Intencje przekazane o. Ryszardowi Wajdzie

+ Zofia Mosio

1.     od Barbary i Józefa Musiał

2.     od wnuka Grzegorza z r.

3.     od wnuka Andrzeja z r.

4.     od wnuczki Magdy z r.

5.     od r. Baranów

6.     od r. Krzysztofiaków

7.     od Rady Gminy Olesno

8.     od sąsiadów Jaworskich

9.     od wnuczki Małgorzaty

10. od wnuczki Kingi

11. od wnuka Kamila z żoną

12. od r. Świerczków

13. od wnuka Marcina z r.

14. od Anny i Daniela Miroszka

15. od wnuczki Moniki z r.

16. od r. Cieśla

17. od Zofii Stanisława Kozioł

18. od r. Szostków

19. od r. Liburów

20. od Jana Boduch

21. od Doroty i Janusza Cudak

22. od Urszuli i Jana Lechowiczów

23. od r. Magierów

24. od Krystyny i Zdzisława Leżoń z r.

25. od Zofii i Leszka Struziak z r.

26. od r. Zaglanicznych

27. od Marii Trela

28. od Władysławy i Władysława Słotów z Krakowa

29. od Małgorzaty i Witolda Szostek

30. od Elżbiety i Stanisława Węgiel z r.

31. od Koła Gospodyń Wiejskich Niwki

32. od sąsiadów Smoła

33. od Wiesławy i Tadeusza Wójcik

34. od Eweliny i Andrzeja Florek

35. od chrześniaka Rafała z żoną Karoliną

36. od szwagra Zygmunta

37. od r. Jagieła z Niecieczy

38. od chrześnicy Barbary z r.

39. od Marii i Krzysztofa Lebica

40. od MirosławaT arka z r.

41. od Stanisława Chołost

42. od rodziców i uczniów Szkoły w Pilczy

43. od r. Garbarzów z Pierszyc

44. od sąsiadki Ireny Szczepańskiej

45. od Zofii Wrona

+ Zdzisław Konieczny

1.     od r. Kaczmarskich

2.     od Małgorzaty i Grzegorza Zachary z dziećmi

3.     od Ewy i Artura Marzec

4.     od Marty i Roberta Cebulskich

5.     od Heleny Miś z r.

6.     od r. Juchów z Odporyszowa

7.     od r. Juchów z Odporyszowa

8.     od Lucyny i Jerzego Mireckich

9.     od r. Kucharskich

10. od r. Wajdów z Janikowic

11. od Elżbiety Curyło z Oleśnicy

12. od Aliny i Mariana Mróz

13. od Lucyny i Aleksandra Wajdy

14. od Anny i Jana Durbas z r.

15. od Renaty i Jerzego Ciepiela

16. od Urszuli, Stanisławy i Cecylii z d. Mróz z r.

17. od OSP Zalipie

18. od Elżbiety i Jarosława Kula

19. od Danuty i Tadeusza Łos

20. od Małgorzaty Puik z r.

21. od r. Kunysz

22. od Kazimiery Kiełbasa z r.

23. od Marii Kwapień, Małgorzaty i Tomasza Łoś z r.

24. od Grzegorza i Katarzyny Kochanek z dziecmi

25. od Cecylii Węgiel z r.

26. od r. Surgotów

27. od Janiny Golemo, Marii Józefa Wojdyło

28. od Danuty i Jana Węgiel z r.

29. od Agnieszki i Dariusza Chrzan

30. od r. Gunia i Smosna

31. od Henryka Kądzielawy

32. od r. Uchman z Łańcutu

33. od r. Koniecznych i Janiszewskich

34. od sąsiadów Kulów

35. od Marii i Józefa Szado z r.

36. od r. Nowaków

37. od Ewy i Andrzeja Węgiel

38. od Doroty Dynak z r

39. od Barbary Mirosława Dynak z r.

40. od Stanisława Mroza z r.

41. od r. Szpunarów

42. od szwagra Zdzisława Curyło

43. od Krystyny i Ryszarda Mróz

44. od Józefa i Marty Kochanek

45. od Wiesławy Kochanek

46. od Beaty i Romana Wajda

47. od Eweliny i Sławka Eedoryszyn z r.

48. od Haliny i Mariana Witkowskich

49. od Mirosławy i Stanisława Starzec

50. od Sylwii Witkowskiej

51. od Stanisława Błachut z r.

52. od Zofii Kalita

53. od Marty i Rafała Swędrowskich

54. od Moniki i Sławomira Drewnianych z r.

55. od r. Lisów

56. od Joanny i Kazimierza Dymon

57. od r. Gajda i Kogut

58. od Wiesława i Bogusławy Łos

59. od Wiesława i Bogusławy Łos

60. od Bogusławy Skowron i Jolanty Brzyś

61. od Katarzyny Kwapień z r.

62. od Zofii i Kazimierza Marzec

63. od Izabeli i Marcina Jarosz, Doroty i Marka Szaliga

64. od Beaty Żołądź

65. od Kazimiery i Jana Grzybowskich

66. od r. Łabedzkich

67. od Małgorzaty Kochanek z mężem

68. od r. Leżoniów z Odporyszowa

+ Stanisław Grudnicki

1.     od Ośrodka Zdrowia Olesnoi  Zalipie

2.     od Bronisławy i Andrzeja Bułat

3.     od Magdaleny i Grzegorza Kutrzuba z r.

4.     od Grażyny i Adama Ziemian

5.     od wnuka Radosława z żoną

6.     od prawnuków Mikołaja i Laury

7.     od Zuzanny i Tadeusza Kądzielawa

8.     od Pauliny i Rafała Kozaczka z dziećmi

9.     od Marioli i Sławomira Morawiec

10. od wnuka Mateusza z r.

11. od pracowników Poradni Stomatologicznej Olesno

12. od Renaty i Gustawa Potrzeba

13. od pracown Biblioteki w Oleśnie

14. od Elżbiety i Grzegorza Rój

15. od Józefa Fijał

16. od Urszuli Zbigniewa Michała z r.

17. od Karoliny Dragan z r.

18. od Bogumiły i Waldemara Weryńskich z r

19. od Krystyny Musiał z r.

20. od wnuczki Sylwii

21. od Beaty i Jacka Morelewskich z r.

22. od Anny i Ryszarda Dorosz z Michałem

23. od r. Ubas

24. od koleżanek i kolegów z firmy Saspol

25. od koleżanek i kolegów z firmy Saspol

26. od Jadwigi i Andrzeja Grudnickich z r. z Tarnowa

27. od Eweliny i Dariusza Machaj

28. od Joanny i Jarosława Ohradka

29. od Iwony Bartula

30. od Barbary i Lucjana Szado

31. od Doroty i Wiesława Czosnyka

32. od Katarzyny i Józefa Bartula z r.

33. od Marii i Mieczysława Sas z r.

34. od Marka i Doroty Sajdera z dziećmi

35. od koleżeństwa s. Artura z zespołu EFES w DT

36. od Anny Janas

37. od wnuka Łukasza z r.

38. od Renaty i Mariusza Ryczek z r.

39. od Magdaleny Nowak z r.

40. od Marii Morawiec

41. od Marii i Czesława Lekarczyk

42. od Anny i Pawła Lekarczyk z r.

43. od Ewy Marek

44. od Janiny i Wojciecha Karwala