INTENCJE POGRZEBOWE PRZEKAZANE DO ODPRAWIENIA O. GRZEGORZOWI TĘCZAROWI

Śp. + Ks. Jan Rybak

 1. Od mieszkańców Wielopola
 2. Od mieszkańców Wielopola
 3. Od mieszkańców Dąbrówki Gorzyckiej
 4. Od dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Oleśnie
 5. Od Grupy Synodalnej
 6. Od uczniów Szkoły Podstawowej w Oleśnie i dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Ćwikowie i Wielopolu
 7. Od Urszuli i Jarosława Kmieć
 8. Od pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
 9. Od Grażyny i Benedykta Owierczuk
 10. Od rodziców i dzieci Przedszkola Publicznego w Oleśnie
 11. Od dyrekcji, grona pedagogicznego i prac. Przedszkola Publicznego w Oleśnie
 12. Od Dziewczęcej Służby Maryjnej i ich rodzin
 13. Od Ireny Karyta, Barbary i Lucjana Szado, od rodziny Ubasów
 14. Od Eweliny Mikrut z rodziną
 15. Od Franciszka Morawiec
 16. Od rodziny Światłowskich
 17. Od Jerzego i Doroty Polak z rodziną
 18. Od rodziny Sadko z Olesna
 19. Od Mariusza Odon
 20. Od Haliny i Adama Barszcz
 21. Od rodziny Węglów
 22. Od rodziny Stempniowskich
 23. Od Koła Gospodyń Wiejskich w Podborzu
 24. Od rodziny Gaczoł
 25. Od Doroty i Janusza Morawiec z rodziną
 26. Od Agaty i Tomasza Banaś
 27. Od Małgorzaty i Wojciecha Janiszewskich z rodziną
 28. Od Małgorzaty Jasielec z dziećmi
 29. Od Kazimiery i Józefa Boryczka
 30. Od Anny i Mariusza Toczek z rodziną