INTENCJE PRZEKAZANE O. RYSZARDOWI WAJDZIE

+ Jan Janas

1.     od kuzynki Marianny

2.     od Anny Franciszka Cholewa

3.     od r. Lipowicz

4.     od Anny i Ryszarda Doroszów

5.     od sąsiadów syna Krzysztofa

6.     od r. Ziobro

7.     od sąsiadów Chruścickich

8.     od r. Nowak z Niecieczy

9.     od Juliana Mosio

10. od r. Janas z Niwek

11. od Piotra Chmura z r.

12. od Krystyny i Józefa Biedak

13. od r. Pacurów z Brzeska

14. od r. Drągów z Brzeska

15. od Marii Józefa Wojdyło

16. od Jadwigi i Andrzeja Małek

17. od Genowefy i Wiesława Chmura

18. od Ewy i Andrzeja Węgiel

19. od Łukasza Kapłon z r.

20. od r. Wdowikowskich

21. od Cecylii Węgiel z r.

22. od Michaliny i Kazimiery Cholewa

23. od wnuka Damiana z r.

24. od r. Gałęziowski z Borek

25. od r. Szelowski z Łęki Szczucińskiej

26. od r. Chwałek

27. od Wł-w Kapłon, Renaty Świątek i Moniki Iwaniec

28. od Marty i Czesława Mikuła

29. od wnuka Mateusza z r.

30. od Zofii i Józefa Zając

31. od chrześnicy s. Nikodemy

32. od bratowej Wiktorii z Ćwikowa

33. od Lucjana Janas z r.

34. od wnuczki Anety z r.

35. od wnuczki Paulinki z r.

36. od wnuczki Magdaleny z mężem

37. od wnuczki Sylwii z r.

38. od Zarządu i pracow Pieczarka Galicyjska

39. od wnuka Pawła z r.

40. od wnuczki Karoliny z r.

+ Roman Białas

1.     od OSP Ćwików

2.     od Heleny i Stanisława Burzawa

3.     od Wiesława Rodak

4.     od Stanisława i Anny Dudek z r.

5.     od Jana Nowaka

6.     od Ewy i Marka Giza

7.     od r. Wójcików z Niecieczy

8.     od wnuczki Weroniki z r.

9.     od Małgorzaty i Kazimierza Leżoń

10. od r. Gilów

11. od r. Bryłów

12. od r. Klechów

13. od Bożeny i Grzegorza Nowak

14. od Małgorzaty i Janusza Morawiec

15. od Jolanty i Zbigniewa Zalewskich  z r.

16. od firmy Szatko Transport

17. od Kazimierza Gizy

18. od sąsiadów Zychów z r.

19. od Leszka Dymona

20. od Marii i Zygmunta Dymonów

21. od r. Magierów

22. od Doroty i Marka Kmieć

23. od Renaty i Bogdana Kinel i Bronisława

24. od r. Przybyło

25. od r. Światłowskich

26. od Ireny i Kazimierza Łos

27. od r. Nowak z Otfinowa

28. od r. Lizaków z Otfinowa

29. od Danuty Mika z r.

30. od Józefa i Pawła Orszuli

31. od Elżbiety i Wojciecha Szczebak

32. od Janusza Orszula z r.

33. od wnuka Radosława

34. od wnuczki Joloanty z r.

35. od Jarka Majchrowskiego z r.

36. od r. Dziarmagów

37. od Mariusza Budzik

38. od Adeli Dobosz

39. od Bogumiły Moskal z r

40. od r. Wójcików z Kłyża

41. od wnuka Dawida

42. od wnuczki Gabrieli z r

43. od r. Rozkuszków i Magierów

44. od Aliny i Jerzego Skrabacz z r

45. od wnuka Kuby

46. od wnuka Arkadiusza z żoną

47. od Zofii i Benedykta Kozaczka

48. od r. Węglów i Kiwiorów

49. od Lucyny Łoś z r.