Intencje mszalne przekazane o. Ryszardowi Wajdzie

+ Władysław Wrona

1.     od Małgorzaty i Janusza Morawiec

2.     od Natalii i Damiana Węgiel

3.     od Iwony i Pawła Chmura

4.     od Małgorzaty i Piotra Gaczoł z dziećmi

5.     od r. Kmieciów i Golemów

6.     od Renaty i Jana Nowak

7.     od Stanisława Kosiek

8.     od Antoniny Maliga z dziećmi

9.     od Mariana Szado z r.

10. od r. Słonka

11. od Dyskusyjnego Klubu Książki

12. od Jolanty i Bartosza Amerski z dziećmi z Kanady

13. od Elżbiety Szablowski z dziećmi z Kanady

14. od Stanisława Struzik z Kanady

15. od Zdzisława Wolańskiego z Kanady

16. od r. Krupów z Woli Mędrzechowskiej

17. od Anny i brata Czesława

18. od Jadwigi Piotra i Marcina Wrona

19. od siostry Genowefy

20. od Leona Kuty

21. od Wandy Lekarczyk z r. z Kanady

22. od Jolanty i Wacława Soboń

23. od kuzyna Tadeusza

24. od sąsiadów z bloku

25. od majowej grupy modlitewnej

26. od chrześnicy Janiny z r.

27. od Piotra Maliga z r

28. od r. Bułatów

29. od pracowników i właścicieli firmy KARPOL

30. od Krystyny i Izabeli Kapustka

31. od Małgorzaty i Dariusza Kapustka z r.

32. od sąsiadów Marii i Henryka Golemo

33. od pracowników Biblioteki w Oleśnie

34. od Katarzyny i Radosława Foderów

35. od chrześnicy Zofii

36. od Elżbiety i Stanisława Węgiel z r.

37. od Beaty i Jacka Morelewskich

38. od Anny i Ryszarda Dorosz

39. od Janusza Stoga

40. od Henryka Stoga

+ Maria Kinel

1.     od Kazimierza i Józefy Panek z Dąbrówek Br

2.     od kolegów s. Andrzeja z zespołu Breviter Band

3.     od Haliny Oracz

4.     od r. Chabin

5.     od Moniki i Zenona Wąsowicz

6.     od chrześniaka Józefa Łucek

7.     od Krystyny Łucek

8.     od Grażyny i Tomasza Szajor

9.     od Wioletty i Sławomira Chlastawa

10. od chrześnicy Marty Zabłodzkiej z r.

11. od Marii Golemo i r. Błachut

12. od Barbary i Sławomira Pyzik i Janiny Rzeźnik

13. od Zofii i Stanisława Fido

14. od sąsiadów Morawców

15. od Ireny i Kazimierza Piktas

16. od Lucyny Skrzyniarz i Ewy Bator

17. od Agnieszki i Krzysztofa Małysa

18. od Janiny i Antoniego Węgiel

19. od Pawła i Sebastiana

20. od r. Majchrowskich

21. od Anny i Piotra Bułat z Krakowa

22. od kuzynki Zofii Fela

23. od Jana Wąsowicz

24. od Koła Gospodyń Wiejskich w Podborzu

25. od Elżbiety i Krzysztofa Piktas

26. od wnuczki Ani z r

27. od r. Zych z Ćwikowa

28. od Elżbiety Piechocińskiej z r.

29. od r. Platów

30. od r. Gruchałów

31. od wnuczki Joanny z r.

32. od wnuka Dawida

33. od kuzynki Zofii Świątek z Dąbrowy T

34. od wnuków Karoliny i Szymona

35. od Krystyny Rzeźnik

36. od Anny i Waldemara Plata z r.

37. od Zdzisława i Barbary Węgiel z r.

38. od Danuty i Kazimierza Zych z r

39. od Jolanty i Jana Włodarczyk

40. od wnuczki Marty z r.

41. od Prezesa i pracowników firmy MELKAN

42. od Prezesa i pracowników firmy MELKAN

43. od Prezesa i pracowników firmy MELKAN

44. od Prezesa i pracowników firmy MELKAN

45. od Prezesa i pracowników firmy MELKAN

46. od Prezesa i pracowników firmy MELKAN

47. od Zofii i Józefa Dudczak z r.

48. od Anny i Andrzeja Tyc z r.

49. od Józefy Łos

50. od Renaty i Stanisława Zych

51. od Edyty i Tomasza Łucek

52. od Beaty i Romana Wajda

53. od swatowej Stefani Minorczyk z Radgoszczy

54. od r. Mercik z Iwonicza

55. od r. Machowskich z Iwonicza

56. od Ewy i Andrzeja Węgiel

57. od Anny i Mariusza Minorczyk

58. od Danuty Franciszka Zych

59. od wnuka Tomasza z r.

60. od Celiny i Piotra Rodak

+ Weronika Sadko

1.     od r. Stempniowskich

2.     od r. Siepiorów

3.     od Teresy i Lucjana Smoła

4.     od r. Rzeszuto

5.     od sąsiadów Łazarów

6.     od Heleny Szmyrko i r.Lipowicz

7.     od Barbary i Mariusza Wajda

8.     od szwagra Franciszka Morawca

9.     od Arkadiusza Morawca z r.

10. od Jadwigi i Wiesława Tokarz

11. od r. Panków

12. od r. Mroczkowskich

13. od r. Kot z Brnika

14. od Angeli i Jarosława Zachara

15. od sąsiada Leszka Zachara

16. od Marii Furgał

17. od r. Furgał

18. od sąsiadów Nowaków

19. od r. Cieślów z Niwek

+ Tomasz Kijowski

1.     od Zygmunta Oleś z r.

2.     od kuzynki Anny Borek z mężem

3.     od Anny i Bartłomieja Moździerz

4.     od Karoliny i Marcina Bernat

5.     od Marii Furgał

6.     od r. Furgał

7.     od chrzestnego z r.

8.     od Genowefy Waś

9.     od r. Janowców

10. od Agnieszki i Krzysztofa Oleś

11. od cioci Barbary z dziećmi i ich r.

12. od sąsiadów Kogutów i Gajdów

13. od Agaty i Jerzego Oleś z r.

14. od Beaty i Romana Wajda z r.

15. od kuzyna Dariusza Kijowskiego

16. od Jadwigi Kijowskiej z r.

17. od koleżanki Angeliki z mężem

18. od cioci Jadwigi i kuzynek

19. od kuzynki Katarzyny Górczak z r.

20. od chrzestnej Jolanty Cholewy

21. od Edyty i Damiana Światłowskich

22. od Sylwii i Dawida Golemo

23. od pracowników piekarni Oleś

24. od pracowników piekarni Oleś

25. od Heleny i Stanisława Snopek

26. od kuzynki Renaty z mężem i dziećmi

27. od Marii i Stanisława Węc

28. od Karoliny i Mateusza Węc

29. od Marka Panek

30. od Wiesławy Łos z r.

31. od koleżanek Danuty, Jadzi i Marty

32. od Cecylii i Stanisława Rutkowskich

33. od Piotra Rozkuszka

34. od Ewy i Ryszarda Rozkuszka

35. od Piotra i Magdaleny Marek z r.

36. od kuzyna Wojciecha z Edytą

37. od babci Elżbiety

38. od kolegi Pawła Nowak

39. od pracowników sklepu Hit-POL w Oleśnie