PODZIĘKOWANIA KS. PROBOSZCZA ZA ROK 2023

PODZIĘKOWANIA KS. PROBOSZCZA ZA ROK 2023

·         „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa.” (Ef 5, 20). Idąc za słowem Bożym, które wychowuje nas do wdzięczności za wszystko co otrzymujemy, składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w mijającym roku dołożyli szlachetną cząstkę dobra dla ubogacenia bliźnich i naszej wspólnoty parafialnej. 

·         Pracowniom parafii, panu Kościelnemu, panu Organiście, pani Koordynująca sprzątanie kościoła, paniom troszczącym się o wystrój świątyni – za to, że zawsze i wszędzie można na Was liczyć.

·         Księżom Wikariuszom – ks. Jackowi i ks. Michałowi   – za Waszą pracę, zaangażowanie, wszelkie dobre inicjatywy i świadectwo życia kapłańskiego we wspólnocie parafialnej i kapłańskiej

·         Pani Katechetce i panu Katechecie – za podjęcie dzieła katechizacji najmłodszych w parafii

·         Radzie Duszpasterskiej i Ekonomicznej – za dobre inspiracje, dorady i harmonijną we wszystkim współpracę, za gotowość podjęcia współpracy.

·         Liturgicznej służbie ołtarza, Dziewczęcej Służbie Maryjnej ministrantom, lektorom – za nieoceniony wkład w piękno sprawowanej liturgii i pomoc uczestnikom liturgii w jej godnym przeżywaniu.

·         Zelatorkom i Zelatorom Żywego Różańca, Różańca Rodziców za dzieci wraz ze wszystkimi członkami Róż parafialnych – za umiłowanie modlitwy różańcowej.

·         Ofiarodawcom na składkę inwestycyjną w 3 niedzielę miesiąca  za ofiarność, dzięki której możemy upiększać naszą świątynię i prowadzić inwestycję parafialne. Ofiarodawcom składającym ofiary na kurię diecezjalną, hospicja, Dzieło Nowego Tysiąclecia, misje i Kościół na Wschodzie, Seminarium Duchowne, uczelnie katolickie i z innych okazji.

·         Samorządowi Gminnemu i Powiatowemu Szkole Podstawowej i Szkole Branżowej, Gminnej Bibliotece, Ośrodkowi Zdrowia, Aptece – za życzliwość i dobrą współpracę

·         Wszystkim Parafianom – za świadectwo wiary, pobożności, modlitwy, przywiązania do Kościoła, za dbałość o piękno parafialnej świątyni, za wielką ofiarność. Wszystkim, również tym niewymienionym, serdecznie dziękuję za każdą pomoc i wyświadczone dobro. Bóg zapłać!