INTENCJE PRZEKAZANE O. RYSZARDOWI WAJDZIE

+ Jan Lech

1.     od Bogdana i Pauliny Zachara z r.

2.     od r. Gnatków z Gdańska

3.     od r. Łętowskich z Gdańska

4.     od r. Kutów

5.     od Stanisławy Ignosik

6.     od mieszkańców ul. Szpitalnej w Żabnie

7.     od mieszkańców ul. Szpitalnej w Żabnie

8.     od r. Ryczków

9.     od Marii Kukla

10. od Dariusza Pinas z r.

11. od Marii Kaczanowskiej

12. od Natalii Kudła i Anny i Tomasza Solak

13. od Emilii Gromnickiej z r.

14. od Zespołu Doradztwa Rolniczego w DT

15. od Izy i Agaty  z rodzinami

16. od Barbary i Marcina Zachara

17. od Zofii i Tomasza Lebica

18. od Krystyny i Anny Chmura

19. od Marii Nowak z Tarnowa

20. od r. Huczków

21. od Anny, Ryszarda Jaszczur

22. od Józefy Kutrzeby z r.

23. od Magdaleny i Grzegorza Kutrzeba z r.

24. od Stowarzyszenia Sami Swoi

25. od Stowarzyszenia Sami Swoi

26. od rodziców i wychowanków z grupy dzieci 5 letnich

27. od Przedszkola i żłobka w Żabnie

28. od Przedszkola i żłobka w Żabnie

29. od Krzysztofa i Anny Gawlik

30. od swatów z Żabna

31. od koleżanki żony Julii W.

32. od Krystyny Sarat z Adamierzy

33. od Renaty i Dariusza Choszcz

34. od Krystyny i Tadeusza Zachara

35. od Anny i Stanisława Jandura

36. od r. Młyńczak

37. od r.Mazurków

38. od kuzynki Haliny Przybycień z mężem

39. od r. Gondków

40. od Stanisława i Marii Wrona ze Świebodzina

41. od sąsiadów z ul. Sucharskiego

42. d Kazimiery i Józefa Kozaczka z r.

43. od Mieczysława Nowak z r.

44. od Magdaleny i Łukasza Kochanek z r.

45. od Teresy i Sławomira Kochanek z r.

46. od Marii i Henryka Kochanek

47. od Urszuli Majka z r

48. od Małgorzaty i Janusza Morawiec

49. od Marii i Henryka Golemo

50. od Anny i Krzysztofa Węgiel

51. od Haliny i Jerzego Drewniany

52. od Urszuli i Lucjana Sajdera

53. od Zofii i Józefa Kukla z r.

54. od r. Pszczołów

55. od Krystyny i Wojciecha Sarat

56. od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

57. od Stanisława Rutkowskiego

58. od Kuzynek Danuty i Grażyny

59. od Elżbiety i Marcina Marciniaków

60. od Ryszarda Szymańskiego

61. od Marty i Wiesława Bator z Tarnowa

62. od Renaty i Filipa Pinas z Tarnowa

+ Mieczysław Sroka

1.     od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2.     od Jacka i Ewy Majka, Andrzeja i Agaty Majka

3.     od pracowników Urzędu Gminy Olesno

4.     od pracowników Urzędu Gminy Olesno

5.     od Piotra z r.

6.     od Krystyny Rzeźnik

7.     od Marii i Henryka Golemo

8.     od Doroty Obara

9.     od Zofii i Kazimierza Łączyńskich

10. od Reginy, Ludwiki i Eugeniusza Chlastawa

11. od Marii i Augusta Rzepka

12. od r. Morawców

13. od r. Sitko i Fido z Dąbrówek Breńskich

14. od r. Skrzyniarz

15. od Barbary i Sławomira Pyzik  z r.

16. od r. Majchrowskich

17. od kolegów zięcia Roberta z ZM w Tarnowie

18. od Jolanty i Wiesława Motyka z r.

19. od r. Brożków

20. od r. Uklejów z Tarnowa

21. od Stanisława i Katarzyny Małek

22. od Jana i Ewy Dzięgiel

23. od Romana i Zofii Rzeźników

24. od Jana i Wiesławy Ziemian z Wierzchosławic

25. od sąsiada Zbigniewa Boryczki

26. od Stanisława Borek  z r.

27. od Marka Kiwior z r

28. od Joli i Pawła

29. od pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej

30. od Marii Nowak

31. od Bożeny Dynak

32. od Zofii Chmura z Podborza

33. od Barbary i Marcina Zachara

34. od Edyty i Tomasza Łucek

35. od Anny i Stanisława Łakoma

36. od Ireny i Zbigniewa Mroczkowskich

37. od Izabeli i Pawła Drewniany

38. od bratowej Marty Sroka

39. od Grażyny i Władysława Łos

40. od Marty i Marka Majka z r.

41. od r. Szczęchów i Bączków

42. od Zdzisława i Barbary Węgiel

43. od r. Szczecina

44. od Wiesławy i Mieczysława Zych

45. od Anny i Grzegorza Zych

+ Wiesław Szczechura

1.     od Bożeny i Mieczysława Nowak

2.     od Mariana i Katarzyny Wdowikowskich

3.     od Stanisława i Barbary Wdowikowskich z Sutkowa

4.     od Jerzego Wójcik

5.     od r. Wójcików z Niecieczy

6.     od r. Wójcik z Kłyża

7.     od Edyty Wójcik z Chicago

8.     od Zofii Kania z Gorzyc

9.     od Damiana Musiała

10. od r. Biedaków

11. od Henryki Marka Garbarz

12. od Genowefy Garbarz

13. od Marii Musiał z r.

14. od Bronisława z r.

15. od r. Janczaków i Kmieciów

16. od Anny Smolik i Barbary Hajdas

17. od r. Zuziaków i Jedynaków

18. od Władysława Kwapienia z Krakowa

19. od Tadeusza Krupy i kuzynki Danuty

20. od Doroty i Mariana Węgrzyn

21. od Grzegorza Musiał z r.

22. od Danuty i Andrzeja Krupa

23. od r. Chruścickich

24. od Zofii i Tadeusza Włodarczyk

25. od r. Sieraków

26. od kuzyna Andrzeja z r.

27. od Krzysztofa Lelek

28. od Mariusza Lelek

29. od Kazimiery Cholewa

30. od r. Wdowikowskich

31. od Zbigniewa Golonki

32. od Marii Dzięgiel z r.

33. od Jana Cholewy

34. od Tadeusza i Zofii Wdowikowskich

35. od r. Cholewów i Gibów

36. od Sławka Ząbka z r.

37. od r. Dworak

38. od Leokadii Kwapień z r.

39. od Marii Judy

40. od Elżbiety Buława z r.

41. od r. Garbarzów z PIERSZYC

42. od Ewy Wojciecha Grela z Nowego Wiśnicza

43. od Krystyny i Zdzisława Leżoń

44. od r. Kowalików z Gorzyc

45. od Barbaryi Patryka Musiał

46. od Haliny Giza z r.

+ Barbara Węgiel

1.     od Małgorzaty Węgiel z r.

2.     od chrzestnej Ewy Kudła z r.

3.     od Marii Zamora

4.     od Działu Kadr i Płac ZOZ w DT

5.     od Urszuli i Michała Motylskich z r.

6.     od Antoniego Rzeźnik

7.     od Witolda Gnoińskiego

8.     od Marii i Jana Gnoińskich

9.     od Mirosławy Moździerz z r

10. od swatów Anny i Adama Moździerz z s. Karolem

11. od Kingi i Jacka Walczyk

12. od kuzynki Bożeny z r.

13. od cioci Zosi z Ewą

14. od kuzynki Renaty z r

15. od koleżanek z Gorzyc

16. od Teresy Cudak

17. od Kingi Nawój z mężem

18. od kuzyna Krzysztofa z r

19. od Wioletty Łucek z r.

20. od Edyty i Marcina Szarek

21. od kuzynki Patrycji

22. od. r. Kiwior

23. od Joanny i Marka Pikul

24. od Doroty Podraza

25. od Pielęgniarek Koordynujących Naczelnej szpitala

26. od Edyty i Tomasza Łucek

27. od pracowników Sterylizatorni szpitala

28. od Katarzyny i Dariusza Chmura

29. od pracow Działu Higieny Szpitala

30. od Oddziału Intensywnej Terapii

31. od Doroty i Władysława Gleń z r.

32. od Agnieszki i Mariusza Kiwior

33. od Joanny i Tomasza Pachowiczów

34. od Hanny Olszówki

35. od Ewy Świerczek

36. od koleżanek siostry Lucyny ze Szpitala Tarnów

37. od Agnieszki i Stanisława Łucek

38. od Mariana i Ewy Cur z r.

39. od koleżanki z pracy Moniki Dynak z mężem

40. od Agnieszki Okipny z r.

41. od Anny Kiepus z r.

42. od Marzeny Nogi z r.

43. od Alicji Zielińskiej z r.

44. od Działu Administracji ZOZ w DT

45. od Agnieszki Kogut z r.

46. od koleżanki Jadwigi Pilas z r.

47. od dyrekcji Szpitala w DT

48. od Działu Organizacji i Rejestracji Szpitala

49. od pracow Rejestracji Rezonansu

50. od pracow PSB Mrówka w DT

51. od Marty i Jacka Kinel

52. od Anny Juras z r.

53. od Janiny i Antoniego Węgiel

54. od Mai i Michała Brenkus

55. od Anny i Grzegorza Kinel z r.

56. od Jolanty Krzysztofa Pyzikz r.

57. od Oddziału Ginekologiczno Położniczego

58. od Staszka Król

59. od koleżanki Moniki Tekielak

60. od Elżbiety i Tomasza Kinel

61. od Celiny i Józefa Kmieć

62. od Małgorzaty i Piotra Gaczoł z r.

63. od r. Jarosz ze Smęgorzowa

64. od Dominiki i Artura Gnat

65. od Barbary i Zbigniewa Kawa

66. od Marii Kiwior z r.

67. od Celiny i Piotra Rodak

68. od Poradni Specjalistycznych ZOZ w DT

69. od Katarzyny i Piotra Litwornia

70. od Małgorzaty i Pawła Merchut

71. od Patrycji i Szymona Owsiak

72. od Agnieszki i Bartłomieja Bukowskich z r.

73. od Justyny Kowalczyk z r.

74. od Karoliny Chlastawa

75. od Elżbiety i Jacka Pelc z r.

76. od firmy DROSAM

77. od koleżanek córki Natalii z PEPCO Szczucin

78. od kuzynki Pauliny z r. z USA

79. od Bogusławy i Piotra Kozik z DT

80. od kuzyna Marcina z r.

81. od wujka Józefa z żoną

82. od kuzynki Darii z r.

83. od kuzynki Beaty z synem

84. od koleżanki Agnieszki Czapla

85. od Józefy Kiwior z r.

86. od Lidii i Janusza Cudak z r.

87. od Małgorzaty i Mariusza Golemo z córką Zosią

88. od Działu Żywienia ZOZ w DT

89. od Artura i Gertrudy z DT

90. od Magdaleny Kijak z r.

91. od r. Cabaj

92. od Eweliny i Andrzeja Morawiec

93. od Mariusza Morawiec

+ Kazimierz Zawalski

1.     od siostrzenicy Joanny Podkówka z r

2.     od róży św. Kingi z Dąbrowicy

3.     od r. Frankowskich

4.     od sąsiada Krzysztofa i Teresy

5.     od Anny i Mariana Fijał

6.     od Waldemara Przerzchty z r. z N. Wiśnicza

7.     od Justyny Tomaszowicz z r.

8.     od r. Tarczyńskich z USA

9.     od Elżbiety i Ryszarda Miś

10. od Elżbiety i Ryszarda Miś

11. od Anny Radosława Bogacz z r.

12. od r. Borków

13. od Elżbiety Kucharskiej

14. od Romana i Sabiny Sarat z r.

15. od Arkadiusza i Justyny Kupiec z r.

16. od Justyny i Andrzeja Saładyga z dziećmi

17. od Ewy Jachym z r.

18. od Eugeniusza i Danuty Ziemian

19. od Danuty i Franciszka Kozaka

20. od Ewy i Zbigniewa Wiatr z Brzezówki

21. od Michała Bogacz

22. od Iwony i Krzysztofa Pustuła

23. od Grzegorza Kupca z r.

24. od Jarosława Głód

25. od Wandy i Mariusza Kołton z r.

26. od r. Mucha

27. od Renaty i Krzysztofa Kołton z r.

28. od Aliny i Tadeusza Zachara

29. od Heleny, Anny i Mariusza Toczek

30. od Elżbiety i Marka Dojka

31. od Jadwigi i Bogdana Bogacz z Brzezówki

32. od Zarządu Stowarzyszenia Przyjazny świat

33. od kuzyna Roberta z r.

34. od Marcina i Barbary Zachara z r.

35. od Haliny i Leszka Chrabąszcz z r.

36. od Ewy i Mariusza Jędo

37. od Elżbiety i Jana Giera

38. od Katarzyny i Grzegorza Lekarczyk z dziećmi

39. od kuzynów ze Smęgorzowa

40. od Wiesława Misiaszek z r.

41. od Anny i Andrzeja Jędo

42. od Anny i Romana Jędo

43. od Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

44. o9d koleżeństwa córki Ewy z Warsztatów Terapii

45. od Anny i Adriana Janas

46. od Pawła Łacha

47. od Małgorzaty i Zenona Ślęczkowskich z r.

48. od Marka i Urszuli Banaś

49. od Bożeny i Pawła Walusów

50. od Jolanty i Mirosława Jastrząb

51. od Barbary i Zbigniewa Smaś

52. od r. Hudyków

53. od Anety Kuta z r.

54. od Krystyny i Janusza Wątroba

55. od Lucyny i Bogusława Kądzielawa

56. od Katarzyny i Wojciecha Sadko

57. od Ireny i Stanisława Drabików

58. od cioci Marysi z Tarnowa

59. od Marii i Anny z Olesna

60. od Czesława i Janiny Ryk

61. od Gabrieli Piotra Zawalskich

62. od Zespołu Szkół i. Baczyńskiego w DT

63. od Zofii i Krzysztofa Rzepeckich

64. od r. Kozaczków

65. od Barbary i Grzegorza Zachara

66. od sąsiadów Bogumiły i Leszka Morawiec z r.

67. od Kurańskich i Jędrzejowskich  z r.

68. od Ewy i Marcina Dynak z r.

69. od Heleny Dynak z r.

70. od Anny i Bogdana Bielaszka

71. od Wiesławy i Józefa Misiaszek

72. od Lucyny i Janusza Sroka z r.

73. od Doroty i Władysława Makosiej z r.

74. od Justyny i Tomasza Chmura

75. od Katarzyny Pawlina z r.

76. od Anny i Bogdana Plata

77. od Karoliny i Pawła Sarat

78. od Anny Majchrowskiej z r.

79. od Tomasza Ziemian z r.

80. od Anny i Tomasza Plata

81. od Jarosława Ziemian z r.

82. od Janiny Ziemian

83. odr. Majka

84. od Janiny i Jana Plata

85. od Zofii i Jana Rozkuszków

86. od Joanny Szczukiewicz

87. od Oli i Grzegorza Wilaszków

88. od Lidii i Jarosława Szczukiewiczów

89. od Danuty Rozkuszka

90. od Anny i Kamila Miś z dziećmi

91. od sąsiada Franciszka