DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W SPRAWIE DYSPENSY W DNIU 11 LISTOPADA 2022