Intencje mszalne przekazane fundusz stypendialny ks. Biskupa

+ Alina Zachara

1.     od Agnieszki i Janusza Moździerz

2.     od Małgorzaty Zachara –Szymańskiej z r.

3.     od Krystyny i Wojciecha Sarat

4.     od r. Rudzińskich

5.     od Jana i Janiny Dynak z r.

6.     od Janiny Zachara

7.     od Marcina i Barbary Zachara z r.

8.     od Izabeli i Edwarda Moździerz z r.

9.     od Grzegorza i Justyny Wąż

10. od Justyny i Tomasza Kania

11. od Katarzyny i Marcina Klimaj

12. od Sylwii i Andrzeja Węgiel

13. od Karoliny i Damiana Kiwior

14. od Bożeny i Adama Węgiel

15. od Dawida Chwałka z r. Z Podlipia

16. od Eweliny i Krzysztofa Stempniowskich

17. od Katarzyny i Damiana Szwajkosz

18. od Arkadiusza i Natalii Nowak

19. od Marii Surowiec

20. od Marioli i Stanisława Wąż

21. od Katarzyny i Michała Kowal

22. od r. Chabin

23. od Komendanta Policji w Szczucinie

24. od Kazimiery i Mariana Marcinków z Brzezówki

25. od Barbary i Mariana Gajdów z r.

26. od Leszka, Teresy i Andrzeja Giza

27. od pracow. i policjantów Komisariatu w Szczucinie

28. od Roberta i Marii Zachara

29. od Jadwigi Lech

30. od Stanisława i Agnieszki Pinas

31. od r. Dynak i Szlosek

32. od Feliksa i Barbary Zachara

33. od Haliny i Teofila Moździerz

34. od Barbary i Grzegorza Zachara

35. od Lucyny Kądzielawa

36. od Małgorzaty Sławomira Woziwoda z dziećmi

37. od Ewy, Marcina i Wiktora Dynak

38. od Anny i Michała Szczygieł

39. od Krystyny Majka z r.

40. od Ewy i Kazimierza Piasecki z r.

41. od Barbary i Andrzeja Szczebak

42. od Pauliny i Bartosza Węgiel

43. od Bogusławy Bernat z r.

44. od Krystyny i Mariusza Lazar

45. od sąsiadów Romana i9 Sabiny Sarat

46. od sąsiadki Magdaleny Kupiec z mężem

47. od sąsiadów Wojciecha i Pawła Sarat

48. od Danuty i Krzysztofa Kądzielawa

49. od Danuty i Krzysztofa Kądzielawa

50. od Angeli i Jarosława Zachara z r.

51. od Elżbiety i Tadeusza Duda

52. od Heleny Dynak z r.

53. odr. Lekarczyk z Olesna

54. od Bogdana i Pauliny Zachara

55. od Bożeny i Sławomira Żelaznych z dziećmi

56. od Grażyny i Stanisława Widor

57. od Macieja i Anny Zachara

58. od Franciszka i Danuty Kozaka

59. od Michała i Anny Zachara

60. od Krystyny i Tadeusza Zachara

61. od Zofii Sarat z r.

62. od Justyny i Tomasza Kania

63. od Zofii i Jana Kuraś z r.

64. od Joanny i Tomasza Mietła z r.

65. od Mariusza i Jakuba Kuraś

66. od Elżbiety i Ryszarda Pinas z r.

67. od Danuty i Marka Golonka

68. od Olgi i Wojciecha Moździerz

69. od funkcjonariusza Zespołu Dyżurnych

70. od funkcjonariusza Zespołu Dyżurnych

71. od funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowego

72. od Wydziału Kryminalnego Policji w DT

73. od Wydziału Kryminalnego Policji w DT

74. od funkcjonariuszy Rewiru Dzielnicowych

75. od Wydziału Prewencji Policji w DT

76. od Referatu Ruchu Drogowego

+ Antoni Smoła

1.     od kuzyna Piotra z r.

2.     od Stefanii i Jana Łucek z Podlipia

3.     od chrześnika Karola

4.     od r. Kozaczków

5.     od Elżbiety i Jerzego Jarosz

6.     od bratanicy Małgorzaty

7.     od bratanka Mateusza

8.     od bratanka Marka

9.     od brata Lucjana z żoną

10. od koleżeństwa c. Beaty z Warsztatów Terapii

11. od bratowej Krystyny

12. od Joanny Kłęg z r. z Rzeszowa

13. od chrześniaka Łukasza z r. z Rzeszowa

14. od Marii Smoła z Rzeszowa

15. od bratowej Marty z Rzeszowa

16. od Barbary i Grzegorza Ryczek

17. od Pawła Smoła z żoną

18. od siostry Marii

19. od szwagra Zygmunta

20. od chrześnicy Anny

21. od kuzynki Bożeny z mężem dziećmi i wnukami

22. od r. Furgał z Chicago

23. od r. Furgał

24. od r. Łabędzkich

25. od kuzynki z mężem z Łęgu Tarn.

26. od sąsiada Sebastiana Kiwior

27. od sąsiadki Magdaleny Karakin

28. od bratanicy Marii z mężem

29. od Marii Forgiel

30. od Marii Golemo

+ Tomasz Ukleja

1.     od kolegi Waldemara Józefczaka z Gruszowa

2.     od Agnieszki i Mariusza Kądzielawów

3.     od Justyny i Tomasza Wąsowicz

4.     odr. Kaczmarskich

5.     od Doroty i Wiesława Czosnyka

6.     od sąsiadów Krystyny i Mariana Płaneta

7.     od Mariusza Musiał z r.

8.     od kolegi Jarosława Giza

9.     od Zbigniewa Szułakiewicza

10. od Karola z Igorem

11. od Roberta Dymon z r.

12. od Marii i Gustawa Dynak z r.

13. od r. Kwapień

14. od Emilii, Adriana Solak z rodzicami

15. od Witolda i Marii Jarema

16. od Barbary i Patryka Musiał

17. od Anny Adama Zachara z dziećmi

18. od Grzegorza Szajor z r.

19. od kolegi Mariusza Łos z r.

20. od Grzegorza Musiał z r.

21. od Kamila Drewniany z r.

22. od Anny i Piotra Drewniany z r.

23. od Agnieszki i Stanisława Łucek

24. od Kingi i Jacka Fido

25. od Anny Czesława Wrony

26. od Teresy i Henryka Ząbek

27. od Sławomira Ząbek

28. od brata Pawła z r.

29. od r. Włodarczyk

30. od Sylwii Grzegorza z r.