INTENCJE MSZALNE PRZEKAZANE O. RYSZARDOWI WAJDZIE

+ Kazimiera Jasielec

1.     od Stanisława Gawryś z r.

2.     od r. Smolików z Gorzyc

3.     od sąsiadów Moździerzy

4.     od sąsiadki Teresy Grabskiejz r.

5.     od sąsiadów r. Snopków

6.     od Katarzyny i Mariusza Strzelec

7.     od Marii Musiał z r.

8.     od Marii i Jana Szeliga

9.     od Jolanty i Stanisława Jasielec z USA

10. od Aliny Brożek z r.

11. od Wiesławy i Marka Jasielec

12. od Józefa i Grażyny Jasielec z USA

13. od r.. Stempniowskich z Laskówki

14. od r. Świętek z Laskówki

15. od r. Dyja z Pawęzowa

16. od wnuczek Eweliny, Małgorzaty i Iwony

17. od Barbary i Henryka Rokitów

18. od r. Golemo z Adamierza

19. od r. Flików

20. od Domu Samopomocy w Siedlcu

21. od Jadwigi z r. z Bielska-Białej

22. od Jolanty Franciszka Skowron

23. od Czesławy Masłoń

24. od Władysława Krupa z r.

25. od r. Rajców

26. od chrześnicy Grażyny Światłowskiej z r.

27. od Krystyny Brożek

28. od Kazimierza Janusz

29. od Anety i Artura Andrzejczak

30. od sióstr służebniczek

31. od Aliny Andrzeja Szarek

32. pracowników Urzędu Gminy Olesnoi

33. od wnuczki Ani z r.

34. od wnuka Sebastiana

35. od wnuczki Agnieszki z r.

36. od Rady Sołeckiej Adamierz

37. od wnuczki Urszuli z r.

38. od Zofii Mazur z mężem

39. od Domu Opieki z Kłyża

40. od Haliny Giza z r.

41. od synowej Emilii Jasielec

42. od wnuka Mateusza Jasielec z narzeczoną

43. od Anny i Michała Łosiów z córkami

+ Tadeusz Włodarczyk

1.     od Bernadety i Stanisława Szewczyków z Limanowej

2.     od Moniki i Marcina Filipowiczów z Krakowa

3.     od Sylwii i Mateusza Czajów z Limanowej

4.     od Jana Szewczyka z Limanowej

5.     od Michała Szewczyka z Limanowej

6.     od Barbary i Kazimierza Wójcik

7.     od r. Rzeszuto i Małgorzaty Florek z Czyżowa

8.     od Krzysztofy i Tadeusza Jasica

9.     od Joanny Jasica

10. od Karoliny i Emila Michałek

11. od Ireny i Aleksandra Wojdylak

12. od siostry z r

13. od siostry z r.

14. od chrześnicy Pauliny

15. od Adama Dymon z r.

16. od Rady Sołeckiej Adamierz

17. od Roberta Dymon z r.

18. od r. Krupa z Adamierzy

19. od Marii Musiał x r.

20. od sąsiadów Łosów

21. od Tadeusza Łata

22. od Janusza Górskiego

23. od Marleny Rodak z r.

24. od Beaty i Mariusza Łos

25. od Marty Węgiel

26. od Dawida Węgiel

27. od Aliny i Andrzeja Dyja

28. od r. Wdowikowskich

29. od Karoliny Kogut z r.

30. od społeczności szkolnej Dąbrówek Breńskich

+ Henryk Marij

1.     od siostry Barbary z r.

2.     od Anieli Trębaczewskiej

3.     od r. Lipowicz

4.     od sąsiadki Agnieszki z dziećmi

5.     od Marzeny z r.

6.     od r. Wojtyto

7.     od Iwony i Jacka Król

8.     od Iwony i Marcina Kozaczka

9.     od Szkoły Podstawowej w Szczucinie

10. od Eugeniusza Chlastawa z r.

11. od Tomasza i Agnieszki Król

12. od Krystyny i WojciechaSarat

13. od r. Trębaczewskich

14. od chrześnicy Haliny z synem

15. od Arkadiusza Król z r.

16. od Stanisława Chmury

17. od Marii Kwapień, Małgorzaty i Tomasza Łos

18. od r. Lekarczyk z Wólki Grądzkiej

19. od swatowej Marii Pawłowskiej

20. od Iwony Szafraniec z córką Gabrielą

21. od Wójta i pracowników Gminy Gręboszów

22. od Beaty i Pawła Król z r.

23. od Doroty i Pawła Mikos

24. od Marii Benedykta Bil

25. od Magdaleny Kutrzuba z r.

26. od Małgorzaty Bielaszka z r.

27. od Mariana Golemo z r.

28. od Marii Jermak z r.

29. od Jacka Machaj z r

30. od Grażyny i Antoniego Jasielec z r.

31. od Jadwigi i Marka Karyty

32. od Rafała Marzec z r

33. od swatów Marców i Mateusza

34. od Mariana Kwapień

35. od Beaty i Krzysztofa Snopek z r.

36. od Ewelina Nijaki z r.

37. od Joanny i Kazimierza Dymon

38. od Ireny Liro

39. od Jana, Czesławy, Tomasza Dudek

40. od Anny i Adama Zachara z dziećmi

41. od Marii i Mariana Szajor

42. od Marcina Snopka z Justyną

43. od kuzynki Bogusławy

44. od r. Misterków

45. od r. Trzupków

46. od szwagierki Janiny z córką

47. od Klaudii i Mikołaja Gheghenozian

48. od Mileny i Dawida Karyta

49. od Stanisławy Król

50. od Pauliny i Jana Jarosz

51. od r. Chwałek

52. od Jarosława Marczyka

53. od kolegów syna z firmy Kogut

54. od Anety, Kingi, Renaty Marcina

55. od Marii i Mariana

56. od Tomasza i Lucyny

57. od r. Budzików

58. od firmy Elektronika SA

59. od Lucyny i Edwarda Olszowych

60. od Antoniny Maliga z dziećmi

+ Andrzej Leżoń

1.     od kolegi Adama

2.     od kolegów z pracy

3.     od Michała Sas z r.

4.     od Marii Surowiec

5.     od Anny i Bogdana Plata

6.     od Renaty Bogdana Sajdera

7.     od kolegi Kazimierza z r.

8.     od r. Trelów

9.     od Zofii Nadolskiej

+ Janika Kwapień

1.     od Wiesława, Lucyny i Justyny Chmura

2.     od Edwarda Król

3.     od Mariana Szado z r.

4.     od r. Bartoniów

5.     od Edyty i Krzysztofa Ubas

6.     od Lucyny Ubas

7.     od r. Uklejów

8.     od Zuzanny i Władysława Kaczocha z Sutkowa

9.     od Jadwigi i Marka Karyty

10. od bratanicy Liliany z r.

11. od bratowej Ireny Karyta

12. od bratanicy Joanny z r.