Intencje mszalne przekazane o. Ryszardowi Wajdzie

+ Stanisława Kozaczka

1.     od Krystyny Stojek

2.     od Teresy Rogowskiej z r.

3.     od Grzegorza Biedaka z r.

4.     od Janusza Biedaka z r.

5.     od Anny i Sławomira Biedak z r.

6.     od Renaty i Jana Wójtowicz

7.     od Danuty Skrzyniarz z rodzicami

8.     od Elżbiety Kiwior z r.

9.     od Grażyny i Benedykta Owierczuk z r.

10. od Haliny i Stanisława Szary z r. od Staszka Króla

11. od r. Bajorków

12. od r. Bajorków

13. od Marcina Przybyło

14. od Teresy i Stanisława Przybyła

15. od r. Cierlików

16. od Bożeny Słowik z r.

17. od Michała Golemo z r.

18. od Anny i Mieczysława Michałek z Jodłówki Tuchow.

19. od Marii Biedak

20. od Marii i Ryszarda Skowron

21. od koleżeństwa Bożeny z PKP Cargo w Tarnowie

22. od koleżeństwa Bożeny z PKP Cargo w Tarnowie

23. od od koleżeństwa Bożeny z PKP Cargo w Tarnowie

24. koleżeństwa Bożeny z PKP Cargo w Tarnowie

25. od koleżeństwa Bożeny z PKP Cargo w Tarnowie

26. od koleżeństwa Bożeny z PKP Cargo w Tarnowie

27. od koleżeństwa Bożeny z PKP Cargo w Tarnowie

+ Zofia Cierniak

1.     od r. Majochów, Łatów i Mosiów

2.     od wnuczki Anny z r.

3.     od wnuka Andrzeja

4.     od wnuka Tomasza

5.     od r. Halków z Naprawy

6.     od wnuczki Ani

7.     od wnuczki Katarzyny

8.     od Sylwii i Dawida Golemo z r.

9.     od Michała i Lucyny Burzec

10. od Ewy i Krzysztofa Cierniak

11. od Krystyny i Stefana Golonka

12. od Czesława Kowal i Bogusławy Borzęcka

13. od Beaty i Marka Wołyniec z r.

14. od Anny i Stanisława Golonka z dziećmi

15. od wnuka Grzegorza Cierniak

16. od wnuka Marcina Cierniak

17. od wnuka Łukasza Cierniak

18. od Izabeli i syna Jarosława z r.

19. od Ryszardy Burzec z mężem

20. od wnuka Pawła z r.

21. od r. Kaczmarskich

22. od Janiny Kowal z Olesna

23. od r. Niemców z Krakowa

24. od Bożeny z Adamierzy

25. od Adama Dynak

26. od Ireneusza i Marioli Sadko

27. od sióstr Serafitek z Oświęcimia

28. od r. Święch z Wójciny

29. od r. Kurzawskich z Żabna

30. od Marii i Henryka Golemo

+ Katarzyna Zaucha

1.     od sąsiadów Garbarz i Zagraniczny

2.     od Anny i Stanisława Bielat

3.     od sąsiadów Bednarzów z r.

4.     od wnuczki Anny z r.

5.     od prawnuków Kapłonów

6.     od Moniki i Mariusza Smreczak

7.     od koleżanki Ewy Romańska

8.     od Marii Bogdana Bil

9.     od Izabeli i Marcina Jarosz

10. od Zofii i Kazimierza Marzec

11. od Ewy i Artura Marzec

12. od Danuty Musiał z r.

13. od r. Papugów z Zalasowej

14. od koleżeństwa wnuczki Krystyny ze Szpitala w DT

15. od wnuka Grzegorza z r.

16. od prawnuków Oliwii Amelii Alana

17. od r. Węglów

18. od Renaty i Marka Panek

19. od Marka i Marty Bączek

20. od Marii Józefa Stokłosa

21. od Pauliny i Wojciecha Obary

22. od r. Pietraszewskich

23. od Doroty i Pawła z Janowic

+ Marian Białas

1.     od Bożeny i Grzegorza Nowaków

2.     od Magdaleny i Jakuba z r.

3.     od chrześnicy Bernadety z r.

4.     od chrześnicy Anny z r.

5.     od r. Soleckich i Klechów

6.     od Gabrieli i Janusza Sobotów

7.     od Stanisława Pszczoły

8.     od Bogdana Białas z r.

9.     od Haliny i Władysława Kania i r. Zaleskich

10. od Małgorzaty i Kazimierza Leżoń

11. od Teresy i Józefa Bednarz

12. od kolegi Janka Skrzyniarz

+ Antoni Lipowski

1.     od kolegi z Zaczarnia

2.     od r. Miroszków

3.     od r. Minorów

4.     od Danuty Tadeusza Łos

5.     od r. Łosów z Ujścia Jezuickiego

6.     od Arka i Joli z dziećmi

7.     od Teresy i Józefa Lipowskich

8.     od Sławka i Sylwii z dziećmi

9.     od Grażyny i Władysława

10. od Natalii i Piotra Gorzkowskich

11. od Magdaleny i Konrada Rogóż

12. od Grażyny i Mariusza Kubickich

13. od Eweliny i Dariusza Machaj

14. od firmy GRAMA

15. od Rafała Iwony Łos

16. od r. Krupa z Adamierzy

17. od r. Dragan

18. od Urszuli i Jacka Łoś z r.

19. od Jerzego Łata

20. od Zofii Włodarczyk z r.

21. od Zdzisława Haliny Łos

22. od Joanny i Tomasza Łoś z r.

23. od Ryszarda Włodarczyk

24. od Pawła Szado

25. od r. Golemo i Gajda z Adamierzy

26. od Justyny Starzec Rokita z r.

+ Kazimierz Piktas

1.     od Aliny i Zbigniewa Tulik

2.     od Zofii i Bogusława Piktas

3.     od Danuty Kopacz

4.     od Stanisławy Kopacz

5.     od Józefa Krystyny Waś

6.     od koleżeństwa s. Krzysztofa z firmy Swisspol

7.     od koleżeństwa s. Krzysztofa z firmy Swisspol

8.     od koleżeństwa s. Krzysztofa z firmy Swisspol

9.     od Wiesława Ryczka z r.

10. od Zuzanny Owca z r. z Gorzyc

11. od Urszuli Przybyło z r.

12. od s. Doroty Knapik

13. od Elżbiety Knapik

14. od Urszuli i Andrzeja Sumeckich

15. od Danuty i Jana Węgiel z r.

16. od Celiny Kazimierza Panek

17. od Zdzisława Węgiel

18. od Ireny Łucek z r.

19. od brata Mieczysława z r.

20. od brata Czesława z r.

21. od Zofii Piktas z r.

22. od Zofii Piktas z r.

23. od Anieli i Andrzeja Kinel

24. od Izabeli i Marcina Jarosz

25. od Ewy i Artura Marzec

26. od Zofii i Kazimierza Marzec

27. od Katarzyny i Mateusza Kozioł

28. od Doroty i Marka Szaliga

29. od wnuków Karoliny i Kuby

30. od wnuka Sylwka z r.

31. od Aliny i Stanisława Ryczek z r.

32. od Marii Golemo i Moniki z r.

33. od r. Morawiec

34. od sąsiadki Janiny z r.

35. od Elżbiety i Mieczysława Węgiel

36. od pracowników firmy Karo Delikatesy Centrum

37. od r. Kozaczków ze Szczucina

38. od Jana i Stefanii Łucek

39. od Barbary i Sławomira Pyzik

40. od Jadwigi i Jarosława Kiljan

41. od Lucyny i Ryszarda Skrzyniarz

42. od Marty i Tadeusza Kiljan

43. od r. Bednarz

44. od Lucyny Kozaczka z r.

45. od Małgorzaty Pisz

46. od Agnieszki i Stanisława Łucek

47. od Ewy Janusza Bator

48. od Agaty i Jerzego Oleś