Intencje przekazane o. Ryszardowi Wajdzie

+ Stanisław Smoła

1.     od Grzegorza Sypek, c. Martynki z mężem

2.     od chrześnicy Marii z r.

3.     od Wojciecha Oracz z r.

4.     od kuzyna Piotra Smoła z r

5.     od szwagra Krzysztofa z synami

6.     od swatowej Ewy z r

7.     od r. Skrzyniarz

8.     od r. Miłosiów z dziećmi

9.     od szwagra Zygmunta

10. od siostry Marii

11. od Małgorzaty Mosio

12. od Kingi Mosio

13. od Wiesławy i Jana Mosio

14. od Stanisława Kogut z Dąbrówek Br.

15. od koleżanek i kolegów z Centrum Polonii

16. od kuzynki Dominiki

17. od Dariusza i Agaty Mazgaj z Czermina

18. od Barbary i Pawła Mazgaj z Czermina

19. od swatów i r. Kilianów ze Słupca

20. od Spółdzielni Usług Rolniczych w Olesnie

21. od Spółdzielni Usług Rolniczych w Olesnie

22. od Barbary i Grzegorza Zachara

23. od Marii i Mariana Szajor

24. od Lucyny i Bogusława Kądzielawa

25. od Grzegorza i Agnieszki Szajor

26. od Adama i Anny Zachara z dziećmi

27. od brata Jerzego z r z Zalipia

28. od sąsiadów Kozaczków

29. od Ireneusza i Marioli Sadko

30. od bratanka Krzysztofa z r.

31. od swatów Ryczków ze Smęgorzowa

32. od Klaudii i Marcina Oracz

33. od Stefanii i Jana Łucek z Podlipia

34. od chrześnika Sławka z r.

35. od Marii Paciorek z dziećmi

36. od przyjaciółek wnuczki Zuzi z przedszk w Ćwikowie

37. od Anny i Jana Snopek

38. od Haliny Oracz

39. od Romana i Sabiny Sarat z r.

40. od r. Zychów

41. od kolegów z drużyny synów LKS Powiśle

42. od r. Snopków z Adamierzy

43. od sąsiadów Uli i Marka

44. od sąsiadki Magdaleny Karakin z r.

45. od Beaty i Krzysztofa Snopek z r.

46. od Janusza Snopka z r. z Wierzchosławic

47. od Karoliny Bochenek z r.

48. od r. Kiljan i Zawalskich

49. od Agnieszki i Sławomira Podosek z r.

50. od r. Oracz z Wólki Grądzkiej

51. od bratanka Marka

52. od bratanicy Marii z mężem

53. od bratowej Marty z Rzeszowa

54. od chrześnicy Marii z Rzeszowa

55. od Joanny i Mateusza Kłęg z Rzeszowa

56. od Łukasza i Moniki Smoła z Rzeszowa

57. od bratanicy Małgorzaty

58. od bratanka Mateusza

59. od Łukasza i Marii Ciećko z r.

60. od kuzynki Janiny z r. ze Swarzowa

61. od kuzynki Bożeny z mężem, dziećmi i wnukami

62. od brata Antoniego z r.

63. od brata Antoniego z r.

64. od Anny Łoś z r i Emilii Jasielec

65. od kuzynki Alicji z mężem z Łęgu Tarnowskiego

66. od kuzynki Krystyny z r.

67. od brata Lucjana z żoną

+ Antoni Rzeźnik

1.     od chrześnika Zbigniewa Banasia z r.

2.     od Domu Pogrzebowego Derus

3.     od Zdzisława Węgla z r.

4.     od koleżeństwa córki Ewy z obsługi Sz Podst w DT

5.     od Małgorzaty Bomba z r.

6.     od r. Gąciarz

7.     od Haliny Rzepki z r.

8.     od r. Kogut

9.     od Roberta Chmura z r.

10. od Marii Kot z r.

11. od Janiny Burgiel z r.

12. od Mariana Kułagi

13. od Genowefy Minorczyk z r.

14. od s. Doroty Knapik

15. od Elżbiety Knapik

16. od Andrzeja i Urszuli Sumeckich

17. od Anny i Józefa Frąc

18. od Antoniego Zych

19. od Jolanty i Jana Włodarczyk

20. od Zofii i Stanisława Fido

21. od Katarzyny i Stanisława Małek

22. od Teresy i Jerzego Dąbrowy z r.

23. od Magdaleny i Mirosława Panek

24. od swatowej Ireny Skrzyniarz

25. od wnuczek Kingi Olgi i Emilki

26. od Zofii Chmura

27. od wnuczki Ani i Andrzeja

28. od wnuczki Julii

29. od wnuka Jakuba Skrzyniarz i Małgorzaty

30. od Mudrowej z r.

31. od Zofii Bator

32. od r. Zacharskich

33. od Anny i Grzegorza Kinel

34. od Pauliny i Gabrieli z mężami

35. od r. Jurasów

36. od Alfredy Dąbrowa

37. od Alfredy Dąbrowa

38. od Kamila Pasternaka z r.

39. od Władysława i Wiesławy Dąbrowa

40. od r. Kryczków

41. od r. Kryczków

42. od r. Kryczków

43. od r. Kryczków

44. od Eugenii Bolesława Orszulak

45. od Macieja i Joanny Orszulak

46. od Jolanty i Ryszarda Starsiak

47. od Danuty i Kazimierza Zych

48. od Czesławy Golec

49. od Iwony Mol z r.

50. od brata Stanisława z żoną

51. od kuzyna Mariana z r.

52. od szwagierki Ireny z s. Grzegorzem z r.

53. od Sławomira Minorczyk z r.

54. od Kazimierza Minorczyk z r.

55. od Krzysztofa Minorczyk z r.

56. od Józefy i Adolfa Minorczyk

57. od Grażyny i Edwarda Świątek z s. Arturem

58. od chrześniaka Zbigniewa z r.

59. od Ireny i Kazimierza Piktas

60. od sąsiadów Kozaczka

61. od r. Wałów

62. od Katarzyny i Dariusza Skrzyniarz

63. od prawnuków

64. od Ireny i Wincentego Kumorów

65. od Marty i Filipa Mazurków

66. od Danuty i Andrzeja Krupów

67. od Marii i Jana Gnoińskich

68. od Ewy i Grzegorza Kardaś

69. od r. Bąbów z Dąbrowy T.

70. od Piotra Chojnowskiego z rodzicami

71. od Marii Golemo i Moniki Błachut z r.

72. od siostry Celiny z mężem

73. od Pauliny Konrada Krupa

74. od Pauliny Konrada Krupa

75. od Józef Antoniego Krupa

76. od Małgorzaty z mężem

77. od Katarzyny z mężem

+ Kinga Micek

1.     od siostrzeńca Pawła Błachaniec

2.     od chrześnika Piotra Błachaniec

3.     od siostry Bogusi z mężem i dziećmi

4.     od sąsiadki Anny Juras z r

5.     od kuzynki Sylwii z r.

6.     od Kazimiery Popek z mężem i dziećmi z Tarnowa

7.     od r. Wdowikowskich

8.     od Zakładu Produkcji Mebli Sadko S-w

9.     od r. Jedynaków i Zuziaków

10. od Dariusza Wierciaka

11. od r. Dymon z Dąbrowy T.

12. od sąsiadki Renaty Zabrockiej

13. od Mariusza Lelek

14. od sąsiadki Katarzyny

15. od r. Sieraków

16. od Jolanty Wabno wychowawczyni c. Kamilki

17. od Barbary i Edwarda Cholewa z r.

18. od klasy II Branżowej z wychowawcą

19. od r. Jedynak

20. od r. Dworaków

21. od r. Szułakiewicz

22. od Stanisławy Piątek

23. od Marii Wiesława Micek

24. od r. Wójcików

25. od Michaliny Cholewa

26. od Kazimiery Cholewa

27. od Domu Pogrzebowego Derus

28. od Zbigniewa Błachaniec z r.

29. od Jolanty Łos z r. od Anny Smoła z r.

+ Bogusław Kądzielawa

1.     od Zuzanny i Edwarda Węc

2.     od Anny i Ryszarda Dorosz

3.     od znajomych syna Piotra

4.     od Marioli Smolarz z r.

5.     od Zbigniewa Trela

6.     od r. Bartoniów

7.     od wychowawcy koleżeństwa syna Piotra z LO

8.     od Anny i Pawła Klimowskich

9.     od Ewy i Mirosława Białek

10. od r. Kaczmarskich

11. od Anny Jachym

12. od koleżanki syna – Ani Zachara

13. od Domu Przyjęć Classic

14. od Janiny i Marka Woźniak

15. od Jacka, Katarzyny i Nadii Starzyk

16. od Grzegorza i Elżbiety Rój z dziećmi

17. od Krystyny Łosowskiej z r.

18. od Anny Kowal z r.

19. od Sławomira i Grażyny Zachara

20. od Zofii Kazimierza Łączyńskich

21. od Marty Andrzeja Nowakowskich z córką

22. od Małgorzaty i Roberta Sołtys

23. od Danuty i Marka Golonka z r.

24. od Joanny i Kazimierza Kądzielawa

25. od kuzynki Małgorzaty Kądzielawa

26. od Krystyny Rusieckiej z r.

27. od Renaty i Andrzeja Owczarek

28. od Karoliny i Andrzeja Włodarczyk

29. od Grzegorza i Agnieszki z córkami

30. od Urszuli i Lucjana Sajdera

31. od Marii Mariana Piaseckich

32. od Bogumiły i Leszka Morawiec

33. od Pawła Motyka

34. od Haliny i Jerzego Drewnianych

35. od Anny i Waldemara Plata z r.

36. od Lucyny Kiwior

37. od kolegów i koleżanek syna Piotra

38. od kolegów i koleżanek syna Piotra

39. od kolegów i koleżanek syna Piotra

40. od Anety i Andrzeja Łabuda

41. od Barbary Marcina Zachara z dziećmi

42. od swatowej Janiny Zachara

43. od Aliny i Roberta Zachara z dziećmi

44. od Dariusza Kiwior

45. od Grażyny i Jerzego Oracz z r.

46. od Joanny Zachara

47. od Agnieszki i Janusza Bator z dziećmi

48. od r. Motyków

49. od Karoliny Dynak z Damianem

50. od Rafała Dynak

51. od Marcina Eweliny i Julii Prokop z USA