INTENCJE MSZALNE PRZEKAZANE O. RYSARDOWI WAJDZIE

+ Marek Kubek

1.     od Leszka Zachary

2.     od Krystyny i Tadeusza Kwapień

3.     od Krystyny i Kazimierza Chwałek

4.     od Barbary Garstka

5.     od Marii Szczebak

6.     od Bernadetty Chwałek z r.

7.     od Stanisława Tabor

8.     od sąsiada Franciszka Węgla z r.

+ Maria Waś

1.     od chrześniaka Stanisława

2.     od chrześniaka Stanisława

3.     od pracowników Sądu Rejonowego w D T

4.     od pracowników Sądu Rejonowego w D T

5.     od Marii Błachut

6.     od Haliny i Roberta Światłowskich

7.     od Joanny i Jarosława Lis

8.     od Marii i Henryka Golemo

9.     od Marii i Henryka Golemo

10. od chrześnicy Renaty z r.

11. od r. Zychów

12. od Janiny i Romana Curyło

13. od Elżbiety z r.

14. od wnucząt

15. od r. Surgot

16. od Marty, Eugeniusza Szczebak

17. od siostrzeńca Jarosława Rusieckiego z r.

18. od Joanny Zachara

19. od siostrzeńca Mariusza Rusieckiego z r.

20. od siostrzeńca Zbigniewa Rusieckiego

21. od chrześnicy Jadwigi z r.

22. od r. Koniecznych

23. od Małgorzaty i Janusza Morawiec

24. od syna Zbigniewa z r

25. od syna Zbigniewa z r.

26. od Stanisława Masłoń

27. od wnuczki Moniki

28. od r. Cebulskich

29. od siostry Krystyny Rusieckiej

+ Jan Wąż

1.     od Jana i Lucyny Gądek

2.     od Janiny i Stanisława Lasotów

3.     od Ewy i Józefa Sipior

4.     od Wioletty Mosio-Ząbek z r.

5.     od Celiny Edwarda Sierak

6.     od Marii Palacz

7.     od r. Gondek

8.     od Marioli i Jana Sipior

9.     od Katarzyny i Rafała Ubas

10. od Marka Nowak

11. od Lidii i Andrzeja Sipior

12. od Anny i Marka Sipior

13. od Zofii i Janusza Gmyr

14. od Mariusza Odon

15. od Kazimiery i Józefa Sipior z r.

16. od Marii i Henryka Golemo

17. od Anny Golec z r.

18. od Krystyny Misiaszek – Pawlina

19. od Barbary i Edwarda Cholewa i s. Huberta

20. od Janiny i Adama Niemiec

21. od Agnieszki i Andrzeja Pyzik

22. od Edwarda i Marty Ubas

23. od Anny i Tomasza Gaczoł

24. od Zbigniewa Czupryna z dziećmi

25. od Małgorzaty i Piotra Gaczoł

26. od Małgorzaty i Mariusza Golemo

27. od Eugeniusza Chlastawa z r.

28. od r. Chrzan

29. od sąsiadki Moniki Mosio i Józefa Onak z dziećmi

30. od Celiny i Józefa Kmieć

31. od Ewy i Łukasza Gaczoł

32. od Wojciecha Węża i Sylwii Podosek

33. od Zofii i Józefa Kukla z r.

34. od róży św. Bernadety

35. od Teresy Świętochowskiej z r.

36. od Anny Szlosek z r.

37. od Renaty i Jana Nowak

38. od sąsiadki Danuty z dziećmi

39. od Małgorzaty i Grzegorza z dziećmi

40. od Stanisława Masłoń

41. od Grupy Modlitewne I Piątków miesiąca

42. od Grupy Modlitewne I Piątków miesiąca

43. od właścicieli firmy Bartimex

44. od właścicieli firmy Bartimex

45. od właścicieli firmy Bartimex

46. od właścicieli firmy Bartimex

47. od właścicieli firmy Bartimex

48. od Katarzyny i Mateusza Kolanów

49. od właścicieli i pracowników firmy PSB Mrówka

50. od OSP w Zalipiu

51. od firmy Bartimex PSB Mrówka

52. od firmy Bartimex PSB Mrówka

53. od Moniki i Tomasza Dojka z r.

54. od Aliny i Kazimierza Doroż

55. od Adama i Haliny Barszcz

56. od Marii Forgiel

57. od Anny i Stanisława Burzec

58. od Jolanty i Władysława Wąż

59. od chrześnicy Agaty z r.

60. od r. Wrona

61. od Marty i Jerzego Gaczoł

62. od Grażyny i Władysława Łosów

63. od Teresy i Tadeusza Sipiorz r.

64. od Teresy Sieczkowskiej

65. od r. Widełków z Bielska

66. od sąsiadów Justyny i Piotra Styczyńskich

67. od Marcina Wąż z r.

68. od pewnej osoby

69. od Jana Kornaus

70. od firmy Eurosan

71. od r. Doboszów

72. od sąsiadów Grażyny i Jana Górowskich

73. od Teresy i Janusza Pasternak

74. od Pauliny i Dominika Burak z r.

75. od Renaty Mac z r

76. od Józefa i Grażyny Golemo

77. od r. Okulskich

78. od Magdaleny i Łukasza Burzec

79. od Pauliny i Rafała Kozaczka

80. od Magdaleny i Grzegorza Kutrzubów

81. od Edyty i Artura Grudnickich

82. od Janusza Barbary Pyzik z r.

83. od Bronisławy i Andrzeja Bułat

84. od Anny i Pawła Lekarczyk

85. od byłych uczennic córki Anny

86. od r. Ludwickich z Dąbrowy

87. od r. Stempniowskich

88. od Ewy

89. od OSP Ćwików

90. od Zdzisława Sieraka

+ Józef Szczęch

1.     od mieszkańców parku

2.     od Anny i Adama Zachara z dziećmi

3.     od córki Elżbiety z mężem i dziećmi

4.     od wnuczki Joanny z mężem

5.     od Barbary i Andrzeja Osika

6.     od Renaty Forgiel i StanisławaWiatr

7.     od Anny Zbigniewa Piekielniak z r.

8.     od Urzędu Pocztowego w D T

9.     od Urzędu Pocztowego w D T

10. od Urzędu Pocztowego w D T

11. od Urzędu Pocztowego w D T

12. od r. Golemów i Robaków

13. od Zofii Chmura

14. od Marty i Zbigniewa Fido

15. od Zuzanny i Ryszarda Kolano

16. od r. Lisów

17. od Małgorzaty i Tomasza Piptek z r.

18. od rodziców O. Przedszkolnego w Kobierzynie

19. od Magdaleny i Tomasza Bąk

20. od Beaty i Bogdana Skowron z r.

21. od Anny i Krzysztofa Goryl

22. od Ludwiki i Eugeniusza Chlastawa

23. od Marii i Henryka Golemo

24. od sąsiadki Teresy

25. od pracowników GZGK w Oleśnie

26. od Marii Bator z Nieczajnej

27. od Marii i Adama Skowron

28. od r. Brudziszów z Rożnowic

29. od szwagra Władysława

30. od Lucyny Ubas

31. od sąsiadów Sensyczynów

32. od Katarzyny i Mariusza Hamielec

33. od siostry Anny Knapik z r.

34. od Agnieszki i Krzysztofa Małysa

35. od Józefy Chmura

36. od r. Kosmalów

37. od córki Katarzyny z mężem

38. od syna Roberta z r.

39. od Koła Gospodyń Wiejskich w Podborzu

40. od dyr. i pracowników SP w Kobierzynie

41. od mieszkańców Brnia

42. od r. Walczaków

43. od Heleny Sroka z r.

44. od Wiesława i Anny Knapil

45. od Barbary i Jana Bąków

46. od wnuczki Patrycji z mężem

47. od emerytów z Brnia

48. od Dominiki i Pawła Skowron z e.

+ Kazimiera Kądzielawa

1.     od Krystyny i Tadeusza Zachara

2.     od Renaty i Bogdana Kinel z r

3.     od Angeli i Jarosława Zachara z r.

4.     od Leszka Zachara

5.     od Anny i Andrzeja Kobos

6.     od Grażyny Jerzego Oracz

7.     od Stanisława i Danuty Piaseckich z r. z USA

8.     od Elżbiety i Marka Dojka z r.

9.     od Małgorzaty i Pawła Węgiel z r.

10. od Katarzyny i Mirosława Szczygieł z r.

11. od r. Pawlaków z Tarnowa

12. od Aliny Kazimierza Zarzyckich

13. od Bożeny i Zbigniewa Sojów

14. od Janiny i Marka Woźniak

15. od Teresy Kaganek

16. od Jadwigi Lech z dziecmi

17. od właścicieli firmy Bud –Al.

18. od Bożeny i Grzegorza Nowak

19. od Pauliny i Bogdana Zachara

20. od kuzyna Bronisława Białas

21. od Beaty Wołyniec z r.

22. od Grażyny Piotra Golec

23. od Teresy Andrzeja Cichoń

24. od Mariana Doroty Golemo z r.

25. od Teresy i Janusza Mastalerz z r.

26. od Domu Pogrzebowego Derus

27. od r. Majka

28. od Anny iMichała Szczygieł

29. od r. Platów

30. od Klaudii Gąsienica z r.

31. od Teresy i Józefa Bednarz z r

32. od r. Aniołów z Tarnowa

33. od Renaty i Witolda Morawiec

34. od Barbary i Józefa Prorok z D T

35. od Janiny Mariana Węgiel z r.

36. od Grażyny i Stanisława Widor

37. od Jolanty Jacka Kalemba z r.

38. od r. Jessa

39. od Rozalii i Stanisława Jurkowskiej z Ochotnicy D

40. od r. Grzywnowicz z Ochotnicy D

41. od Marii Szczebak

42. od Urszuli Jerzego Poływka

43. od Barbary Andrzeja Szczebak

44. od Bernadety i Jana Sadko

45. od Nauczycielii pracowników Szkoły w Sromowcach

46. od Joanny i Kazimierza Kądzielawa

47. od Małgorzaty Kądzielawa

48. od Agnieszki Garncarz z r.

49. od Ani i Oli Wójcik

50. od Urszuli i Janusza Wójcik

51. od Józefa Mastalerza z Zalipia

52. od Ewy i Kazimierza Piaseckich

53. od Lucyny i Stanisława Świerczek

54. od Danuty i Kazimierza Zych

55. od swatowej Marii

56. od Marii i Mariana Szajor z r.

57. od Lucyny i Bogusława Kądzielawa z r.

58. od Marka i Magdaleny Dojka z r.

59. od r. Bułatów

60. od r. Picharzy z Zawady Uszewskiej

61. od Aliny i Tadeusza Zachara z r.

62. od Małgorzaty i Jana Gierów z r.

63. od Janiny i Janusza Platów

64. od Olgi i Marka Rokita

65. od Barbary Miodowskiej

66. od Haliny i Zygmunta Panek z r. z Oleśnicy

67. od Katarzyny Światłowskiej z r.

68. od koleżanek córki Danuty

69. od Mariana i Marii Piaseckich z r.

70. od Czesławy Robak

71. od kolegów z pracy syna Leszka

72. od Bożeny Mirosława Minorczyk

73. od Janusza iKaroliny z r.

74. od Ewy i Karola Sarat z r.

75. od sąsiadów Łączyńskich

76. od Rady Parafialnej z Ochotnicy D.

77. od r. Litwów z Ochotnicy D.

78. od Bronisławy Soja

79. od Małgorzaty i Janusza Morawiec z r.

80. od swata Władysława Taraska

81. od Teresy i Piotra Węc z r.

82. od Marii Kaczanowskiej