INTENCJE MSZALNE PRZEKAZANE O. RYSZARDOWI WAJDZIE

+ Jan Borzęcki

1.     od Elżbiety i Andrzeja Lis

2.     od Sylwi i Dariusza Senczyszyn z synami

3.     od Roksany i Damiana Lis

4.     od Magdalenyi Piotra Lis

5.     od Bernadety i Mieczysława Kowal z synami

6.     od Małgorzaty i Grzegorza Zachara z synami

7.     od JoannyZachara

8.     od Bogdana i Marii Skrzyniarz

9.     od Jerzego i Bartłomieja Łata

10. od siostrzenic Małgorzaty, Joanny, Pauliny

11. od kuzyna Janusza z Canady z rodz

12. od r. Pytków z Gorzyc

13. od Arkadiusza Pytka

14. od Lucyny i Jacka Mróz

15. od Zofii i Wojciecha Senczyszyn z r.

16. od r. Sokołowskich z Żabna

17. od Aliny i Mariana Mróz

18. od pracowników DPS im Brata Alberta w Tarnowie

19. od Renaty i Dariusza Choszcz

20. od Eweliny Furgał z rodz

21. od Ani i Tomka Bachleda

22. od Ryszarda Włodarczyk z r.

23. od r. Kaczmarskich

24. od Haliny i Jerzego Drewniany

25. od pracowników kuchni DPS

26. od pracowników kuchni DPS

27. od pracowników kuchni DPS

28. od pracowników DPS im Brata Alberta w Tarnowie

29. od pracowników DPS im Brata Alberta w Tarnowie

30. od pracowników DPS im Brata Alberta w Tarnowie

+ Zofia Kiwior

1.     od kolezanek Ani z pracy

2.     od współpracowników firmy MAG – MED.

3.     od koleżanek i kolegów organizatorów s. Marka

4.     od koleżanek i kolegów s. Marka z PKP

5.     od koleżanek i kolegów s. Marka z PKP

6.     od koleżanek i kolegów s. Marka z PKP

7.     od koleżanek i kolegów s. Marka z PKP

8.     od koleżanek i kolegów s. Marka z PKP

9.     od koleżanek i kolegów s. Marka z PKP

10. od kierownictwa s. Marka z PKP CARGO

11. od kierownictwa s. Marka z PKP CARGO

12. od kierownictwa s. Marka z PKP CARGO

13. od kierownictwa s. Marka z PKP CARGO

14. od bratowej z rodz

15. od Zofii i Kazimierza Marzec

16. od Urszuli i Jarosława Szczecina

17. od swatowej Stanisławy Szczecina

18. od Marty Bezak z r

19. od Henryka Łucek

20. od Saładygów i Bieszczadów

21. od r. Stachura

22. za Zofię i Józefa od swatowej Danieli z Kanny z r

23. od r. Wronów i Białasów

24. od wnuka Pawła

25. od Bożeny i Krzysztofa Białas

26. od Janiny i Józefa Zachary z r

27. od kolezanek Ani z pracy Paulinki i Basi

28. od Józefy Chmura

29. od Krystyny i Józefa Włodarczyk

30. od Agnieszki i Krzysztofa Małysa z synem

31. od Marii i Tadeusza Rzońca

32. od Marzeny i Marcina Kornaus

33. od Elżbiety i Mateusza Szafraniec

34. od r. Forglów i Zychów

35. od r. Gawronów z Lichwina

36. od r. Kozaczków

37. od r. Białych z Plesnej i Brzozówki

38. od kuzynek Barbary i Heleny z r.

39. od sąsiadów Taraska i Węc

40. od r. Król

41. od Jacka i Ewy Majka

42. od Przemysława Majka

43. od Andrzeja i Agaty Majka

44. od związku Kolejarzy PKP CARGO

45. od r. Borek

46. od chrześniaka Mirosława Małek z rodz

47. od dyr. Nauczycieli i pracow szkoły w Oleśnie

48. od Marty i Marka Majka z rodz

49. od wnuków Krystiana i Kasi

50. od wnuka Pawła

51. od bratanicy Ewy z mężem

52. od brata Stanisława z żoną

+ Wojciech Szado

1.     od Józefy Tęczar

2.     od Józefy Chmura

3.     od Marii Błachut z rodz

4.     od kuzynki Genowefy z mężem

5.     od Alicji i Dawida Szczygieł z r.

6.     od r. Potoczków

7.     od r. Szczygłów z Moszczenicy

8.     od Pawła Szado

9.     od Dariusza Lejkowskiego z synami

10. od sąsiadów

11. od Krzysztofa Golemo z r.

12. od Teresy i Jerzego Kozaczka

13. od Agaty i Tadeusza Kaczor

14. od sąsiadki Marii Jarosz

15. od Krzysztofa Cierlik

16. od Barbary Szado

17. odkolegów Edwarda Króla i Stanisława Rutkowskiego

18. od Leona Kuty

19. od pracowników szkoły i Centrum Usług w Olesnie

20. od r. Trelów

21. od r.Chmura

22. od brata Mariana z rodz

23. od brata Józefa

24. od siostrzeńców Roberta i Jarosława Słonka