INTENCJE MSZALNE PRZEKAZANE KS. KAZIMIERZOWI STEMPNIOWSKIEMU ZA ZMARŁYCH: + CZESŁAW FRYS, + MARIA DREWNIANY, + JAN BORZĘCKI

+ Czesław Frys

 1.     od Grażyny i Sławomira Zachara

2.     od Edwarda Król i Sylwestra Szado

3.     od Anny i Ryszarda Dorosz

4.     od Mariana Szado z rodz

5.     od Stanisława i Cecylii Rutkowskich

6.     od sąsiadów Dynaków

7.     od Lucjana z dziećmi

8.     od Janusza Frys z rodz

9.     od Marii Nowak

10. od swata

11. od r. Bartoniów

12. od Ewy i Ryszarda Rozkuszka z r.

13. od Elżbiety Frys

14. od Danuty Kijowskiej z r

15. od r. Kula

16. od Zbigniewa Gędzik

17. od Lidii i Andrzeja Szlosek z r.

18. od Agnieszki i Andrzeja Szlosek z r

19. od r. Bartoń

20. od Agnieszki i Ryszarda Dynak z r.

21. od Joanny Zachara

22. od r. Nowak

23. od Jolanty Boduch z r.

24. od r. Gajdów i Kogutów

25. od Adama Kogut

26. od Bożeny Ireneusza i Zdzisława Koniecznych

27. od Jolanty Cholewa z r.

+ Maria Drewniany

 1.     od wnuczki Aleksandry z mężem

2.     od r. Żurowskich

3.     od wnuczki Magdaleny z rodz

4.     od wnuka Mateusza z r

5.     od Antoniego Serafin z r.

6.     od chrześnicy Lucyny z r z Krosna

7.     od wnuczki Eweliny z r. z USA

8.     od wnuka Wojtka

9.     od wnuka Pawła z r.

10. od Krystyny i Mariana Płaneta

11. od Lucyny Kowal

12. od Renaty Łos

13. od Marii i Marka Serafin z r

14. od wnuczki Karoliny i Kasi z r

15. od wnuka Szymona z r

16. od siostry Józefy z r. z Siedlisk

17. od Elżbiety i Mirosława Opałka z Siedlisk

18. od Jolanty i Szymona Serafin z r z Krakowa

19. od r. Szwieców

20. od sąsiadów Zacharów

21. od Krzysztofa i Krystyny Rzeźnik

22. od wnuka Bartka z r.

23. od wnuka Macieja Starzec z r

24. od Józefa i Kazimierza Starzec z r

25. od Wacława Serafin z r

26. od Genowefy i Edwarda Zuziak

27. od Małgorzaty i Marcina Jedynak

28. od siostry Zosi z r. z Krosna

29. od Barbary i Bogdana Ziemian

30. od Justyny i Piotra Styczyńskich

31. od Grażyny i Jana Górowskich

32. od wnuka Piotra z rodz

33. od firmy DREWPOL

+ Jan Borzęcki

1.     od Ewy Kozioł z Zaczarnia

2.     od sąsiadów Majochów i Koziołów

3.     od Wandy i Władysława Bernat

4.     od Anny i Piotra Kaczor

5.     od Doroty i Jacka Orszulak

6.     od Grażyny i Krzysztofa Górny

7.     od r. Dymon

8.     od Stanisława Kozioł

9.     od Ryszardy i Stanisława Mróz

10. od Anny i Michała Burzec

11. od Krystyny i Ryszarda Mróz

12. od Joanny i Pawła Pawul

13. od Tomasza Mróz

14. od Darii i Kamila Mróz

15. od r. Kmiecików

16. od r. Kupiszów z Pierszyc

17. od r. Kupiszów z Pierszyc

18. od Marii Golemo

19. od Haliny i Marcina Słonka

20. od Karoliny Dragan

21. od r. Golemo i Gajda

22. od pracowników Urzędu Gminy Olesno

23. od pracowników Urzędu Gminy Olesno

24. od Jolanty i Mariana Mikuła

25. od Przemysława Morawiec z r.

26. od Barbary i Andrzeja Szostak

27. od Teofili Trędota

28. od r. Kozioł

29. od Marty i Władysława Szostak

30. od Haliny Giza z rodz.