You are currently viewing SIERPIEŃ MIESIĄCEM ABSTYNENCJI

SIERPIEŃ MIESIĄCEM ABSTYNENCJI

Sierpień to MIESIĄC TRZEŹWOŚCI. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w wielką modlitwę o trzeźwość w naszej parafii oraz w całym kraju.

 

Dla wyrwania z nałogu pijaństwa, narkomanii lub innego nałogu kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Zarówno ci, którzy są uzależnieni, jak i ci, którzy spieszą im z pomocą, bardzo tego daru potrzebują.

 

Osoby, które podejmą dzieło abstynencji mogą wpisać się do KSIĘGI TRZEŹWOŚCI, która znajduje się w kancelarii parafialnej

 

Abstynencję można podjąć np. na miesiąc, rok, dwa… a nawet na całe życie. Można to zrobić samemu, aby pokonać nałóg lub uczynić to w intencji kogoś, kto jest uwikłany w uzależnienie.

 

Za wszystkich podejmujących abstynencję modlimy się przez cały sierpień na środowych nowennach do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00.

FORMUŁA POSTANOWIENIA:

 

Ja (imię i nazwisko) wobec Matki Najświętszej i mego anioła stróża, postanawiam abstynencję od alkoholu na czas … (np. jednego miesiąca, jednego roku, na całe życie) poczynając od dnia (data podjęcia postanowienia). Matko Boża Nieustającej Pomocy, proszę Cię, uwolnij mnie od mego nałogu i daj mi łaskę wytrwałości.

 

LUB

 

Jako uczeń Chrystusa, mając świadomość moralnych i społecznych skutków picia alkoholu postanawiam podjąć dobrowolne zobowiązanie abstynencji od spożywania napojów alkoholowych na czas (np. jednego miesiąca, jednego roku, na całe życie) poczynając od dnia (data podjęcia postanowienia). Ponadto nie będę napojów alkoholowych kupował, ani nikogo nimi częstował. Zobowiązanie to podejmuję w wiadomej sobie intencji i uzewnętrzniam je niżej złożonym podpisem.

MODLITWA O UWOLNIENIE Z NAŁOGU I O WYTRWAŁOŚĆ:

 

Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec wybrał Ciebie na Matkę swego Syna a naszego Zbawiciela. Jezus Chrystus, umierając na Krzyżu, swoją Krwią obmył nas z grzechu i przywrócił nam godność dzieci Ojca Niebieskiego. Wyproś nam wierność przymierzu z Bogiem oraz prawdziwą wiarę, która działa przez miłość.

Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza słabość, szatan i świat wstawiaj się za nami u swego Syna. Niech Jego miłosierna Miłość uwolni nas od wszelkiego zniewolenia, od grzechu i jego skutków w nas i naszych rodzinach, we wszystkich pokoleniach. Chcemy cieszyć się prawdziwą wolnością.

Święty Michale Archaniele, przyzywamy Twego wsparcia w walce z wszelkimi podstępami szatana, który chce nas oderwać od Chrystusa i Kościoła.

Nasi święci Patronowie i wszyscy Święci, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów!

Ojcze Niebieski! My, dzieci Twoje, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszelkich spraw jego!

Panie Jezu Chryste, Ty swoim życiem dałeś nam przykład miłości Boga i bliźniego, wspieraj nas, abyśmy we wszystkim, wypełnili najświętszą wolę Twego Ojca.