Intencje mszalne przekazane o. Ryszardowi Wajdzie

+ Jan Kądzielawa

1.     od Izabeli i Krzysztofa Lis

2.     od Darka Borek

3.     od Kazimiery i Józefa Boryczka

4.     od Ilony i Roberta Szczęśniak

5.     od Izabeli i Tomasza Bieś

6.     od Dominiki Bieś i Tomasza Muniak

7.     od Józefa Żurawskiego z r.

8.     od kolegów z pracy zięcia Rafała

9.     od r. Kozioł i Machaj sąsiadów syna z Dąbrowy

10. od kolegi Zdzisława Toczek

11. od Wiesławy i Juliana Banaś z r z Luszowic

12. od Antoniny Mariana Dorosz z r.

13. od Moniki i Daniela Wężowicz

14. od Katarzyny i Piotra Światłowskich

15. od Józefa Kochanek z r.

16. od Pauliny i Mateusza Wężowicz z r.

17. od Prezesa Firmy Alkow Produkcja

18. od pracowników Firmy Alkow Produkcja

19. od Aliny Kożuch  z r.

20. od Pawła Węglowskiego

21. od Marty Węgiel

22. od Grzegorza i Justyny Ciombor z r.

23. od Dawida Tendery z r.

24. od Marii Tender

25. od r. Rzemińskich

26. od Krzysztofa Kochanek

27. od r. Krupów

28. od Janiny i Jana Ciepiela

29. od Stanisława Kucharskiego z r.

30. od Sebastiana Nowak z żoną dziećmi i mamą

31. od Małgorzaty i Leszka Morawiec

32. od Janiny i Tadeusza Nowickich z dziećmi

33. od Marcina i Anety Tendera

34. od Agaty i Jerzego Oleś

35. od kolegów z pracy siostry Marii PKP

36. od Wiesławy Janczak z r.

37. od sąsiadów Strugaczów

38. od Teresy i Władysława Piaseckich

39. od Henryka Kowal z r.

40. od Lidii i Stanisława Banaś

41. od Krystyny i Ignacego Kula z r.

42. od pracowników piekarni Oleś

43. od Staszka Króla

44. od Sebastiana Kawa z r.

45. od Jadwigi Krzysztofa Panek

46. od Agnieszki i Krzysztofa Oleś

47. od Katarzyny i Rafała Bańbor

48. od Agnieszki i Michała Gieroń

49. od Justyny iMaksymiliana Cygan z r.

50. od Mateusza Kawa z r.

51. od Janiny i Józefa Surowców z Dąbrowy

52. od Zygmunta Oleś

+ Janusz Kopeć

1.     od Damiana i Małgorzaty Tomaszek

2.     od Marty i Jerzego Gaczoł z r.

3.     od Doroty i Ryszarda Panek z r. i Magdaleny Szwiec

4.     od kuzyna Jana Janas z ż Celiną i r.

5.     od Agnieszki i Łukasza Piwowar

6.     od Adama Bożeny Węgiel

7.     od Anny i Piotra Drewniany z r.

8.     od Joanny Władysława Janas z r.

9.     od Barbary Witek z r.

10. od r. Gruchałów

11. od Tomasza Tułacza z r.

12. od Adeli i Józefa Kołodziej z Dąbrowy

13. od Jarosława Rygulskiego

14. od Pawła Puła

15. od Władysławy i Wiesława Dąbrowa

16. od Firmy Perfekt Dach

17. od sąsiadów Syktus z Żelichowa

18. od Marii Dymon z Żelichowa

19. od Danuty i Józefa Bujak

20. od Anny i Zbigniewa Rusnak

21. od r. Kwapień z Kłyża

22. od r. Zuziaków i Jedynaków

23. od Kingi i Grzegorza

24. od r. Wierciaków z Pilczy Żelichowskiej

25. od r. Wierciaków z Pilczy Żelichowskiej

26. od r. Piaseckich

27. od Małgorzaty i Andrzeja

28. od r. Zmiendaków z Odporyszowa

29. od Anny i Mariusza Konieczny

30. od r. Bogumiłów

31. od Renaty i Stanisława Tomaszek

32. od Krystyny i Krzysztofa z r.

+ Genowefa Saładyga

1.     od Kazimiery i Józefa Boryczka

2.     od Marii i Ryszarda Nowak

3.     od koleżeństwa syna Dawida z firmy Rogalik

4.     od Magdaleny i Pawła Kupiec

5.     od Sabiny i Romana Sarat z r.

6.     od Krystyny Sarat z r.

7.     od koleżanki synowej Marzeny Lizak

8.     od Sebastiana Kawa z r.

9.     od Marcina i Moniki Kawa z dziećmi

10. od koleżeństwa syna Daniela z piekarni Oleś

11. od koleżeństwa syna Daniela z cukierni Oleś

12. od Zdzisławy Strugacz z r.

13. od Lucyny

14. od Alberta i Jolanty Cierniak

15. od Magdaleny Kułaga z dziećmi

16. od Władysława Taraska i Teresy i Piotra Węc

17. od Lucyny i Ryszarda Łatów

18. od r. Garstka

19. od Anny i Natalii Forgiel

20. od r. Panek

21. od Zofii Forgiel

22. od Sylwii i Lucjana Kawa z córką

23. od Kazimiery i Krzysztofa Saładyga

24. od r. Kawów

25. od Jolanty i Mariusza Leżoń

26. od Katarzyny i Rafała Warias

27. od Joanny i Krzysztofa Bieszczad z r.

28. od Angeliki i Pawła Saładyga z r.

29. od Krzysztofa Hadas z r.

30. od sąsiadów Ciepielów

31. od sąsiadów Jędrzejczyków

32. od wnuka Wojciecha z r.

33. od swatowej Genowefy Curyło

34. od Danuty i Krzysztofa Kądzielawa

35. od Agaty i Jerzego Oleś

36. od wnuczki Agnieszki z narzeczonym

37. od wnuka Marcina z r.

38. od Anity i Piotra Kozaczka

39. od Zygmunta Oleś

40. od Agnieszki i Krzysztofa Oleś

41. od koleżanek córki Ewy z stacji PKP Tarnów

42. od koleżanek córki Ewy z stacji PKP Tarnów

43. od koleżeństwa córki Ewy z pracy

44. od koleżeństwa córki Ewy z pracy

45. od kuzyna Augustyna Cierniak

46. od Agnieszki Maksymiliana Ostrowskich

47. od wnuka Krzysztofa z narzeczoną

48. od Ewy i Romana Kowal

49. od Barbary i Mariusza Gawlików

50. od sióstr Benedyktynek

51. od Domu Radosnej Starości w Kupieninie

52. od Domu Przyjęć Classic

53. od Mateusza Kawa z r.

54. od kuzyna Romana Zofii Rzeźnik

55. od sąsiadki Marii Kądzielawa z r.

56. od sąsiadów Ziętara

57. od Małgorzaty i Mariusza Jakubek

58. od Marii i Henryka Golemo

59. od r. Marnik i Saładyga z Radgoszczy

60. od Barbary i Sławomira Pyzik z r.

61. od brata Jana Łucka z r.

62. od Szkoły Podstawowej w Zalipiu

63. od Barbary i Józefa Szajor z r.

64. od Zofii i Leszka Dojka z r.