Msze św. przekazane o. Ryszardowi Wajdzie

+ Tadeusz Kiwior

1.     od r. Łączyńskich

2.     od Anny Kijak z rodz

3.     od Marty i Adama Rygielskich i Janiny Kijak

4.     od Magdaleny Kijak z r.

5.     od Bernadety i Stanisława Łucek z r

6.     od siostry Janiny z mężem

7.     od siostry Janiny z mężem

8.     od siostry Marii z mężem

9.     od siostry Marii z mężem

10. od siostry Marii z mężem

11. od siostry Marii z mężem

12. od Krzysztofa i Renaty Łucek

13. od bratanicy Małgorzaty z córką Moniką

14. od bratanka Marka Kiwiora

15. od Piotra Mol z r.

16. od Marii Franciszka Turkiewicz

17. od Marii Franciszka Turkiewicz

18. od chrześnicy Stanisławy z mężem i dziećmi

19. od chrześnicy Stanisławy z mężem i dziećmi

20. od chrześnicy Stanisławy z mężem i dziećmi

21. od chrześnicy Stanisławy z mężem i dziećmi

22. od chrześnicy Stanisławy z mężem i dziećmi

23. od sąsiadów Piątków

24. od Elżbiety

25. od Małgorzaty i Romana Dziedzic

26. od Anny i Krzysztofa Pikul

27. od Anny i Krzysztofa Pikul

28. od Zofii Mol z r.

29. od Krzysztofa i Janusza Goryla

30. od Marii Goryl

31. od chrześnika Kazka żoną

32. od chrześnika Kazka żoną

33. od Kingi

34. od Jakuba

35. od Huberta

36. od Piotra Włodarczyka

37. od Sabiny Włodarczyk

38. od Jana i Celiny Mol z dziećmi

39. od Eweliny i Andrzeja Morawiec

40. od Marii i Andrzeja Morawiec

41. od Moniki i Andrzeja Cabaj

42. od Mariusza Morawiec

+ Maria Zachara

1.     od r. Drąg

2.     od r. Stempniowskich

3.     od Józefy Tęczar

4.     od Marii i Jacka Sadko

5.     od Jadwigi i Łukasza Pinas

6.     od Marioli i Ireneusza Sadko

7.     od Marii Kaczanowskiej

8.     od Małgorzaty i Grzegorza Zachary z dziećmi

9.     od Joanny Zachara

10. od Karoliny Dragan

11. od Agnieszki z r.

12. od r. Marzec i Jarosz

13. od Artura Marca z rodz

14. od Heleny i Jarosława Giza

15. od sąsiadów Biedak

16. od Małgorzaty Niedźwieckiej z apteki świt

17. od Doroty Kornas z apteki świt

18. od sąsiadów Kazimierza Węgiel i Małgorzaty Witek

19. od sąsiada Franciszka Morawca

20. od sąsiadów Anny i Arkadiusza Morawiec

21. od Krystyny i Wojciecha Sarat

22. od chrześnicy Edyty Topór

23. od Katarzyny i Marcina Lipowicz z dziećmi

24. od r. Marcińców z Limanowej

25. od Aldony i Mirosława Marciniec z Limanowej

26. od Anety i Andrzeja Duplak z Limanowej

27. od Barbary i Mariusza Wajda

28. od siostrzenicy Joanny

29. od kuzynki Heleny Szmyrko

30. od chrześnicy Joanny Mietła z r.

31. od sąsiadów Nowaków

32. od r. Kurasiów

33. od Aliny i Tadeusza Zachara

34. od Katarzyny i Józefa Zachara

35. od Ireny Kubek

36. od sąsiadów Wiesławy Wiktora z r.

37. od Wiesławy Janczak z r

38. od Mariana Kwapień

39. od sąsiadów Łazarów

40. od Zbigniewa i Krystyny Prokop

41. od Barbary i Feliksa Zachara

42. od Franciszka Węgiel z r.

43. od Anny i Ryszarda Dorosz

+ Janina Partyńska

1.     od Renaty i Kazimierza Czosnyka z r.

2.     od Mariana Dojka z r.

3.     od sąsiadów Płanetów

4.     od Wandy Bazuła z r.

5.     od Władysława Czosnyka z r. z Więkowic

6.     od Doroty Wiesława Czosnyka z r.

7.     od Teresy Wieczorek z Kanady

8.     od sąsiadów Dynaków

9.     od Henryka i Wioletty Zachara z r.

10. od Marceliny z r.

11. od r. Puła

+ Grażyna Fido

1.     od r. Bysiek i Kloch z Niedomic

2.     od Teresy i Stanisława Krupa z r.

3.     od r. Kubackich z Niedomic

4.     od Małgorzaty Zielińskiej z synami

5.     od Danuty i Grzegorza Wojtoń z r

6.     od mamy Stefani Fido

7.     od syna Marka

8.     od r. Brożków

9.     od siostry Stanisławy

+ Tadeusz Rozkuszka

1.     od Marcina Zachara z r.

2.     od Grzegorza Zachara z r.

3.     od Janiny Zachara

4.     od Janiny Ziemian

5.     od Grażyny i Stanisława Widor

6.     od Małgorzaty i Janusza Morawców z r

7.     od chrześniaka Piotra Rozkuszka

8.     od Ryszarda Rozkuszka z r.

9.     od wnuczki Gabrieli z mężem i dziećmi

10. od Barbary i Edwarda Cholewa

11. od r. Królów

12. od r. Siąkałów

13. od Urszuli Nowak z r.

14. od Kazimiery i Małgorzaty Ziemian

15. od Henryki i Kazimierza Zawalskich

16. od r. Rozkuszków

17. od Bogumiły i Jana Kilian

18. od Moniki i Janusza Moryl

19. od Urszuli i Lucjana Sajdera

20. od sąsiada Franciszka

21. od Mariana i Barbary z Dąbrowy T.

22. od Pauliny i Marka z r z USA

23. od Darii i Leszka z r

24. od kuzynki Janiny z r.

25. od Marcina i Iwony Kozaczka z r.