You are currently viewing PLEBISCYT „MÓJ KATECHETA”

PLEBISCYT „MÓJ KATECHETA”

Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, pod patronatem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża organizuje plebiscyt „Mój Katecheta – słucha, rozumie, towarzyszy”.

 

Celem inicjatywy jest docenienie pracy katechetów – osób świeckich, księży oraz sióstr i braci zakonnych – pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich naszej diecezji, a także poszukiwanie autorytetów dla dzieci i młodzieży. W obecnych czasach rola katechetów jest często umniejszana, a lekcje religii uważane za mało istotne. Tymczasem religia, to nie tylko przyswojenie wiedzy, ale przede wszystkim doprowadzenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do spotkania z Chrystusem i budowania z Nim relacji. Zadanie to w czasie pandemii stało się jeszcze trudniejszym wyzwaniem, któremu mimo wszystko, wielu odważnym i odpowiedzialnym katechetom udaje się sprostać. Chcemy takie osoby zauważyć, docenić i wyróżnić.

 

Szczegóły i regulamin plebiscytu są dostępne na stronie www.rdn.pl w zakładce „Plebiscyt – Mój Katecheta”. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać na adres e-mail: katecheta@rdn.pl.