Urszuli i Sławomira Sulisz

34. od koleżanek Beaty ze szpitala w Dębicy

35. od Józefy i Kazimierza Witek z r.

36. od Anny i Andrzeja oraz Teresy i Leszka Gizów

37. od Doroty i Andrzeja Wenc Zofii i Dariusza Fela

38. od r. Libirtów

39. od Renaty i Jerzego Ciepiela

40. od Izabeli i Marcina Jarosz

41. od sąsiadów Kozaczków z dziećmi

42. od Renaty i Witolda Morawiec

43. od Danuty i Krzysztofa Kądzielawa

44. od r. Czuprynów

45. od Moniki Jasiak z r.

46. od Klaudii Gąsienica z r.

47. od Alicji i Bogusława Woźny z Dębicy

48. od Anny Nowak z r.

49. od Anny i Stanisława Dudek z r.

50. od r. Wnęk z Parkosza

51. od Marty i Jacka Kinek z r.

52. od r. Mercik z Iwonicza

53. od Marka Mercika z r. z Anglii

54. od Izabeli i Mieczysława Leus

55. od Ewy i Marka Giza

56. od Joanny i Rafała Dyjaków

57. od r. Fic

58. od Marcela z r.

59. od r. Zacharów

60. od Janusza Orszula z r.

+ Kazimierz Łos

1.     od Henryka Stoga

2.     od Jadwigi i Wiesława Tokarz

3.     od Ryszarda Rodak z r.

4.     od sąsiadów Światłowskich

5.     od Domu Przyjęć Classic

6.     od Antoniny Wrona

7.     od Agaty i Macieja Wrona z r.

8.     od r. Potępów

9.     od Marii i Kazimierza Łosowskich

10. od Anety i Andrzeja Łabuda

11. od chrześnicy Lucyny z r.

12. od Józefa i Danuty Szczebaków

13. od Elżbiety i Lucjana Janasów

14. od Anny Czesława Wrona

15. od Dariusza Orszulaka

16. od Renaty i Andrzeja Łos

17. od swatowej Krystyny Orszulak

18. od Beaty Tokarczyk

19. od Małgorzaty i Jana Pierzga

20. od Doroty i Łukasza Szczepanik

21. pracowników syna Andrzeja

22. pracowników syna Andrzeja

23. pracowników syna Andrzeja

24. od Genowefy Bartnik

25. od Renaty Niemiec – Musiał

26. od zięcia Edka

27. od wnuka Karola

28. od wnuczki Julii

29. od wnuka Patryka

30. od sąsiadów Karytów