Intencje mszalne przekazane o. Ryszardowi Wajdzie

+ Józefa Kozioł

 1. od Jadwigi i Mariusza Kiwior z r.
 2. od Teofili Trędota i Marty Szostak z r.
 3. od Teresy i Stanisława Przybyło
 4. od r. Kaczor z Odmętu
 5. od Elżbiety i Marka Dojka
 6. od Haliny Józefa Wiatr
 7. od Ryszardy Burzec z mężem
 8. od Michała Burzec z r.
 9. od kolegów i koleżanek z pracy Piotra
 10. od r. Majchrowskich
 11. od Marii i Edwarda Rokita
 12. od Eleonory Jana Trzpis
 13. od Bożeny i Zbigniewa Sojów z Dąbrowy T
 14. od r. Łysików
 15. od Michała Kozaczki z r.
 16. od Zarządu i pracowników Spół Mieszkaniowej w DT
 17. od Piotra Orszulak z r.
 18. od wnuczki Moniki z r
 19. od wnuka Damiana z r.
 20. od wnuka Sławka

+ Stanisław Orwat

 1. od Joanny i Kazimierza Kądzielawa z r.
 2. od Bogdana i Elżbiety Piątek
 3. od Bogusława Biedak

+ Stanisław Golemo

 1. od kuzyna Henryka z r.
 2. od Anny i Mariusza Toczek z córkami
 3. od Marii i Henryka Golemo
 4. od Teresy Stanisława Przybyło
 5. od Zygmunta Olesia z r.
 6. od Józefa Kazimiery Boryczka
 7. od kolegów Darka i Ryśka ze Swarzowa
 8. od nauczycieli i pracowników Sz pods W Dąbrówkach
 9. od r. Rzemińskich
 10. od chrześnika Sławomira Golemo
 11. od Mariusza Golemo
 12. od Pawła Golemo z żoną
 13. od szwagierki Danuty
 14. od Doroty i Łukasza Banaś
 15. od bratowej Alicji
 16. od chrześnika Wojtka
 17. od Janusza Górskiego
 18. od kuzynki Marii Kiwior z r.
 19. od Urszuli i Andrzeja Sumeckich
 20. od Anny i Józefa Frąc
 21. od siostry Doroty Knapik
 22. od Józefy i Tadeusza Sajdak
 23. od Krystyny i Stanisława Węgiel
 24. od Michała Golemo z r.
 25. od bratanicy Eweliny z r.
 26. od Zofii Golemo z r.
 27. od Melissy i Janusza Golemo
 28. od chrzestnej
 29. od chrzestnej
 30. od chrzestnej
 31. od Jadwigi i Krzysztofa Panek
 32. od Lucyny i Józefa Piątek z r
 33. od r. Piątków
 34. od r. Nowaków z dziećmi
 35. od Marii Nowak z Tarnowa
 36. od Jarosława Golemo
 37. od Anny i Marcina Kupiec
 38. od Anety i Andrzeja Domańskich z r.
 39. od Dawida Golemo z r.
 40. Bożeny Kochanek z r.
 41. Od kuzyna Stanisława z żoną
 42. Od kolegi Ireneusza Forgiel
 43. Odr. Kozaczków
 44. Od Mieczysława z r.

+ Władysław Jachym

 1. od r. Węglów
 2. od wnuczki Karoliny  z r.
 3. od Zofii i Kazimierza Łączyńskich
 4. od Renaty i Jerzego Ciepiela
 5. od Haliny i Mieczysława Wardzała z r.
 6. od Mariana i Barbary Morawiec
 7. od Agnieszki i Daniela z dziećmi
 8. od Barbary i Bogdana Wardzała
 9. od wnuczki Kingi z r.
 10. od Sebastiana Surowca z r.
 11. od Heleny Surowiec
 12. od Michalle Bender z r.
 13. od siostrzenicy Marii Smith z mężem
 14. od Agnieszki Wąż z r.
 15. od wnuka Macieja
 16. od r. Doroszów i Wiśniowskich
 17. od r. Skrzyniarzów
 18. od Marii i Mariana Szajor
 19. od r. Zawalskich
 20. od r. Rozkuszka
 21. od Bogumiły i Aleksandra Morawca
 22. od wnuczki Angeliki z Sylwkiem
 23. od wnuczki Kasi z mężem i córką
 24. od Bogumiły i Jana Kiljan z r
 25. od Krystyny i Wojciecha Sarat
 26. od wnuka Łukasza
 27. od Danuty Łata
 28. od Mirosława i Renaty Łata
 29. od Marty i Krzysztofa Śpiewak z r.
 30. od Józefa Boryczka
 31. od GS w Dąbrowie Tarnowskiej
 32. od Jarosława Marczyk z r.
 33. od Elżbiety i Jarosława Kula
 34. od Moniki Brzychczy z dziećmi
 35. od sąsiadki Małgorzaty Sarat
 36. od r. Bezak
 37. od r. Wnęk i Marii Morawiec
 38. od sąsiadów Bednarzów z r.
 39. od kuzynki Krystyny
 40. od Elżbiety i Stanisława Kapuśniak z r.
 41. od Małgorzaty i Kazimierza Leżoń
 42. od Bronisława Błacha z Radgoszczy
 43. od r. Sajderów
 44. od r. Chabin
 45. od Izabeli i Krzysztofa Sarat
 46. od Edyty i Jacka Cieśla
 47. od Adama i Bożeny Węgiel
 48. od Jarosława i Jolanty Rusieckich
 49. od Sławomira i Małgorzaty Woziwoda
 50. od r. Szczebak
 51. od personelu o. Ortopedii i Rehabilitacji w DT
 52. od chrześnicy Marzeny Jachym
 53. od bratowej Antoniny Jachym
 54. od wnuka Grzegorza i Moniki
 55. od Kazimierza Heleny Rozkuszka
 56. od Zuzanny i Antoniego Golec z Tarnowa
 57. od r. Wierzbicha
 58. od swatów córki Anny Barbary i Rudolfa Szwajkosz
 59. od Jadwigi Sytoń ze Smęgorzowa
 60. od wnuków Szymona, Dawida, Michała, Kacpra
 61. od Grażyny i Antoniego Trela
 62. od MariiKmiecik z r.
 63. od wnuczki Magdaleny
 64. od wnuczki Joanny Szwajkosz z mężem i dziećmi

+ Grażyna Pikul

 1. od pracowników cywilnych Policji w DT
 2. od Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Policji
 3. od Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Policji
 4. od Referatu Ruchu Drogowego Policji
 5. od komisariatu Policji w Szczucinie
 6. od koleżeństwa syna z kursu oficerskiego Policji
 7. od Komendanta Powiatowego Policji w DT
 8. od I Zastępcy Komendanta Policji w DT
 9. od Wydziały Kryminalnego Policji w DT
 10. od Wydziały Kryminalnego Policji w DT
 11. od Wydziały Kryminalnego Policji w DT
 12. od Wydziały Kryminalnego Policji w DT
 13. od Funkcjonariuszy Operacyjnych Policji w DT
 14. od Patrycji i Zdzisława Zdarowskich
 15. od Zeni i Ireny z r. z DT
 16. od Barbary i Józefa Proroków
 17. od Janiny i Adama Niemiec
 18. od Renaty i Jerzego Ciepiela
 19. od Anny Czesława Wrony
 20. od Elżbiety i Macieja Turcza
 21. od Krystyny Tadena Gembis
 22. od koleżanki Zofii Małek
 23. od Janiny i Jerzego Motyków
 24. od Józefy i Andrzeja Baran
 25. od Barbary i Sławomira Żurawskich
 26. od r. Ziemianów
 27. od r. Babiarz z Luszowic
 28. od Marii i Mariana Szajor
 29. od Marii i Stanisława Foszcz
 30. od Krzysztofa i Bożeny Kubackich
 31. od Krzysztofa i Bożeny Kubackich
 32. od Anny i Tomasza Bełzowskich
 33. od Bożeny i Pawła Walusów
 34. od r. Kruk
 35. od Danuty Pierzchała
 36. od Heleny i Jana Wężów
 37. od Moniki Wojtyto
 38. od Anny Wąż
 39. od Grażyny i Władysława Łosów
 40. od Bernadety i Jana Owca
 41. od Katarzyny i Marcina Lipowicz
 42. od Leszka i Marii Przybyło z r.
 43. od Iwony i Sebastiana Kądzielawa
 44. od Genowefy i Wiesława Chmury
 45. od Danuty i Kazimierza Zych
 46. od Małgorzaty i Roberta Bułat
 47. od Małgorzaty i Janusza Morawiec
 48. od Renaty i Roberta Owsiak
 49. od Marcina i Justyny Owsiak
 50. od Wioletty Mosio-Ząbek z r.
 51. od Marty i Marka Majka z r.
 52. od Ireny Eugeniusza Dymon z r.
 53. od Moniki Mosio z r.
 54. od Małgorzaty i Dariusza Hachaj
 55. od Janiny i Janusza Plata
 56. od Bernadety i Jana Sadko
 57. od Krystyny i Janusza Wątrobów
 58. od r. Drewnianych
 59. od Anny Jachym
 60. od Ewy i Sławomira Bułat
 61. od Karoliny Kogut z r.
 62. od Marii i Józefa Woźniczka
 63. od Katarzyny i Waldemara Woźniczka
 64. od Katarzyny Przemysława i Pawła Woźniczka
 65. od Izabeli, Wojciecha i Hani Klimek
 66. od Anny i Arkadiusza Bryl z dziećmi
 67. od Moniki i Stanisława Błachut z r.
 68. od Michała i Anny Wolak
 69. od lekarzy o. wewnętrznego Szpitala w DT
 70. od Jadwigi i Adama Szarkowskiego
 71. od Kazimierza i Zdzisławy Wnuk z Mędrzechowa
 72. od Sylwii i Przemysława
 73. od Pawła i Katarzyny Tabor
 74. od Katarzyny i Marcina Tabor
 75. od Grażyny i Kazimierza Tabor
 76. od Agnieszki Jarosława i Izabeli Cierniak
 77. od Piotra i Jakuba Cierniak
 78. od Edyty Jurczyk z dziećmi
 79. od Iwony i Marka Bator
 80. od Urszuli i Jana Sipiorów
 81. od Wirgini i Jarosława Bartoń
 82. od Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w DT
 83. od Krystyny i Roberta Piątek
 84. od Grażyny i Bogdana Sosin
 85. od Krzysztofa Kolarczyk
 86. od Krystyny Sarat z Adamierzy
 87. od Leokadii i Roberta Pantera
 88. od r. Kolanów
 89. od społeczności Zespoły Szkół im. Baczyńskiego
 90. od Dagmary i Tomasza Sierak
 91. od Piotra Moździerza
 92. od funkcjonariuszy Rewiru Dzielnicowych
 93. od Doroty i Stanisława Pikul z r.
 94. od Genowefy Pikul
 95. od chrześnicy Natalii z r.
 96. od Dominiki i Gabriela Trela z r.
 97. od Agnieszki i Roberta Gembiś z r.
 98. od najbliższych przyjaciół Kamila
 99. od Danuty i Władysława Pikul
 100. od Adama i Haliny Barszcz
 101. od bratanicy Karoliny z mężem
 102. od Bronisławy i Andrzeja Bułatów
 103. od Pauliny i Rafała Kozaczków
 104. od Janiny i Stanisława Foszcz z r.
 105. od Marleny Skrockiej z mężem i synem
 106. od kolegów Marka ze Szczytna
 107. od kuzynki Beaty Cieślickiej z mężem
 108. od r. Curyło
 109. od r. Iwanowskich
 110. od rodziców i uczniów kl. III E Zespołu Szkół
 111. od personelu O. Chirurgii Ogólnej
 112. od personelu O. Chirurgii Ogólnej
 113. od koleżanek emerytek z bloku operacyjnego
 114. od Marcina i Przemysława Morawiec
 115. od Sławomira i Marioli Morawiec
 116. od Marii Morawiec
 117. od Joanny i Mateusza Bartula
 118. od Marty i Eugeniusza Szczebak
 119. od Joanny i Jarosława Lis z r.
 120. od Marii, Diany i Michała Błachutów
 121. od Haliny i Roberta Światłowskich z r.
 122. od bratanka Michała Pikul
 123. od Anny i Adama Rzemińskich
 124. od Marii Pikul z Chicago
 125. od Bogdana Pikul
 126. od Zbigniewa Pikul z r. z Chicago
 127. od Krzysztofa Malika z r.
 128. od pracowników Działu Żywienia Szpitala w DT
 129. od Bożeny i Stanisława Chłopków
 130. od Elżbiety i Stefana Luszowieckich
 131. od Anny i Józefa Szkotaków
 132. od pracownic firmy Monika i Marzenie
 133. od Doroty Ciećko
 134. od Doroty i Władysława Gleń
 135. od Stanisława i Marii Masłoń
 136. od Magdaleny i Piotra Skalnicki
 137. od Marii i Antoniego Dojka
 138. od Marii Dojka z r.
 139. od Kazimiery Dojka
 140. od Łukasza i Luizy Ziobro
 141. od Małgorzaty i Roberta Ziobro
 142. od Andrzeja i Marii Jurczyk
 143. od Łukasza i Luizy Ziobro
 144. od Krystyny i Józefa Majcher z Luszowic
 145. od siostrzeńca Pawła
 146. od siostrzenicy Katarzyny z r.
 147. od wnucząt Jakuba i Hanny
 148. od Karoliny oraz Jakuba Charhouli
 149. od Janiny i Stanisława Lasotów
 150. od Edwarda i Bartłomieja Cholewa
 151. od personelu O. Ortopedii i Rehabilitacji
 152. od Beaty i Jacka Morelewskich
 153. od Anny i Ryszarda Dorosz
 154. od Andrzeja Foszcz zr.
 155. od Doroty i Krzysztofa Gondek z r
 156. od Agaty Gancarz z r.
 157. od Mariusza Chrabąszcz z r.
 158. od Ewy i Andrzeja Gorzkowicz
 159. od Krzysztofa Romańskiego
 160. od Krystyny Misiaszek-Pawlina
 161. od Jarosława Marczyka z r.
 162. od Stanisławy i Władysława Kubek
 163. od Haliny i Sylwestra Witek
 164. od Marii i Andrzeja Pietruczuk
 165. od Anny i Pawła Lekarczyk z r.
 166. od r. Gwóźdź ze Smykowa
 167. od Szkoły Podstawowej w Luszowicach
 168. od Haliny i Jacka Brożek
 169. od r. Małków
 170. od Krystyny i Stanisława Czerwonych
 171. od r. Mikulskich
 172. od Barbary i Edwarda Kijak z r.
 173. od Marii i Henryka Golemo
 174. od Janiny Pikul z r.
 175. od Małgorzaty i Piotra Gaczoł z dziecmi
 176. od Danuty Woziwoda z r.
 177. od r. Jurczyków
 178. od Kingi Nuta z r.
 179. od personelu O. Anestezjologii i Int. Terapii
 180. od Doroty Pikul z dziećmi z Chicago
 181. od bratanka Łukasza Pikul z r
 182. od bratanicy Ewy Pikul Starski z r.
 183. od r. Kaczmarskich
 184. od r. Oleś
 185. od Ewy i Krzysztofa Cierniak
 186. od Marty Bułat Pielęgniarki Naczelnej Szpitala
 187. od Michała i Anny Wolak
 188. od Magdaleny i Grzegorza Kutrzubów
 189. od Piotra Motyki
 190. od Pawła Łacha
 191. od koleżanki Grażyny Skoczylas
 192. od koleżanek Małgorzaty, Joanny i Moniki
 193. od Magdaleny Foszcz
 194. od przyjaciół s. Marka Agaty i Jarka Adamczyk
 195. od Spółki Complex – Bud w Szczucinie
 196. od Spółki Complex – Bud w Szczucinie
 197. od Spółki Complex – Bud w Szczucinie
 198. od Marii i Bogdana Kazek
 199. od kolegów ze spawalni i malarni s. Kamila
 200. od kolegów ze spawalni i malarni s. Kamila
 201. od kolegów ze spawalni i malarni s. Kamila
 202. od Barbary Kazek Golonka z r.
 203. od Julii Doroż
 204. od Teresy i Grzegorza Pikul z r.
 205. od Marty i Mateusza Pikul z r.
 206. od Janiny Pikul z r
 207. od r. Pszczołów
 208. od Barbary i Marka Pikul
 209. od r. Kułagów zRadgoszczy
 210. od Zofii, Wojciecha i ks. Bogdana Węgrzyn

+ Antoni Szczebak

 1. od pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Olesno
 2. od koleżeństwa syna Eugeniusza z pracy
 3. od Violetto Łas
 4. od Doroty i Pawła Skrzyniarz z dziećmi
 5. od Emilii Jana Danusi Skrzyniarz
 6. od Krystyny i Wojciecha Sarat
 7. od Wodociągów i Kanalizacji w DT
 8. od Banku Spółdzielczego w Szczucinie
 9. od Anny i Adama Zachara
 10. od Marii i Mariana Szajor
 11. od Grzegorza i Agnieszki Szajor
 12. od Mieczysława z r.
 13. od Anny Czesława Wrony
 14. od r. Horst
 15. od Grażyny i Benedykta Owierczuk
 16. od Barbary i Kazimierza Wójcik z r.
 17. od Grażyny i Włodzimierza Falkowskich
 18. od Roberta Tabor z r.
 19. od Ryszarda Tabor z r.
 20. od Lucyny Voss z r
 21. od Genowefy Tabor
 22. od Adama Poływka z r
 23. od Anny i Kazimierza Nita
 24. od Krystyny Rusieckiej
 25. od Zbigniewa Rusieckiego
 26. od Jerzego Węża
 27. od Wiesławy i Stanisława Wąż z r.
 28. od Tadeusza i Elżbiety Duda
 29. od Genowefy i Stanisława Rzemińskich
 30. od r. Babiarz
 31. od Krystyny i Tadeusza Zachara
 32. od Zofii Kościen z r.
 33. od Iwony i Sebastiana Kądzielawa
 34. od r. Bartoń
 35. od r. Suchów
 36. od r. Dzikowskich z Iwonicza Zdroju
 37. od r. Cierpka
 38. od Anny i Waldemara Plata z r.
 39. od Sylwii i Piotra Szajor
 40. od Janiny i Adama Niemiec
 41. od r. Taborów
 42. od r. Jachymów
 43. od r. Smoła i Niejadlik
 44. od r. Chabin
 45. od Krystyny i Jerzego Strebów z r.
 46. od Teresy i Jarosława Gizów z r.
 47. od sąsiadów Haliny i Mariana Słonka
 48. od Barbary i Marcina Zacharów
 49. od Doroty Jerzego Drąg
 50. od Teresy Drąg
 51. od Teresy i Józefa Bednarz z r.
 52. od Bogumiły i Jana Kiljan
 53. od Haliny i Mieczysława Wardzała
 54. od Marty Bogumiła Sarat
 55. od Karoliny i Pawła Sarat
 56. od Edyty i Marka Janik
 57. od Renaty i Witolda Morawiec
 58. od Janusza Szajor z r.
 59. od Kazimiery Kądzielawa i r. Golonków
 60. od Anny i Adama Rzemińskich
 61. od Marii Kobylarz z r.
 62. od Barbary i Leszka Czopińskich z r.
 63. od Mieczysławy i Zbigniewa Przybyło z r.
 64. od Lucyny i Wiesława Kalinowskich
 65. od Renaty i Jerzego Ciepiela
 66. od Julii i Roberta Tratner
 67. od r. Guzik z Mędrzechowa
 68. od r. Błachut, Światłowskich i Lisów
 69. od r. Błachut, Światłowskich i Lisów
 70. od Jarosława Marczyka z r.
 71. od Anny i Ryszarda Dorosz z Michałem
 72. od Renaty i Bogdana Kinel
 73. od swatowej Bronisławy z Kupienina
 74. od Józefa i Barbary Szajor z r.
 75. od koleżeństwa z pracy syna Eugeniusza
 76. od koleżeństwa z pracy syna Eugeniusza
 77. od Małgorzaty i Janusza Morawiec
 78. od Urszuli i Jarosława Kmieć
 79. od Franciszka i Anny Cholewa
 80. od Aliny i Roberta Zachara z Pilzna
 81. od Katarzyny i Zbigniewa Świątek
 82. od Leokadii i Roberta Pantera
 83. od Marii Morawiec, Joanny i Mateusza Bartula
 84. od Marzeny i Sebastiana Zych
 85. od Elżbiety i Marka Dojka
 86. od pracowników Centrum Usług Wspólnych
 87. od Renaty i Stanisława Kwapień
 88. od Genowefy i Wiesława Chmura
 89. od Moniki Put
 90. od Urszuli i Jerzego Poływka