You are currently viewing PODZIĘKOWANIE DLA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

PODZIĘKOWANIE DLA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

Nasze Szkolne Koło Caritas  włączyło się w akcję: Kolega – Koledze, czyli wspierania dzieci z Syrii i Libanu. Jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Caritas Polska polegająca na zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z tych państw. Dziękujemy rodzicom i całej społeczności szklonej za wielkie serce i zaangażowanie. Bóg zapłać!