Intencje mszalne przekazane o. Ryszardowi Wajdzie

+ Maria Dynak

1.     od Kazimierza i kierowców firmy Czosnyka

2.     od Renaty i Kazimierza Czosnyka z r.

3.     od Antoniny Maliga z dziecmi

4.     od Jadwigi i Stanisława Pilas

5.     od Moniki i Stanisława Błachut

6.     od Wioletty i Henryka Zachara z r.

7.     od sąsiadów Płanetów

8.     od sąsiadów Jana Czesławy Dudek

9.     od Magdaleny i Grzegorza Nowak

10. od r. Lis

11. od Krystyny i Wojciecha Sarat

12. od Moniki i Grzegorza Sarat

13. od Stanisława Rudkowskiego

14. od r. Słonka

15. od r. Łazarzów

16. od Anny i Grzegorza Zarzyckich z r.

17. od bratowej Ewy

18. od Haliny z r.

19. od Barbary i Bogdana z r.

20. od Grażyny i Jana Górowskich

21. od r. Zając z Bugaja

22. od Beaty i Andrzeja Kogut

23. od Anny Siejka

24. od wnuczki Kingi z mężem i prawnuczką

25. od właścicieli i załogi ZPOW Wielopole

26. od właścicieli i załogi ZPOW Wielopole

+ Maria Włoch

1.     od Józefa Boryczka

2.     od Wiesława i Lucyny Chmura

3.     od Bolesława Krupa z żoną

4.     od r. Kucharskich

5.     od Ewy Marek z r.

6.     od Marty i Jerzego Gaczoł z r.

7.     od wnuka Mariusza z r.

8.     od r. Ryczek

9.     od wnuka Grzegorza z r.

10. od Mariana Szado z r.

11. od Józefy Chmura

12. od Jadwigi i Tadeusza Chmurów

13. od Małgorzaty Chmura z córką i zięciem

14. od Stefana Chodackiego

15. od r. Drożdż

16. od r. Koniecznych i Janiszewskich

17. od Krystyny i Zbigniewa Hereśniak

18. od r. Trelów

19. od r. Lechów

20. od mieszkańców ul. Leśnej

21. od mieszkańców ul. Leśnej

22. od mieszkańców ul. Leśnej

23. od wnuczki Małgorzaty z r.

24. od wnuczki Katarzyny z r

25. od wnuczki Katarzyny z r.

26. od Magdaleny Barwacz

27. od r. Barwacz

28. od r. Barwacz

29. od wnuka Piotra z r.

30. od wnuka Sławomira z r.

+ Barbara Wesołowska

1.     od Zdzisława Korca z żoną Bogusławą i synami

2.     od Zofii i Tadeusza Włodarczyk z r.

3.     od chrześnicy Moniki z r.

4.     od Anny i Ryszarda Dorosz

5.     od Ewy i Krzysztofa Baran

6.     od Ryszarda Włodarczyk z r.

7.     r. Zając z Bugaja

8.     od kuzynki Zofii Korzec z mężem Janem

9.     od Kamila i Sylwii Kurzawskich

10. od Stanisławy Tracz

11. od Olgi i Damiana Kurzawskich

12. od koleżanek z LO w Dąbrowie T.

13. od r. Sierak z Dąbrówki Gorzyckiej

14. od Sabiny i Wacława Chrabąszcz

15. od Marty i Dariusza Chrabąszcz

16. od koleżanki Wiesławy

17. od r. Golemo i Gajda z Adamierzy

18. od Leokadii i Roberta Panterów

19. od członków Klubu Seniora w Olesnie

20. od r. Majchrowskich

21. od Krystyny i Zbigniewa Hereśniak

22. od Karoliny i Pawła Wiśniewskich

23. od Ludwiki i Eugeniusza Chlastawa z r.

24. od Mirosławy Starzec z r.

25. od koleżanki Bronisławy Wróbel z DT

26. od koleżanki Krystyny Ludwicka z DT z r.

27. od koleżanki Haliny Rzepka z Sylwią i Mają

28. od Iwony i Bogdana Szkotak z r.

29. od Małgorzaty Szczebak

30. od Marty Eugeniusza Szczebak

31. od Związku Nauczycielstwa Polskiego w DT

32. od Szkoły Podstawowej nr 1 w DT

33. od r. Mikosów

34. od koleżanki Haliny Giza z r.

35. od Marii Bogdana Skrzyniarz

36. od r. Zająców z Myślenic

37. od Marii Moniki Morawiec

38. od koleżanki Bogu wiadomej

39. od Sławomira Wesołowskiego z r.

40. od Teresy i Krzysztofa Korzec z dziećmi

41. od koleżanki ze Szkoły Podst ze Smęgorzowa

42. od r. Struziaków z Katowic

43. od koleżanki Zofii Kozaczka z r.

44. od r. Strugacz z Grądów

45. od Janiny i Adama Niemiec z r.

46. od Krystyny i Tadeusza Zachara

47. od Wiesławy i Mariana

48. od Katarzyny i Jarosława Drożdż

49. od Agnieszki Ziemian z dziećmi

50. od Edwarda Cierniak z r.

51. od Ireneusza Sadko

52. od Władysława Jurczyka

53. od Jana i Tadeusza Szkotak

54. od r. Drożdżów

55. od Jana Nowak z r.

56. od Józefy i Antoniego Kwiecińskich z r.

57. od Heleny Wąż z r.

58. od Małgorzaty Kazimierza Łucek

59. od r. Furgałów i Łabędzkich

60. od Wiesławy Smagacz

61. od Łukasza Ciepiela z r.

62. od Marii Łata

63. od r. Lechów

64. od koleżanki Marii Nowak z Tarnowa

+ Beata Mucha

1.     od Marii i Mieczysława Sas i firmy Saspol

2.     od właścicieli i pracowników firmy KATPOL

3.     od pracowników magazyny firmy KATPOL

4.     od kolegów brata Witka z firmy Tankpol

5.     od Mieczysława Misiewicz

6.     od Marty i Piotra Chwałek

7.     od koleżanek byłej Szkoły Pods w Ćwikowie

8.     od r. Rozkuszka

9.     od Henryki i Kazimierza Zawalskich

10. od Bogumiły i Jana Kiljan

11. od Krystyny i Tadeusza Zachara

12. od pracowników sklepu nr 6 firmy KATPOL

13. od Alka Karyta

14. od koleżanki Krystyny ze Szkoły Podstawowej

15. od Przemysława Kinel z r.

16. od Grażyny i Adama Ziemian z r.

17. od Teresy i Tadeusza Chwałek

18. od r. Kościółków

19. od znajomych córki Agnieszki

20. od Moniki i Sławomira Babiec z r.

21. od sąsiadów Eugeniusza i Danuty Ziemian

22. od wychowanków

23. od Działu Handlowego Firmy KATPOL

24. od Anny i Bogdana Plata

25. od Ewy i Stanisława Dymek

26. od Joanny i Grzegorza Żyła

27. od Iwony i Grzegorza Kmiecik

28. od Renaty i Bogdana Kinel

29. od Lucyny Taraszka

30. od koleżanek i kolegów ZNP

31. od Grażyny Jędrzejowskiej z r i Danuty Kurańskiej z r.

32. od koleżanek ze Studium Nauczycielskiego w Jasle

33. odr. Gwoździów z Krosna

34. od Ewy Nowak z r.

35. od koleżeństwa z klasy syna Mateusza ze Sz Podst

36. od Izabeli i Mieczysława Leus

37. od dyr. i nauczycieli Szkoły Pods w Pilczy ŻELICH.

38. od koleżanek i kolegów Mateusza z pracy

39. od koleżanek i kolegów Mateusza z pracy

40. od koleżanek Mateusza

41. od Kazimiery i Mariana Marcinek

42. od Andrzeja Gizy z rodzicami

43. od Zdzisława Ziemiana z Kars z r

44. od Anny Majchrowskiej z r.

45. od Tomasza Ziemiana z r.

46. od Janiny Ziemian

47. od Katarzyny Pawlina z r

48. od Jarosława Ziemiana z r.

49. od Stanisława i Piotra Dembińskiego

50. od Anny i Sławka Dembińskich z r.

51. od Ewy z mamą

52. od Aleksandra i Marii Kukla

53. od Barbary i Marcina Zachara z r.

54. od r. Wcisłów z Okręga

55. od Haliny i Zygmunta Panek z r.

56. od Marii Surowiec

57. od Zofii i Adama Pilas

58. od Barbary i Kazimierza Wójcik

59. od Marty i Edwarda Ubas

60. od Agnieszki i Pawła

61. od Marii Nowak z r.

62. od Józefy i Kazimierza Chwałek

63. od koleżanek i kolegów z Gimnazjum w Olesnie

64. od koleżanek i kolegów z Gimnazjum w Olesnie

65. od koleżanek i kolegów z Gimnazjum w Olesnie

66. od Zbigniewa Czupryna z dziećmi

67. od Heleny i Jarosława Giza z r.

68. od wychowanków z Ćwikowa rocznik 1979

69. od sąsiada Franciszka Bułat

70. od Ewy i Kazimierza Piaseckich

71. od Anity Piaseckiej

72. od Jarosława Marczyka

73. od Wioletty Marczyk

74. od Angeliki Marczyk

75. od Justyny i Grzegorza Kozaczka

76. od Luizy i Łukasza Ziobro

77. od r. Pszczołów

78. od Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

79. od Marcina, Kamila, Andrzeja i Tomasza Zych

80. od Kazimierza Gizy, Doroty i Marka Kmieć

81. od Agnieszki Garncarz z r.

82. od Teresy i Andrzeja Hońdo

83. od nauczycieli wf

84. od koleżanki córki Justyny Pudełko

85. od wf-istów ze Szkoły Pods nr 2 w DT

86. od Beaty i Tomasza Chmielewskicj

87. od Klaudii Golemo- Gąsienica

88. od Justyny i Tomasza Chmura

89. od r. Fic

90. od r. Wąż

91. od Anny i Stanisława Dudek

92. od Agnieszki i Mariusza Kądzielawów

93. od siostrzenicy Kamili z mężem i dziećmi

94. od siostrzeńców Mateusza i Konrada

95. od siostrzenicy Wioli z r.

96. od Krystyny Morawiec z r.