You are currently viewing OTO JA, DOBRY I NAJSŁODSZY JEZU

OTO JA, DOBRY I NAJSŁODSZY JEZU

W każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek za odmówienie po Komunii św., przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego modlitwy: Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Modlitwa do Chrystusa ukrzyżowanego

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem
i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam,
abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości
oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią
oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam,
pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta:
„Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje”  (Ps 22, 17).