You are currently viewing KOŚCIÓŁ TARNOWSKI POMAGA UKRAINIE

KOŚCIÓŁ TARNOWSKI POMAGA UKRAINIE

  1. Biskup tarnowski Andrzej Jeż w dniu 28 lutego 2022 r. wydał dekret powołujący Zespół Kryzysowy ds. Pomocy Uchodźcom z Ukrainy oraz Osobom Cywilnym w Ukrainie. Przewodniczącym Zespołu został ks. Zbigniew Pietruszka – dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej. Jego zastępcą został ks. Marcin Krępa – dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach. W skład Zespołu weszli ponadto przedstawiciele ważnych instytucji diecezjalnych oraz osoby związane z organami władzy samorządowej w naszej diecezji.
  2. Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu, które odbyło się w siedzibie Kurii Diecezjalnej w Tarnowie z udziałem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, zostały przekazane informacje związane z dotychczasowymi działaniami podjętymi w diecezji w związku z wojną w Ukrainie. Nawiązano przede wszystkim do spotkania księży wicedziekanów, którzy już w ubiegłym tygodniu, we wtorek 22 lutego, przedstawili dokonaną w diecezji wstępną kwerendę miejsc zakwaterowania dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Kwerenda ta dotyczyła tylko obiektów parafialnych, czyli domów parafialnych, domów pielgrzyma, schronisk i innych budynków parafialnych możliwych do zakwaterowania uchodźców. W oparciu o tę kwerendę udało się stworzyć bazę około 40 budynków, które mogłyby pomieścić wstępnie około 250 uchodźców. Lista ta jest nadal aktualizowana i – jak poinformował Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej – dzisiaj możemy już mówić o około 50 budynkach na łączną liczbę ponad 300 osób. Ponadto, zostało przygotowanych również kilkadziesiąt miejsc do zakwaterowania uchodźców w budynkach administrowanych przez kurię diecezjalną.
  3. W spotkaniu Zespołu Kryzysowego wzięli udział również dyrektorzy diecezjalnych domów rekolekcyjnych, których na terenie diecezji tarnowskiej jest w sumie 7. Są to domy rekolekcyjne i formacyjne w następujących miejscowościach: Ciężkowice, Stary Sącz, Gródek n/Dunajcem, Krynica, Błonie k. Tarnowa, Czchów oraz Kozieniec k. Czchowa. Dyrektorzy tych ośrodków poinformowali, że dysponują w sumie ponad 300 miejscami zakwaterowania. Część tych miejsc została już zgłoszona do dyspozycji Urzędu Województwa Małopolskiego w Krakowie i oczekuje na przybycie uchodźców skierowanych tam przez Urząd Wojewódzki.
  4. W dniu 27 lutego Caritas Diecezji Tarnowskiej zgłosiła Caritas Polska gotowość przyjęcia grupy dzieci z Ukrainy w trzech ośrodkach diecezjalnych. Są to dzieci, które w najbliższych dniach, prawdopodobnie w tym tygodniu, zostaną ewakuowane z ukraińskich sierocińców. Akcja ewakuacji dzieci będzie prowadzona pod opieką polskiego konsula oraz we współpracy z Caritas Polska. W sumie cała akcja ewakuacji dzieci z sierocińców może objąć ponad 7 000 sierot. Dzieci przyjadą do Polski ze swymi opiekunami.
  5. Od początku agresji Rosji na Ukrainę gotowość pomocy uchodźcom zgłaszają do Caritas Diecezji Tarnowskiej zgromadzenia zakonne obecne w diecezji. Do dzisiaj mamy zgłoszenia od zgromadzenia sióstr szarytek, kanosjanek oraz dominikanek. Podobną gotowość wyrazili także księża sercanie, ojcowie cystersi oraz Stowarzyszenie Misji Afrykańskich.
  6. Coraz więcej przybywa także zgłoszeń indywidualnych z całej diecezji z chęcią przyjęcia uchodźców w domach prywatnych. Aby usprawnić koordynację działań, prosimy, aby tę chęć zgłaszać w pierwszej kolejności władzom samorządowym, z którymi parafie będą ściśle współpracować. Należy przy tym pamiętać, że każda osoba przybywająca z Ukrainy powinna zgłosić swój pobyt właściwym władzom samorządowym. Tylko wówczas będzie można się ubiegać o środki pomocowe z budżetu państwa.
  7. W niesienie pomocy uchodźcom włączają się wszystkie organizacje, stowarzyszenia, instytucje oraz wspólnoty działające w diecezji. Na pierwszej linii są Parafialne Zespoły Caritas, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Rycerze Kolumba. Zapraszamy wszystkich członków wspólnot działających w parafiach do organizowania stałego wolontariatu, który obecnie będzie pomagał uchodźcom, a w przyszłości wszystkim tym, którzy będą potrzebowali jakiejkolwiek pomocy. W obliczu tak wielkich wyzwań w działaniach parafialnych nie może zabraknąć także członków rad duszpasterskich oraz zespołów synodalnych.
  8. Odpowiadając na liczne zapytania z diecezji informujemy, że w obecnej nieustabilizowanej sytuacji w Ukrainie, nie ma możliwości organizowania indywidualnych zbiórek i transportów darów rzeczowych na terytorium Ukrainy. Jest to zbyt ryzykowne i możliwe tylko poprzez organa państwowe. W najbliższym czasie będą organizowane zbiórki parafialne dla uchodźców, którzy już przebywają lub będą mieszkać w parafii. O potrzebnych produktach oraz miejscu ich składowania poinformują księża proboszczowie we współpracy z lokalnymi samorządami. Jeżeli zaistnieje konieczność zbiórki ogólnodiecezjalnej, Caritas poinformuje o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazując konkretne artykuły oraz miejsca ich składowania.
  9. Wydział Misyjny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie jest w stałym kontakcie z kapłanami diecezji tarnowskiej  pracującymi w Ukrainie. Obecność kapłanów diecezji tarnowskiej oraz wielu sióstr zakonnych, a także wieloraka pomoc organizowana przez diecezję tarnowską na rzecz tamtejszej ludności ma już ponad trzydziestoletnią historię. Wszyscy pracujący tam kapłani, których obecnie jest trzynastu, pozostają ze swoimi parafianami i wspierają ich duchowo, a także materialnie. Formy pomocy tym kapłanom i ich wspólnotom będą na bieżąco koordynowane przez kurię diecezjalną. Jeżeli zajdzie taka konieczność i możliwość będziemy organizować dla nich transporty z żywnością, lekami i środkami czystości.

 

Tarnów, 28 lutego 2022 r.